Bibliotekarie jobb i Karlstad

Hitta lediga jobb som Bibliotekarie i Karlstad. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Karlstad från den arbetsgivaren.

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Mar 27
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Universitetsbiblioteket har närmare 50 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet.

Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Dessutom hör den universitetspedagogiska enheten (UPE) till biblioteket från årsskiftet.

Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket.

Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att arbeta som bibliotekarie inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde för undervisning. Vi undervisar framförallt inom informationssökning, referenshantering och källkritik. Du kommer att delta i bibliotekets arbete med att utveckla undervisningsmetoderna, inklusive olika former av digital pedagogik. Vidare deltar du i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket innebär arbete i informationsdisken. Även andra arbetsuppgifter inom bibliotekets verksamhet förekommer.

Kvalifikationer
För att söka anställningen som bibliotekarie har du en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap på minst kandidatnivå eller motsvarande. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med hjälp av en bra kommunikativ förmåga. Du har även stort intresse och kompetens i att planera och genomföra undervisning på ett strukturerat sätt, samtidigt som du vågar testa nya metoder på ett kreativt och initiativrikt sätt. En god förståelse för ett biblioteks pedagogiska funktion är av vikt för anställningen. Du har vidare goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan 
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

- Personligt brev
- CV
- Examensbevis/relevanta betygskopior
- Ange två referenspersoner i din ansökan

Ange refn nr: REK 2023/78
Sista ansökningsdag: 2023-04-23
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Dec 20
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu en bibliotekarie med fokus på undervisning.

Beskrivning
Universitetsbiblioteket har från årsskiftet närmare 40 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet. Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Dessutom hör den universitetspedagogiska enheten (UPE) till biblioteket från årsskiftet.

Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket.

Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att arbeta som bibliotekarie inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde för undervisning. Vi undervisar framförallt inom informationssökning, referenshantering och källkritik. Du kommer att delta i bibliotekets arbete med att utveckla undervisningsmetoderna, inklusive olika former av digital pedagogik. Vidare deltar du i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket innebär arbete i informationsdisken. Även andra arbetsuppgifter inom bibliotekets verksamhet förekommer.

Eventuellt kan anställningen komma att kombineras med ett uppdrag som samordnare av undervisningsverksamheten.

Kvalifikationer
För att söka anställningen som bibliotekarie har du en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap på minst kandidatnivå eller motsvarande. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med hjälp av en bra kommunikativ förmåga. Du har även stort intresse och kompetens i att planera och genomföra undervisning på ett strukturerat sätt, samtidigt som du vågar testa nya metoder på ett kreativt och initiativrikt sätt. En god förståelse för ett biblioteks pedagogiska funktion är av vikt för tjänsten. Du har vidare goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid
ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

• Personligt brev
• CV
• Examensbevis/relevanta betygskopior
• Ange två referenspersoner i din ansökan

Ange refn nr: REK 2022/294
Sista ansökningsdag: 2023-01-12
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Bibliotekspedagog till Kronoteket

Bibliotekarie
Läs mer Dec 23
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, kommunarkiv och konst i offentlig miljö. Vi driver Alsters herrgård – Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, Ungdomens hus och Seniorernas hus. Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.

Verksamhetsområdet Mötesplatser omfattar kommunens fritidsgårdar, parklekar, aktivitetshus, seniorernas hus, Ungdomens hus, Kronoteket, Fritidsbanken samt sporthallen Fröding arena. Inom verksamhetsområdet finns också en normbrytande mötesplats; Våga och en HBTQ+-mötesplats; Bfree.Kronoteket
Kronoparkens bibliotek är beläget i Kronoteket, som öppnades 2021 och också inrymmer parklek och fritidsgård.

Verksamheten fokuserar på att erbjuda Kronoparksborna, i synnerhet barn och unga, ett attraktivt bibliotek som väcker nyfikenhet och ger möjlighet att lära och växa inom bibliotekets målområden läsfrämjande, mångfald, samverkan, kulturupplevelser samt medie- och informationskunskap.

Vad gör du på jobbet?
Som bibliotekspedagog består dina dagar av att möta besökare på Kronoparkens bibliotek. Du är kontaktperson mot skola och skolbibliotek och du tar emot grupper i läsfrämjande syfte. Du väcker läslust och bidrar till språkutveckling när du håller i bokprat för olika målgrupper, ordnar sagostunder och olika läsprojekt. Eftersom du är en kreativ person ordnar du även olika kulturarrangemang som till exempel skapandeworkshops och dans- eller teaterföreställningar för våra besökare.


Du tjänstgör i biblioteket men är också delaktig i planering och genomförande av intern och extern samverkan och hanterar bibliotekets interna och publika digitala system. Vi är nyfikna på att ta del av vad du vill bidra med för att skapa ett brett kulturutbud, vara en attraktiv samverkanspart för skolor och förskolor i samverkan omkring exempelvis skolbibliotek, skapa beröringsytor mellan biblioteksverksamhet, parklek och fritidsgård och få ännu fler Kronoparksbor att upptäcka olika aspekter av språk och kommunikation genom att visa på olika uttryckssätt. 
Du har schemalagd arbetstid, där helg- och kvällstjänstgöring ingår.

Vilka är vi till för?
Vi är till för karlstadsborna. Besökarna på Kronoparkens bibliotek uppvisar en stor bredd i ålder, kulturell bakgrund, utbildning och erfarenhet och har därmed behov av att ta del av olika delar av bibliotekets utbud. För oss är det viktigt att möta alla med en god service och stor lyhördhet, för att ge bästa tillgång till bibliotekets tjänster och erbjuda positiva läs- och kulturupplevelser som sätter guldkant på dagen.

Varför är det bra att jobba i Karlstads kommun?
Hos oss värdesätter vi ditt engagemang och din delaktighet. Vi vill utveckla och vi vågar tänka nytt.  Hos oss får du vara med och göra skillnad för karlstadsborna! Att vi sen har en hel rad förmåner du får ta del av gör inte saken sämre. 


Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med pedagogisk inriktning mot barn och ungas språkutveckling eller biblioteks- och informationsvetenskap.


Du behöver ha IT-vana då en del av vår vardag består av att hjälpa besökarna med olika IT-tekniska frågor. Vi tror att du har en god litteraturkännedom och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med skolbibliotek och digitala bibliotekssystem. Pratar du dessutom flera språk så ser vi det som en bonus. 


I verksamheten i Kronoteket bidrar du till arbetet mot gemensamma mål både genom samarbete och förmåga att arbeta självständigt. Du är positiv och ser möjligheterna med att vara en del av ett arbetslag med flera professioner. Du trivs med att möta barn och ungdomar och har en förståelse för att individer tar till sig kunskap på olika sätt och har olika förutsättningar. Du är duktig på att anpassa ditt budskap för att nå mottagaren på bästa sätt.  Du är också serviceinriktad och mån om att ge ett gott bemötande.


Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper

Visst låter det här som du? Vi ser fram emot att träffa dig så vänta inte med att skicka in din ansökan.

 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.

Ansök nu

Bibliotekarier

Bibliotekarie
Läs mer Apr 25
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu två bibliotekarier till vårt forskar- och publiceringsstöd.

Beskrivning
Universitetsbiblioteket har idag närmare 30 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket. Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som bibliotekarie med fokus på forskar- och publiceringsstöd. Biblioteket stöttar universitetets forskare på olika sätt, exempelvis genom att:

-  Ge stöd till forskares publicering av både forskningsresultat och forskningsdata
-  Ansvara för registrering av publikationer i universitetets publiceringsdatabasen DiVA
-  Ge handledning i frågor kring informationssökning, referenshantering m.m.
-  Svara för utgivningen av doktorsavhandlingar m.m.
-  Svara för publiceringsanalyserÄven andra inom biblioteket förekommande arbetsuppgifter kommer att ingå.

Kvalifikationer
För anställningarna krävs akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda språkkunskaper och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Du har förmåga att arbeta självständigt med komplexa arbetsuppgifter och har även goda IT-kunskaper. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete vid forskningsbibliotek, eller att ha arbetat specifikt med forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation. Erfarenhet inom områden som forskningsdata och bibliometri är särskilt meriterande. Det är även meriterande om du är forskarutbildad.

Villkor
Anställningarna är tillsvidareanställningar på heltid.  Provanställning i sex månader kan bli aktuellt. Tillträde enligt överenskommelse.


Ansökan
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

- Personligt brev
- CV
- Examensbevis/relevanta betygskopior
- Ange två referenspersoner i din ansökan Ange refn nr: REK 2022/63
Sista ansökningsdag: 2022-04-24
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Bibliotekarier

Bibliotekarie
Läs mer Mar 25
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu två bibliotekarier till vårt forskar- och publiceringsstöd.

Beskrivning
Universitetsbiblioteket har idag närmare 30 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket. Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som bibliotekarie med fokus på forskar- och publiceringsstöd. Biblioteket stöttar universitetets forskare på olika sätt, exempelvis genom att:

-  Ge stöd till forskares publicering av både forskningsresultat och forskningsdata
-  Ansvara för registrering av publikationer i universitetets publiceringsdatabasen DiVA
-  Ge handledning i frågor kring informationssökning, referenshantering m.m.
-  Svara för utgivningen av doktorsavhandlingar m.m.
-  Svara för publiceringsanalyserÄven andra inom biblioteket förekommande arbetsuppgifter kommer att ingå.

Kvalifikationer
För anställningarna krävs akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda språkkunskaper och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Du har förmåga att arbeta självständigt med komplexa arbetsuppgifter och har även goda IT-kunskaper. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete vid forskningsbibliotek, eller att ha arbetat specifikt med forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation. Erfarenhet inom områden som forskningsdata och bibliometri är särskilt meriterande. Det är även meriterande om du är forskarutbildad.

Villkor
Anställningarna är tillsvidareanställningar på heltid.  Provanställning i sex månader kan bli aktuellt. Tillträde enligt överenskommelse.


Ansökan
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

- Personligt brev
- CV
- Examensbevis/relevanta betygskopior
- Ange två referenspersoner i din ansökan Ange refn nr: REK 2022/63
Sista ansökningsdag: 2022-04-24
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Bibliotekarie till Karlstads Stadsbibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Mar 21
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, kommunarkiv och konst i offentlig miljö. Vi driver Alster herrgård – Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, UNO – Ungdomens hus och Seniorernas hus. Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.

Kulturverksamheten i förvaltningen är uppdelad i tre områden; bibliotek, allmänkultur och kommunarkiv. Inom biblioteksverksamheten ingår stadsbiblioteket, barnbokbussen och åtta närbibliotek samt Skaparverkstan. Inom verksamheten bibliotek och arkiv finns också kommunarkivet som förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv.Allmänkulturen ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård och kommunens kulturella programverksamhet samt beslutar om stöd till föreningsverksamhet. Verksamheten handlägger också inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, arbetar praktiskt med stöd vid arrangemang i Karlstad.Är du en bibliotekarie som har förmågan att inspirera besökaren och gillar att arbeta utåtriktat?

På våra bibliotek är alla välkomna och här kan besökaren ta del av ett brett utbud av läs- och kulturupplevelser, lära sig mer om digitala tjänster och skapa tillsammans med andra.

Vi har ett nära samarbete med övriga bibliotek i länet där vi ingår i Bibliotek Värmland med bland annat en gemensam webbplats.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i arbetslag vuxna och arbeta med utåtriktad verksamhet, sociala medier och aktiviteter för att skapa digital delaktighet. I det dagliga uppdraget ingår informationstjänstgöring och arbetet med medieprocessens olika delar, till exempel urval, inköp och förmedling, inom facklitteraturområdet. Bibliotekens målområden är läsfrämjande, mångfald, kulturupplevelser och medie- och informationskunnighet. Vi samverkar med många olika parter för att nå våra mål.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen i en för tjänsten relevant utbildning som till exempel biblioteks- och informationsvetenskap. Du är omvärldsorienterad, nyfiken, litteraturintresserad och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Som person är du drivande, flexibel och har lätt för att samarbeta med en utvecklad känsla för service och gott bemötande. Du har en positiv inställning till ditt uppdrag, arbetar självständigt och tycker om att utveckla verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Heltid, tillsvidare. Tjänstgöring kvällar och helger ingår enligt schema.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Bibliotekarie till Kronoteket

Bibliotekarie
Läs mer Dec 21
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, kommunarkiv och konst i offentlig miljö. Vi driver Alster herrgård – Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, UNO – Ungdomens hus och Seniorernas hus. Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.

I stadsdelen Kronoparken bildar biblioteket, fritidsgården, parkleken, idrottshallen Fröding arena och Fritidsbanken en gemensam enhet med uppdrag att skapa bra dagar för Kronoparksborna. Kronoparken är med sina närmare 10 000 invånare Karlstads största stadsdel och har en tydligt mångkulturell prägel med många språkgrupper representerade. Utöver nämnda verksamheter finns här även förskolor, grundskolor, Karlstads universitet, handel, parkbad, vårdcentral, kyrkor och moské.Beskrivning
Kronoparkens bibliotek är beläget i Kronoteket, som öppnades 2021 och också inrymmer parklek och fritidsgård.

Verksamheten fokuserar på att erbjuda Kronoparksborna, i synnerhet barn och unga, ett attraktivt bibliotek som väcker nyfikenhet och ger möjlighet att lära och växa inom bibliotekets målområden läsfrämjande, mångfald, samverkan, kulturupplevelser samt medie- och informationskunskap.Arbetsuppgifter
Du kommer att tjänstgöra i biblioteket men också vara delaktig i planering och genomförande av intern och extern samverkan och hantera bibliotekets interna och publika digitala system. Vi är nyfikna på att ta del av vad du vill bidra med för att skapa ett brett kulturutbud, vara en attraktiv samverkanspart för skolor och förskolor i samverkan omkring exempelvis skolbibliotek, skapa beröringsytor mellan biblioteksverksamhet, parklek och fritidsgård och få ännu fler Kronoparksbor att upptäcka olika aspekter av språk och kommunikation genom att visa på olika uttryckssätt. 

Du har schemalagd arbetstid, där helg- och kvällstjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig med examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Du har en god litteraturkännedom, är prestigelös i ditt sätt att arbeta och trygg i din roll som bibliotekarie. Du har erfarenhet av att tillgängliggöra bibliotekets digitala tjänster, är bekväm med att handleda besökare i alla åldrar vid de publika datorerna och lösa enklare IT-frågor. Du är positiv och flexibel och vill vara en del av ett arbetslag med flera professioner. I verksamheten i Kronoteket bidrar du till arbetet mot gemensamma mål både genom samarbete och förmåga att arbeta självständigt. Du trivs med att möta barn och ungdomar och har ett intresse för de frågor som är viktiga för dem. Du är också serviceinriktad och mån om att ge ett gott bemötande.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Andra språkkunskaper är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Nov 8
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu en bibliotekarie med fokus på kommunikation och digitala verktyg.

Beskrivning
Universitetsbiblioteket har idag närmare 30 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket. Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som bibliotekarie med fokus på extern kommunikation och digitala verktyg för undervisning. Biblioteket kommunicerar med sina användare via olika kanaler som webb, sociala medier, digitala presentationsskärmar samt skyltning i den fysiska biblioteksmiljön. Vidare kommer du att delta i bibliotekets arbete med att utveckla undervisningsmetoder, inklusive olika former av digital pedagogik. Slutligen deltar du även i den dagliga verksamheten vid biblioteket, vilket innebär arbete i den fysiska eller digitala informationsdisken.

Kvalifikationer
För att söka anställningen som bibliotekarie har du en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap på minst kandidatnivå eller motsvarande. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med hjälp av en bra kommunikativ förmåga. Erfarenhet av arbete med digital kommunikation och layout är en fördel. Du har vidare en god förståelse för ett biblioteks pedagogiska funktion. Du har även goda IT-kunskaper samt goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning i sex månader kan bli aktuellt. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång. Till ansökan bifogas; 

- CV
- Personligt brev
- Examensbevis 

Ange två referenspersoner i din ansökan.

Ange ref nr: REK 2021/225
Sista ansökningsdag: 2021-12-01
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Biblioteksutvecklare inom medie- och informationskunnighet

Bibliotekarie
Läs mer Jun 21
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Kulturavdelningen är ett stöd till kultur- och bildningsnämnden och områdesledningen i frågor som rör kulturpolitik och bidragsgivning och har uppdrag som innebär att initiera, stödja och leda utveckling inom kulturområdet. Vi arbetar utifrån Värmlands kulturplan och regional biblioteksplan. Samarbete sker med kommuner, organisationer och kulturskapare i hela Värmland samt med andra regioner, statliga myndigheter och nationella aktörer inom kulturområdet. Kulturavdelningen bedriver utvecklingsarbete inom bild och form, dans, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande, film, hemslöjd samt viss annan främjande och utvecklande kulturverksamhet, främst inom området barn- och ungdomskultur. Inom avdelningen finns också Mediecenter som erbjuder kommuner och föreningar i länet en gemensam mediebank. 


Biblioteksutvecklare inom medie- och informationskunnighet

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en biblioteksutvecklare till kulturavdelningen som ska arbeta med utvecklingsprocesser främst inom området för medie- och informationskunnighet och digital delaktighet. Du ingår i ett team där ni gemensamt arbetar strategiskt och samordnande för att främja utveckling på folkbiblioteken i länet. Ditt fokus blir att stärka biblioteken i uppdraget att hjälpa människor navigera i informationsflödet och öka människors källkritiska förhållningssätt. Här ingår flera frågor för att nyttja digitaliseringens möjligheter såsom teknikburet berättande och läsfrämjande, transmedia, deltagarkultur och tillgänglighetsfrågor. 
Din uppgift blir att initiera, stödja och leda utvecklingsprocesser för folkbiblioteken i Värmland. En viktig del i ditt arbete blir att stimulera kollegialt lärande, förändrade arbetssätt och metoder utifrån förutsättningar på regional och kommunal nivå. I arbetet ingår ansvar för omvärldsbevakning, trendspaning och analys samt att företräda de värmländska bibliotekens intressen i diverse nätverk på det regionala och nationella planet inom området. Du arbetar närmast tillsammans med kollegor i arbetslaget för biblioteks-, litteratur och läsfrämjande. Där bidrar du med nya idéer och är lyhörd för gemensamma mål och metoder.  

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi vill att du har:  
Akademisk utbildning inom kulturvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller liknande utbildning/erfarenhet vilken arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
God förmåga att arbeta strukturerat med planering, genomförande och uppföljning.
Vana att bygga relationer och nätverk.
Vana vid att driva processer.
Förmågan att kommunicera väl i tal och skrift.
Lätt för att samarbeta utifrån sin roll i det regionala uppdraget.
Vana att arbeta självständigt och som del i ett team.
Erfarenhet av förändringsarbete, att samordna arbetsgrupper och anordna kompetensutveckling. 
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Facklig företrädare nås via växeln 010-8315000.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Apr 19
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!


Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, kommunarkiv och konst i offentlig miljö. Vi driver Alster herrgård – Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, UNO – Ungdomens hus och Seniorernas hus. Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.

I kommunen finns ett stadsbibliotek, åtta närbibliotek och en barnbokbuss som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för. Biblioteken i kommunen ingår i ett samarbete med övriga bibliotek i länet – Bibliotek Värmland – och delar biblioteksdatasystem och webb tillsammans med dem.Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i arbetslag vuxen och arbeta med utåtriktad och uppsökande verksamhet, med bland annat Boken-kommer och det mobila biblioteket.

I det dagliga uppdraget ingår informationstjänstgöring och arbete med bevakning, urval och inköp av skönlitteratur. I biblioteksplanen för Karlstads kommun formuleras bibliotekens målområden och de är läsfrämjande, mångfald, kulturupplevelser och medie- och informationskunnighet.Kvalifikationer
Magister- eller kandidatexamen i biblioteks- eller informationskunskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har ett levande intresse för litteratur, har god litteraturkännedom och kan inspirera andra till läsning. Du tycker om att arbeta med människor och har en känsla för god service och hög kvalité i arbetet.  Som person är du kreativ, nyfiken, självgående, kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Att arbeta digitalt i olika former av miljöer är enkelt för dig och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med utåtriktad verksamhet och samarbete med andra aktörer i samhället är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Tjänstgöring på kvällar och helger ingår i tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Mar 22
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu en bibliotekarie med fokus på undervisning.

Beskrivning
Universitetsbiblioteket har idag närmare 30 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket. Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek.

Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att arbeta som bibliotekarie inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde för undervisning. Vi undervisar framförallt inom informationssökning, referenshantering och källkritik. Du kommer att delta i bibliotekets arbete med att utveckla undervisningsmetoderna, inklusive olika former av digital pedagogik. Vidare deltar du i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket innebär arbete i informationsdisken. Även andra arbetsuppgifter inom bibliotekets verksamhet förekommer.Kvalifikationer
För att söka anställningen som bibliotekarie har du en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap på minst kandidatnivå eller motsvarande. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med hjälp av en bra kommunikativ förmåga. Du har även stort intresse och kompetens i att planera och genomföra undervisning på ett strukturerat sätt, samtidigt som du vågar testa nya metoder på ett kreativt och initiativrikt sätt. En god förståelse för ett biblioteks pedagogiska funktion är av vikt för tjänsten. Du har vidare goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.Villkor
Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång. Till ansökan bifogas; 

- CV
- Personligt brev
- Examensbevis 

Ange två referenspersoner i din ansökan.

Referensnummer REK 2021/71.

Sista ansökningsdag: 2021-04-14.

Välkommen in med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Ansök nu

Bibliotekarie med fokus på undervisning och forskarstöd

Bibliotekarie
Läs mer Okt 31
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Universitetsbiblioteket har idag närmare 30 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet.

Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket. Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som bibliotekarie inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde för undervisning, samt i viss utsträckning arbeta med forskarstöd riktat mot vissa ämnen. Bibliotekets undervisning vänder sig i första hand till studenter på kandidatnivå. Vi undervisar framförallt inom informationssökning, referenshantering och källkritik. Inom ramen för vårt forskarstöd arbetar vi bland annat med att stötta forskare i deras vetenskapliga publiceringsprocess. Vidare deltar du i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket innebär arbete i informationsdisken. Även andra arbetsuppgifter inom bibliotekets verksamhet förekommer.Kvalifikationer
För att söka anställningen som bibliotekarie har du en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande på minst kandidatnivå. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med hjälp av en bra kommunikativ förmåga. Du har även stort intresse och kompetens i att planera och genomföra undervisning på ett strukturerat sätt. En god förståelse för ett biblioteks pedagogiska funktion är av vikt för tjänsten. Du har vidare goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.Villkor
Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde 2020-01-02 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange två referenspersoner i din ansökan och även referensnummer REK2019/215.

Sista ansökningsdag: 2019-11-21.
Välkommen in med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Bibliotekarie för vår biblioteksverksamhet i Karlstad och Stockholm.

Bibliotekarie
Läs mer Okt 11
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO)
Avdelningens uppgift är att bidra till att stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser, att följa upp och ge stöd till aktörerna genom tillsyn och vägledning samt utveckla och tillhandahålla utbildningar nationellt och internationellt.

Avdelningen bedriver också olycksförebyggande arbete kopplat till brandskydd, farliga ämnen samt natur- och klimatrelaterade olyckor och verkar för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd. Avdelningen är indelad i fem enheter och två verksamheter.

Enheten för stora olyckor (SO)
Bland enhetens uppgifter ingår stöd och utveckling av räddningstjänst samt samordning och ärendehantering inom ett antal ämnesområden: natur- och klimatrelaterade olyckor, skogsbrand, Seveso och miljöbalksärenden, kärnenergiberedskap samt oljeskadeskydd. Enheten har idag ca 45 medarbetare men kommer att organiseras i mindre enheter från januari 2020.

Vi söker nu

Bibliotekarie för utveckling och förvaltning av vår biblioteksverksamhet i Karlstad och Stockholm.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet inom MSB och enheten är mycket varierande. Arbetet bedrivs i hög grad via interna och externa nätverk mellan enheter, avdelningar, andra myndigheter och organisationer. Ditt ansvarsområde blir i huvudsak att arbeta med biblioteksrelaterade arbetsuppgifter kopplade till MSB:s biblioteksverksamhet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga medarbetare i vårt team.

Din kompetensprofil
Som bibliotekarie kommer du att ingå i bemanningen för de arbetsuppgifter som förekommer på biblioteket samt i enhetens övriga verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsbibliotek och att arbeta i Mikromarc bibliotekssystem.

Utbildning:

- Du har en akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Kompetens och arbetslivserfarenhet:

-Erfarenhet av arbete i ett eller flera bibliotek

-Grundläggande kunskap inom katalogisering

-Goda kunskaper om och intresse för digital teknik. 

Du som person:

Du har en utpräglad servicekänsla, är initiativrik, noggrann och ansvarstagande samt har förmågan att snabbt lära dig nya saker och att med lätthet ställa om mellan olika arbetsuppgifter. I ditt sätt är du prestigelös och lösningsorienterad samt har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har en helhetssyn och kan relatera ditt uppdrag till verksamhetens övergripande mål.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Karlstad. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, ingår.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta biträdande enhetschef Mette Lindahl Olsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Claes-Håkan Carlsson (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 24

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 3 november 2019, märkt med referensnummer 2019/201. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Bibliotekarie, sjukhusbiblioteket, Karlstad och Torsby

Bibliotekarie
Läs mer Sep 2
Hälso- och sjukvården inom Region Värmland bedriver en bred och komplex verksamhet med att ge vård, utbilda och forska. Sjukhusbiblioteken fungerar som stöd vid kunskapsinhämtning, ger service och är öppna för medarbetare, patienter och allmänhet. Vi finns på sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. Tjänstgöringsort för denna tjänst är Karlstad och Torsby.

ARBETSUPPGIFTER
Är du vår nya Sherlock Holmes?
Vi söker dig som vill arbeta med systematisk informationssökning. Du får gärna vara nyutbildad då du kommer ingå i en arbetsgrupp med erfarna bibliotekarier.

Hos oss kommer du att arbeta med arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek såsom informationssökning och undervisning. Biblioteken har även allmänlitteratur så litteraturförmedling och informationstjänstgöring är andra självklara arbetsuppgifter liksom IT-support/användarstöd, fjärrlån och mediainköp.
Andra arbetsuppgifter kan bli aktuella utifrån din kompetens och verksamhetens behov.
Kvällstjänstgöring kan förekomma.

KVALIFIKATIONER
Krav: Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
Personliga egenskaper: Du tar egna initiativ, är serviceinriktad, systematisk och flexibel. Du är van att arbeta såväl självständigt som i grupp och har lätt för att samarbeta.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Bibliotekarie med IT - inriktning

Bibliotekarie
Läs mer Maj 3
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Universitetsbiblioteket har idag cirka 30 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet.

Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet. Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och försöker hitta nya vägar för effektiv informationsförsörjning till användarna. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket.

Nu söker vi en bibliotekarie med IT-inriktning, alternativt en IT-specialist med god förmåga att förstå biblioteksverksamhet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med tekniskt stöd och utveckling av bibliotekets olika system (bibliotekssystem, publiceringssystem, proxyserver, chatt, webb etc.), kontakt med bibliotekets olika systemleverantörer gällande stöd och utveckling, kontakt med universitetets IT-avdelning gällande samordning av bibliotekets mjuk- och hårdvara samt teknisk kompetensutveckling av bibliotekspersonalen.

Vår IT-miljö idag omfattar bibliotekssystemet Sierra, Discoverytjänsten EDS (inklusive länkserver) samt ett cirka 100-tal databaser från svenska och internationella leverantörer. Vi använder DiVA som lokalt arkiv för universitetets publikationer. Som CMS använder vi Drupal. Du deltar eventuellt även i den dagliga verksamheten vid biblioteket, vilket innebär att du ger stöd till universitetets anställda och studenter i deras arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bred kompetens inom IT-området och kan bidra till att utveckla lösningar på egen hand. Erfarenhet av att arbeta med IT-frågor vid bibliotek, förlagsbransch eller universitet är meriterande, liksom även erfarenhet av att arbeta med metadata eller enklare programmering av API:er, javascript och liknande. Utbildning på högskolenivå är även det meriterande.

Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer samt har god kommunikativ förmåga. Du har även förmåga att förmedla information på ett pedagogiskt sätt. Du är strukturerad och effektiv i ditt sätt att arbeta. Du har en stark vilja till utveckling och tar gärna till dig nya utmaningar. Du har goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Intresserad?
Vi kan erbjuda dig en spännande och kreativ arbetsplats i en akademisk miljö. Goda anställningsvillkor och en arbetsmiljö som ger ett positivt utbyte i form av arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Villkor: anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansökan skickas elektroniskt via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla personligt brev och CV med en dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningen och dess innehåll samt för anställningen relevanta betygskopior.

Sista ansökningsdag: 2019-05-24

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Bibliotekarie , IT

Bibliotekarie
Läs mer Feb 8
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.
Beskrivning
Universitetsbiblioteket har idag cirka 30 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet.

Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet. Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och försöker hitta nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket.

Nu söker vi en IT-bibliotekarie, är du vår nya kollega?Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med utveckling och drift av våra IT-system, webb och databaser. Målet är att ge våra användare tillgång till den elektroniska information de behöver på ett så enkelt men samtidigt smidigt sätt som möjligt. Omvärldsbevakning ingår som en central del i arbetet.

Vår IT-miljö idag omfattar bibliotekssystemet Sierra, Discoverytjänsten EDS (inklusive länkserver) samt ett cirka 100-tal databaser från svenska och internationella leverantörer. Vi använder DiVA som lokalt arkiv för universitetets publikationer. Som CMS använder vi Drupal. Du deltar även i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket innebär att du ger stöd till universitetets anställda och studenter i deras arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap, alternativt annan IT-inriktad högskoleutbildning. Du har en bred kompetens inom IT-området och kan bidra till att utveckla lösningar på egen hand. Erfarenhet av att arbeta med IT-frågor vid bibliotek, förlagsbransch eller universitet är meriterande, liksom även erfarenhet av att arbeta med metadata eller enklare programmering av API:er, javascript och liknande.

Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer samt har god kommunikativ förmåga. Du har även förmåga att förmedla information på ett pedagogiskt sätt. Du är strukturerad och effektiv i ditt sätt att arbeta. Du har en stark vilja till utveckling och tar gärna till dig nya utmaningar. Du har goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.Intresserad?
Vi kan erbjuda dig en spännande och kreativ arbetsplats i en akademisk miljö. Goda anställningsvillkor och en arbetsmiljö som ger ett positivt utbyte i form av arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan skickas elektroniskt via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla personligt brev och CV med en dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningen och dess innehåll samt för anställningen relevanta betygskopior.Sista ansökningsdag: 2019-03-03

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Barn - och ungdomsbibliotekarie till Karlstads stadsbibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Sep 4
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, kommunarkiv och inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Vi driver också Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hus och Seniorernas hus. Förvaltningen står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår. Vi stödjer på olika sätt idrotten, kulturen och föreningslivet.

I kommunen finns ett stadsbibliotek, åtta mindre bibliotek samt en barnbokbuss som kultur - och fritidsförvaltningen ansvarar för. Biblioteken i kommunen ingår i ett samarbete med övriga bibliotek i länet - Bibliotek Värmland - och delar biblioteksdatasystem och webb tillsammans med dem.

ARBETSUPPGIFTER
Vår kollega går i pension och nu söker Karlstads Stadsbibliotek en barnbibliotekarie med inriktning mot kulturarrangemang för barn och unga. Bibliotekens målområden är läsfrämjande, mångfald, samverkan, kulturupplevelser, medie- och informationskunnighet. Vi söker dig med stort intresse och erfarenhet av barn-och ungdomskultur. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, marknadsföra och arrangera kulturprogram samt att arbeta läsfrämjande mot BVC, förskola och skola med bland annat sagostunder och klassbesök. Schemalagd informationstjänstgöring på barn- och ungdomsavdelningen där helg- och kvällstjänstgöring ingår.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Du har en god litteraturkännedom för åldersgruppen, är prestigelös i ditt sätt att arbeta och trygg i din roll som bibliotekarie. Du är positiv och flexibel och vill vara en del av vårt lag där du bidrar till att arbeta mot gemensamma mål. Du trivs med att möta barn och ungdomar, är serviceinriktad och mån om att ge ett gott bemötande. Samarbetet i arbetslaget är viktigt men också förmågan att arbeta självständigt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, andra språkkunskaper är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Bibliotekarie till Karlstads stadsbibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Aug 9
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, kommunarkiv och inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Vi driver också Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hus och Seniorernas hus. Förvaltningen står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår. Vi stödjer på olika sätt idrotten, kulturen och föreningslivet.


I kommunen finns ett stadsbibliotek, åtta mindre bibliotek samt en barnbokbuss som kultur - och fritidsförvaltningen ansvarar för. Biblioteken i kommunen ingår i ett samarbete med övriga bibliotek i länet - Bibliotek Värmland - och delar biblioteksdatasystem och webb tillsammans med dem.

ARBETSUPPGIFTER
Karlstads stadsbibliotek söker en bibliotekarie. Tjänsten avser ett tjänstledighetsvikariat med möjlighet till en tillsvidareanställning. Karlstads stadsbibliotek söker dig med stort intresse för biblioteksfrågor och ett positivt förhållningssätt. Du är engagerad, serviceinriktad och idérik. För oss är bemötandet a och o och vi förutsätter att du liksom vi sätter besökaren i centrum. Vi söker dig som kan arbeta självständigt, men trivs med att organisera, samarbeta och inspirera andra. Bibliotekens målområden är läsfrämjande, mångfald, samverkan, kulturupplevelser, media- och informationskunnighet. Vi är ett Librisbibliotek i samarbete med övriga bibliotek i Värmland och du bidrar till att nå målen genom att arbeta med inköp, katalogisering och förmedling på olika sätt. I arbetet ingår informationstjänstgöring.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Goda it-kunskaper och erfarenhet av arbete med e-medier inom biblioteksverksamhet är meriterande. Du är prestigelös i ditt sätt att arbeta och trygg i din roll som bibliotekarie. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, andra språkkunskaper är meriterande. Du är positiv och flexibel till att vara en del av vårt lag och bidrar till att vi arbetar mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Jun 13
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.Vill du jobba på Sveriges vackraste bibliotek? Då är vi rätta stället för dig!

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som ämnesbibliotekarie inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde för forskningsstöd.

Arbetet som ämnesbibliotekarie innebär att leverera ett utåtriktat stöd till forskare vad gäller informationssökning, referenshantering och vetenskaplig publicering, exempelvis Open Access. Du ansvarar för undervisning på masters- och doktorandnivå. Du kommer även att arbeta med registrering och kvalitetssäkring av poster i DiVA (bibliotekets institutionella arkiv).Vidare deltar du i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket bl.a. innebär arbete i informationsdisken. Även andra arbetsuppgifter inom biblioteket kan förekomma.

Kvalifikationer
För att söka anställningen som bibliotekarie har du en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer samt har god kommunikativ förmåga. Du har även erfarenhet av att undervisa och är väl förtrogen med ett biblioteks pedagogiska funktion.

Att prata inför grupp är något som du trivs och känner dig bekväm med, och du har även förmåga att förmedla information på ett pedagogiskt sätt. Du har vidare goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Beskrivning
Universitetsbiblioteket har idag närmare 30 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och försöker hitta nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket.

Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek.

Villkor
Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde i augusti/september eller efter överenskommelse.

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange två referenspersoner i din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 27 juni 2018.

Välkommen in med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Apr 11
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.Beskrivning
Universitetsbiblioteket har idag närmare 30 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet.

Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och försöker hitta nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket. Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som ämnesbibliotekarie inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde för forskningsstöd. Arbetet som ämnesbibliotekarie innebär att leverera ett utåtriktat stöd till forskare vad gäller informationssökning,referenshantering och vetenskaplig publicering, exempelvis Open Access. Du kommer även att arbeta med registrering och kvalitetssäkring av poster i DiVA (bibliotekets institutionella arkiv).Vidare deltar du i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket bl.a. innebär arbete i informationsdisken. Även andra arbetsuppgifter inom biblioteket kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Om du förutom denna examen även har en naturvetenskaplig bakgrund så är det meriterande. Du är mycket intresserad av och har blick för framtidens forskningsbibliotek och hur IT-utvecklingen kan påverka framtiden.

Du har vidare förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer samt har god kommunikativ förmåga. Att prata inför grupp är något som du trivs och känner dig bekväm med, och du har även förmåga att förmedla information på ett pedagogiskt sätt. Du har goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Universitetet strävar efter en jämn könsfördelning och vi ser gärna manliga sökande. Tillträde i augusti/september eller efter överenskommelse.

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange två referenspersoner i din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 4 maj 2018.

Välkommen in med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Bibliotekarie till Karlstads stadsbibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Feb 8
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, kommunarkiv och inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Vi driver också Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hus och Seniorernas hus. Förvaltningen står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår. Vi stödjer på olika sätt idrotten, kulturen och föreningslivet.

I kommunen finns ett stadsbibliotek, åtta mindre bibliotek samt en barnbokbuss som kultur - och fritidsförvaltningen ansvarar för. Biblioteken i kommunen ingår i ett samarbete med övriga bibliotek i länet - Bibliotek Värmland - och delar biblioteksdatasystem och webb tillsammans med dem.

ARBETSUPPGIFTER
Karlstads stadsbibliotek söker två bibliotekarier. En av tjänsterna är en tillsvidareanställning och den andra ett längre vikariat. Vi är ett Librisbibliotek och bibliotekens målområden är läsfrämjande, mångfald, samverkan, kulturupplevelser, media- och informationskunnighet. Vi söker dig med stort intresse för biblioteksfrågor och som har ett positivt förhållningssätt. Du är engagerad, serviceinriktad och idérik. För oss är bemötandet a och o och vi förutsätter att du liksom vi sätter besökaren i centrum. Vi söker dig som kan arbeta självständigt, men trivs med att organisera, samarbeta och inspirera andra.

Tillsvidareanställningen avser en tjänst där uppdraget blir att samordna och arbeta med medieplaneringens alla delar, inköp, katalogisering och förmedling.

Vikariatet avser en tjänst som bibliotekarie där rollen inkluderar att samordna bibliotekets teknik-drop-in och arbetet med databaser. I båda rollerna ingår informationstjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Goda it-kunskaper och erfarenhet av arbete med e-medier inom biblioteksverksamhet är meriterande. Du är prestigelös i ditt sätt att arbeta och trygg i din roll som bibliotekarie. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, andra språkkunskaper är meriterande. Du är positiv och flexibel till att vara en del av vårt lag och bidrar till att vi arbetar mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu