Verksamhetschef, hälso- och sjukvård jobb i Karlstad

Hitta lediga jobb som Verksamhetschef, hälso- och sjukvård i Karlstad. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Karlstad från den arbetsgivaren.

Verksamhetschef till Medicinkliniken, Centralsjukhuset Karlstad

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 5
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Medicinkliniken Centralsjukhuset Karlstad är ett verksamhetsområde inom område slutenvård som har cirka 250 medarbetare.

Kliniken består av tre vårdavdelningar och fem öppenvårdsmottagningar som ansvar för patienter med internmedicinska sjukdomar.

Medicinkliniken bedriver vård inom reumatologi, endokrin och diabetes, hematologi, lungmedicin, gastroenterologi, samt geriatrik

Arbetsbeskrivning
Som verksamhetschef har du personal-, arbetsmiljö-, verksamhet - och budgetansvar. Du har det samlade ansvaret för att organisera och utveckla verksamheten så att den uppfyller målen. Vi erbjuder arbete i en utvecklingsinriktad organisation där dina idéer och din erfarenhet tas tillvara och blir viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef leder du verksamheten genom din ledningsgrupp och till ditt stöd finns stabsfunktioner. Verksamhetschef är närmaste chef för avdelningschefer.

Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsarbete, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse.

Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschefen för slutenvården och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för regionens uppdrag och resultat som helhet.

I chefsrollen erbjuder region Värmland introduktion, ledarskapsutbildning och mentorskap.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utvecklingsorienterad, har tydliga visioner för framtiden och arbetar mål- och resultatinriktat. Varje enhet och sektion är viktiga för att skapa en god arbetsmiljö på hela kliniken.

Du har lämplig akademisk hälso- och sjukvårdsutbildning, gärna som läkare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård. Ledarskapsutbildning och erfarenhet av personal- budget- och verksamhetsansvar är meriterande.

Du ska ha intresse och förmåga att med framåtanda leda och utveckla verksamheten. Vi söker dig som vill och kan skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att utveckla medicinkliniken. Du har förmåga att engagera och entusiasmera medarbetare för att tillsammans skapa förutsättningar för att medicinkliniken ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi anser att ett öppet och kommunikativt ledarskap, som kan ena och bygga förtroende är avgörande för att lyckas i rollen.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-8315000. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Ansök nu

Verksamhetschef, Barn-och ungdomspsykiatri, Region Värmland

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 19
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Inom regionen finns cirka 8 000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Inom område öppenvård finns cirka 2 000 medarbetare och vi erbjuder våra patienter hälso- och sjukvård, råd och stöd under livets alla skeden. Det gör vi genom förebyggande insatser, bedömning, utredning, behandling, rehabilitering, habilitering och uppföljning beroende på sjukdom och symptom.

Område öppenvård omfattar de 23 vårdcentraler som bedrivs i regionens regi, barn, unga och familjehälsa, habilitering och hjälpmedel, hälsa och rehabilitering samt psykiatri som är indelad i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatrisk öppenvård, psykiatrisk slutenvård och rättspsykiatri. 

Om verksamheten
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är specialistnivån för barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra psykiat­riska tillstånd där funktionsnivån är påverkad i vardagen. Insatserna består av bedömning, utredning och/eller behandling av såväl akuta som icke akuta tillstånd.

BUP är organiserade i sju enheter som bedriver både öppen- mellan- och slutenvård, delar av verksamheten bedrivs dygnet runt. Verksamheten omfattar cirka 160 medarbetare och består bland annat av läkare, psykologer, beteendevetare, sjuksköterskor, kuratorer och vårdadministratörer. Vi har lokaler centralt i Karlstad och på Centralsjukhuset i Karlstad.  

Vi är en länsgemensam verksamhet som samverkar med interna och externa aktörer bl.a. Första linjen, Öppenvårdspsykiatrin för vuxna och skolhälsovården. Vi ansvarar för vård i hela länet och vi verkar för en god och jämlik vård och behandling med patienten i fokus. Arbetet innefattar medicinska, psykiatriska, pedagogiska och sociala insatser.

Verksamheten har nyligen genomfört en organisationsförändring med förändrade arbetssätt vilket kräver fortsatt utvecklingsarbete och uthållighet.

Arbetsbeskrivning
I rollen som verksamhetschef kommer du att leda verksamhetsområdet barn- och ungdomspsykiatri. Du blir en viktig del i område öppenvårds ledningsgrupp där du tillsammans med områdeschef och 12 verksamhetschefer arbetar med strategiska frågor. 

Ditt uppdrag är att leda, analysera och planera arbetet med barn- och ungdomspsykiatri. Du har ansvar för personalfrågor, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling samt budget och rapporterar till områdeschefen för område öppenvård. Som verksamhetschef samverkar du med interna och externa aktörer. 

Som verksamhetschef i Region Värmland arbetar du utifrån vår https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/om-regionen/om-region-varmland/vardegrundHär kan du läsa mer om https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en ledare med helhetssyn, som både är kommunikativ och strategisk i ditt ledarskap samt är väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap. Du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet och du har fokus på att arbeta och se helheten. Vi ser att du har erfarenhet av att leda likartade verksamheter sedan tidigare samt har erfarenhet eller genuint intresse av barn- och ungdomspsykiatri.  Vi förväntar oss att du är trygg, närvarande och engagerad i chefsrollen.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka då du kommer att ingå i flera olika nätverk både inom och utanför regionen. I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ i ditt arbete. Rollen kräver även att du har ett intresse och god förmåga att fortsatt driva utvecklingsarbete och det kompetenshöjande arbete som påbörjats. Tålamod och uthållighet är viktiga förmågor då verksamheten nyligen genomgått en organisationsförändring som kräver fortsatt arbete med implementering av förändrade arbetssätt.

Du ser gärna att du har erfarenhet av ?mediehantering?. Du har akademisk utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för uppdraget. B-körkort krävs för tjänsten.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-8315000. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Ansök nu

Verksamhetschef till Kirurgkliniken

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 30
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Kirurgkliniken Centralsjukhuset Karlstad ingår i område sluten vård.

Verksamhetsområde kirurgi har cirka 340 medarbetare och bedriver öppen och slutenvård för patienter med kirurgiska sjukdomar. Kirurgkliniken ansvarar för länssjukvård inom urologi, kärlkirurgi, kolorektalkriurgi, övre gastrointestinal kirurgi, bröst- och endokrinkirurg samt allmänkirurgi och trauma för upptagningsområdet. Kirurgkliniken ansvarar också för Centralsjukhusets endoskopiska verksamhet.

Kliniken har tre slutenvårdsavdelningar och flera öppenvårdsenheter. På kliniken bedrivs forskning och det finns en stödjande forskningsenhet på sjukhuset.

Som verksamhetschef har du personal-, arbetsmiljö-, produktions- och budgetansvar. Du har det samlade ansvaret för att organisera och utveckla verksamheten så att den uppfyller målen. Vi erbjuder arbete i en utvecklingsinriktad organisation där dina idéer och din erfarenhet tas tillvara och blir viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Arbetsbeskrivning
Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområde kirurgi vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt samt ingår i olika nationella nätverk. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsarbete, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse.

Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschefen för slutenvården och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för regionens uppdrag och resultat som helhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistkompetent läkare i kirurgisk specialitet och har ledarskapserfarenhet inom hälso- och sjukvård. Du är en utvecklingsorienterad person som ser kliniken som en helhet. Du har tydliga visioner för framtiden och arbetar mål- och resultatinriktat. Varje enhet och sektion är viktiga för att skapa en god arbetsmiljö på hela kliniken.

Ledarskapsutbildning och erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar är meriterande.

Du ska ha intresse och förmåga att med framåtanda leda och utveckla verksamheten. Vi söker dig som vill och kan skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att utveckla Kirurgkliniken i Värmland! Du har förmågan att engagera och entusiasmera medarbetare för att tillsammans skapa förutsättningarna för att Kirurgkliniken ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi anser att ett öppet och kommunikativt ledarskap, som kan ena och bygga förtroende är avgörande för att lyckas i rollen.

I chefsrollen erbjuder region Värmland introduktion, ledarskapsutbildning och mentorskap.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Ansök nu

Verksamhetschef för Regionhälsan

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 9
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Regionledningskontoret arbetar med övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor inom alla Region Värmlands ansvarsområden. Här finns också funktioner för stöd och service. Vi samverkar också med andra samhällsaktörer, som nationella och regionala myndigheter, andra regioner, kommuner och olika intresseorganisationer.Regionhälsan, som är regionens interna företagshälsovård, ska stödja Region Värmlands chefer och medarbetare i arbetet med arbetsmiljö och rehabilitering och i att vara en hälsofrämjande arbetsgivare, med arbetsplatser som fokuserar på god hälsa och förebygger ohälsa både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Ohälsa bland medarbetarna ska uppmärksammas tidigt och åtgärder vidtas i förebyggande och rehabiliterande syfte. Ett proaktivt arbetssätt är förutsättningen för att utveckla och skapa hälsofrämjande säkra arbetsplatser med trygga arbetsförhållanden och därmed undvika eller reducera hälsoproblem hos den enskilde medarbetaren. Uppdraget utgår från arbetsmiljölagen och Region Värmlands styrande dokument inom arbetsmiljö.  Inom Regionhälsan finns 20 medarbetare med kompetens inom hälsa, medicin, beteendevetenskap, teknik och ergonomi samt självskydd. Som verksamhetschef rapporterar du till HR-direktören.

Arbetsbeskrivning
Ditt uppdrag som verksamhetschef är att skapa förutsättningar för och utveckla enhetens arbete mot uppsatta mål och verksamheternas behov. Du leder medarbetarna genom att motivera, inspirera, skapa delaktighet och engagemang. Du har en viktig roll i att skapa ett gott samverkansklimat med våra verksamheter och vara en oberoende expertresurs. 

Kvalifikationer
För uppdraget krävs en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.

För att lyckas i rollen och kunna driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål behöver du vara trygg i ditt ledarskap och ha erfarenhet av att ha arbetat i ledande position. Du har förmåga att utveckla positiva relationer och skapa förtroende hos medarbetare och chefer. 

Ditt förhållningssätt till arbetet är lösningsfokuserat och du gillar att ta initiativ och driver förändring som leder till förbättring och utveckling. Du är van att arbeta med processer och projekt med breda samarbetsytor. Du är handlingskraftig och ser helheter.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av företagshälsovård inom privat eller offentlig sektor och god kunskap inom arbetsmiljö och organisation.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef, Hälsa och rehabilitering, Region Värmland

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 19
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Vi finns i hela länet och består av sju enhetschefer, en chefssekreterare och 130 medarbetare såsom så som administratörer, sjuksköterskor, läkare, beteendevetare, kuratorer, psykologer, rehabiliteringskoordinatorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns representerade.

Vi är en länsgemensam verksamhet som samverkar med interna och externa aktörer, vi bedriver vård i hela länet och vi verkar för en god jämlik hälsoutveckling hos befolkningen genom ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt i all vård och behandling med patienten i fokus.

Arbetsbeskrivning
I rollen som verksamhetschef kommer du att leda verksamhetsområdet hälsa och rehabilitering. Du blir en viktig del i område öppenvårds ledningsgrupp där du tillsammans med områdeschef och 12 verksamhetschefer arbetar med strategiska frågor. Verksamhetsområdet omfattar primärvårdsrehabiliteringen, asyl- och flyktinghälsa, enheten för stressrelaterad ohälsa, dietistmottagning allmänmedicin Karlstad och rehabiliteringskoordineringsenheten.

Ditt uppdrag är att leda, analysera och planera arbetet med hälsa och rehabilitering inom område öppenvård. Du har ansvar för personalfrågor, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling samt budget och rapporterar till områdesledning område öppenvård. Som verksamhetschef samverkar du med interna och externa aktörer. 

Chefsuppdraget är tidsbegränsat i fyra år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland. Som verksamhetschef i Region Värmland arbetar du utifrån vår vision och värdegrund, "För alla i Värmland".

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en ledare med helhetssyn, som både är kommunikativ och strategisk i ditt ledarskap samt är väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap. Du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet och du har fokus på att arbeta och se helheten i öppenvården. Vi ser att du har erfarenhet av att leda sedan tidigare samt har erfarenhet eller intresse av rehabilitering.  

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka då du kommer att ingå i flera olika nätverk både inom och utanför regionen. I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ i ditt arbete. Rollen kräver även att du har ett intresse av och har en god förmåga att driva utvecklingsarbete.

Du har akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för uppdraget.

B-körkort krävs för tjänsten.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef Ögonsjukvården

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 24
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.

Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Ögonsjukvården i Värmland är en verksamhet som ingår i område slutenvård och bedriver en länsövergripande verksamhet på flera platser i länet.

Verksamheten erbjuder specialistvård med omfattande öppenvård, egen operationsavdelning samt syncentral för habilitering och rehabilitering. Verksamheten omfattar 85 medarbetare.

Arbetsbeskrivning
Uppdraget som verksamhetschef innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområde ögonsjukvård vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt samt ingår i olika nationella nätverk. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsarbete, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse.
Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschefen för slutenvården och ingår i områdesledningen som tar ett gemensamt ansvar för regionens uppdrag och resultat som helhet. I chefsrollen erbjuder Region Värmland introduktion, ledarskapsutbildning och mentorskap. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på 4 år med en grundanställning i Region Värmland. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig akademisk hälso-och sjukvårdsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och erfarenhet av arbete i ledande ställning. Ledarskapsutbildning och erfarenhet av av personal-, budget- och verksamhetsansvar är meriterande. 

Körkort B krävs.

Du ska ha intresse och förmåga att med framåtanda leda och utveckla verksamheten. Vi söker dig som vill och kan skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att utveckla Ögonsjukvården i Värmland! Du har förmågan att engagera och entusiasmera medarbetare för att tillsammans skapa förutsättningarna för att Ögonsjukvården ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi anser att ett öppet och kommunikativt ledarskap, som kan ena och bygga förtroende är avgörande för att lyckas i rollen.

Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer. Du talar klart,  välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Du har arbetar bra med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och kan förändra inriktning när målen ändrar sig. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Chef område Samverkan, Hälso- och sjukvård

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 8
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.

Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Region Värmland har organisatoriskt delat in hälso- och sjukvården i sex olika områden; Öppenvård, Slutenvård, Vårdkvalitet, Folktandvård, Regionservice och Samverkan och samordning.

Område Samverkan och samordning har som huvudsakligt uppdrag att tillse att extern och intern samverkan och samordning fungerar och utvecklas. Området är centralt för hälso- och sjukvårdens arbete med omställningen till en god och nära vård.

Arbetsbeskrivning
Som chef för samverkan och samordning ska du tillsammans med hälso- och sjukvården arbeta för att skapa ett sammanhängande hälso- och sjukvårdssystem. Du ingår i hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp och ansvarar för att på operativ och strategisk nivå utveckla samverkan med Värmlands kommuner och privata aktörer och förbund för att skapa en god och nära vård.
Arbetet sker tillsammans med verksamheter inom hälso- och sjukvården och i nära samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Placeringsort Karlstad.

Du ska bland annat samordna och stödja arbetet med utvecklingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård, arbete med vårdens övergångar samt implementering av personcentrerad vård och patientkontakt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett helhetsperspektiv och god systemkunskap inom området God och nära vård.
Du ska ha akademisk examen inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan utbildning inom offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer som relevant.

Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet från arbete och ledning av hälso- och sjukvård eller annan offentlig verksamhet.
Du är strukturerad, drivande och har starkt engagemang och förmåga att skapa förtroende, bygga nätverk och samverka. Vidare har du god förmåga att kommunicera på olika nivåer, både inom och utanför organisationen. Erfarenhet krävs.

För att lyckas och trivas i det här uppdraget behöver du kunna leda, planera och samordna utvecklingsarbete, förändringsarbeten och projekt. Erfarenhet av strategiskt ledningsarbete krävs och det är meriterande med erfarenhet från kommunal verksamhet, sam erfarenhet av förbättringsarbeten i samverkan mellan kommun och region. Det är en fördel om du har kännedom om specialiserad slutenvård.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef, ambulanssjukvården, område slutenvård

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 23
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vi söker en verksamhetschef till ambulanssjukvården i Värmland. Ambulanssjukvårdens uppdrag och mål handlar om att på ett professionellt och respektfullt sätt bedöma, hänvisa, vårda och transportera patienter. Patienter som kommer i kontakt med verksamheten skall känna sig trygg och förstå nästa steg i vårdkedjan.
I Värmland finns 12 ambulansstationer som tillsammans driver 24 ambulanser, 3 bedömnings-enheter samt 9 liggande sjuktransportfordon. Verksamheten bemannar två servicelinjebussar med undersköterskor och sjuksköterskor på linjerna Karlstad-Örebro och Karlstad-Uppsala. I verksamhetsområdet ingår även 1177 sjukvårdsrådgivningen Värmland och bedömningssjuksköterska på SOS Alarm.  
Vi har nära samverkan med ambulanshelikopter och akutläkarbil stationerad på Karlstads flygplats. Verksamhetens utbud av vård och olika resurser är bred. Länets befolkningsstruktur, tätbefolkat i söder och glesbygd i norr, i kombination med stora avstånd är en utmaning ur tillgänglighetsperspektivet. Den geografiska spridningen förutsätter ett helhetsperspektiv för att en god och nära vård ska kunna bedrivas med bäst vårdkvalitet.


Verksamhetschef, ambulanssjukvården, område slutenvård

Arbetsuppgifter

Uppdraget som verksamhetschef inom ambulanssjukvården innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. 
Utgångspunkten i chefsuppdraget är att tillsammans med både ledningsgrupp, stab och medarbetare aktivt arbeta med att kvalitetsutveckla verksamheten och möta de behov som patienter och samverkande organisationer har på en modern ambulanssjukvårdsorganisation och sjukvårdsrådgivningen 1177. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör och kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Du har förmågan att samverka samt skapa en positiv arbetsmiljö för första linjens chefer och övriga medarbetare, vilket ger förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö och den bästa vårdkvaliteten. 

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig akademisk hälso-och sjukvårdsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård med erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar är ett krav. Uppdraget kräver lyhördhet i ledarskapet, strategiskt tänkande, framåtanda, kommunikativ och problemlösande förmåga, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på 4 år med en grundinställning i Region Värmland. 

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Ansök nu

Verksamhetschef, vårdadministration, område slutenvård

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Aug 10
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vi söker en verksamhetschef till vårdadministration, område slutenvård. Verksamhetsområdet tillhandahåller administrativt stöd till de flesta verksamheter inom slutenvården. Vi ansvarar bland annat för vårddokumentation, remisshantering, registrering i lokala och nationella kvalitetsregister, post-och diariefunktion, klassificering av diagnoser och vårdåtgärder mm. De administrativa uppgifterna ska ske på ett effektivt, säkert och serviceinriktat arbetssätt med hög kvalitet. Verksamheten bedrivs till allra största del på dagtid under vardagar. Vårdadministration område slutenvård är uppdelad i nio enheter. Verksamheten har ett hälsofrämjande förhållningssätt. Vi har en servicekultur med hög kompetens samt ett gott bemötande. Vi medverkar till att skapa effektiva och kostnadsmedvetna processer och vi följer kontinuerligt upp våra arbetssätt för att medverka till patientens bästa väg genom vården. Vi ska också bidra till att minska oönskad variation i vården och vi ska agera som om varje patient vore vår anhörig och skapa den vård vi själv vill ta del av. Vår verksamhet bedrivs i huvudsak i anslutning till två av länets tre sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad och sjukhuset Arvika. Vi följer Region Värmlands värdegrund, "För alla i Värmland"


Verksamhetschef, vårdadministration, område slutenvård

Arbetsuppgifter

Uppdraget som verksamhetschef inom vårdadministrationen innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsarbete, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. Du ska ha intresse och förmåga att med framåtanda leda och utveckla verksamheten. Vi söker dig som vill och kan skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att utveckla vårdadministrationen i Värmland! 
Du har förmågan att engagera och entusiasmera medarbetare för att tillsammans skapa förutsättningarna för att verksamheten ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi anser att ett öppet och kommunikativt ledarskap, som kan ena och bygga förtroende är avgörande för att lyckas i rollen. 

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande. Uppdraget kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, framåtanda, kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse. Erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar är ett krav. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på 4 år med en grundinställning i Region Värmland. 

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Ansök nu

Verksamhetschef, psykiatrisk öppenvård

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 7
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.
Vill du bli vår verksamhetschef som är med och utvecklar framtidens psykiatriska vård i Värmland? 


Verksamhetschef, psykiatrisk öppenvård

Arbetsuppgifter

Det här är vi:
Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla den goda och nära psykiatriska vården, en vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet.
Du kommer att leda verksamhetsområdet psykiatrisk öppenvård. Som verksamhetschef ingår du som en viktig del i område öppenvårds ledningsgrupp där du tillsammans med områdeschef och de andra 11 verksamhetscheferna arbetar med strategiska frågor. 
Den psykiatriska öppenvården utgörs av cirka 300 medarbetare med olika yrkesprofessioner vilka leds av 15 enhetschefer. Inom området bedrivs vård och behandling inom allmänpsykiatri, abstinensbehandling, traumatisk stress, ätstörningar, opiatberoende och neuropsykiatrisk sjukdom för patienter i hela Värmland samt ansvar för ST-läkare inom det psykiatriska området. Vi finns på sju olika orter. 
Chefsuppdraget är tidsbegränsat i 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland.

Övrig information

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Kvalifikationer

Det här är du:
Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.
Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka både inom regionen och utanför. Du kommer att ingå i flera olika nätverk samt skapa nya nätverk.
Du är intresserad av och har en god förmåga att driva utvecklingsarbete.
Du är en ledare med helhetssyn som både är kommunikativ och strategisk i ditt ledarskap.
I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ.
Självklart har du relevant akademisk utbildning gärna inom det medicinska området. Du behöver ha ledarerfarenhet, gärna från liknande verksamheter.
SÖK JOBBET NU!Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt yrke och sina arbetsplatser.

https://www.regionvarmland.se/jobb-utbildning-och-forskning/Jobba-hos-oss/vara-medarbetare/

Fackliga representanter nås via växeln 010-831 50 00.

Ansök nu

Verksamhetschef, psykiatrisk öppenvård

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 5
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.
Vill du bli vår verksamhetschef som är med och utvecklar framtidens psykiatriska vård i Värmland? 


Verksamhetschef, psykiatrisk öppenvård

Arbetsuppgifter

Det här är vi:
Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla den goda och nära psykiatriska vården, en vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet.
Du kommer att leda verksamhetsområdet psykiatrisk öppenvård. Som verksamhetschef ingår du som en viktig del i område öppenvårds ledningsgrupp där du tillsammans med områdeschef och de andra 11 verksamhetscheferna arbetar med strategiska frågor. 
Den psykiatriska öppenvården utgörs av cirka 300 medarbetare med olika yrkesprofessioner vilka leds av 15 enhetschefer. Inom området bedrivs vård och behandling inom allmänpsykiatri, abstinensbehandling, traumatisk stress, ätstörningar, opiatberoende och neuropsykiatrisk sjukdom för patienter i hela Värmland. Vi finns på sju olika orter. 
Chefsuppdraget är tidsbegränsat i 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland.

Övrig information

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Kvalifikationer

Det här är du:
Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.
Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka både inom regionen och utanför. Du kommer att ingå i flera olika nätverk samt skapa nya nätverk.
Du är intresserad av och har en god förmåga att driva utvecklingsarbete.
Du är en ledare med helhetssyn som både är kommunikativ och strategisk i ditt ledarskap.
I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ.
Självklart har du relevant akademisk utbildning gärna inom det medicinska området. Du behöver ha ledarerfarenhet, gärna från liknande verksamheter.
SÖK JOBBET NU!Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt yrke och sina arbetsplatser.

https://www.regionvarmland.se/jobb-utbildning-och-forskning/Jobba-hos-oss/vara-medarbetare/

Fackliga representanter nås via växeln 010-831 50 00.

Ansök nu

Verksamhetschef, kvinnosjukvården

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 25
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med drygt 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning. Vi har även en gynonkologisk mottagning som fick 2020 års patientpris vid Forum för Health Policy. Fokus där är personcentrerad vård. Förlossningen är belägen i Karlstad. Varje år föds här cirka 3000 barn och vi handlägger förlossningar från vecka 28+0. Vi ingår i ett samarbete med Uppsala-Örebroregionen.


Verksamhetschef, kvinnosjukvården

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsarbete, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning och med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Du ska ha intresse och förmåga att med framåtanda leda och utveckla verksamheten. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande. Vi söker dig som vill och kan skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att utveckla kvinnosjukvården i Värmland! Du har förmågan att engagera och entusiasmera medarbetare för att tillsammans skapa förutsättningarna för att Kvinnosjukvården ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi anser att ett öppet och kommunikativt ledarskap, som kan ena och bygga förtroende är avgörande för att lyckas i rollen. 
Chefsförordnandet är tidsbegränsat på 4 år med en grundinställning i Region Värmland. Intervjuer kan komma att ske löpande. 

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Ansök nu

Verksamhetschef, kvinnosjukvården

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 21
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med drygt 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning. Vi har även en gynekologisk mottagning som fick 2020 års patientpris vid Forum för Health Policy. Fokus där är personcentrerad vård. Förlossningen är belägen i Karlstad. Varje år föds här cirka 3000 barn och vi handlägger förlossningar från vecka 28+0. Vi ingår i ett samarbete med Uppsala-Örebroregionen.


Verksamhetschef, kvinnosjukvården

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsarbete, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning och med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Du ska ha intresse och förmåga att med framåtanda leda och utveckla verksamheten. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande. Vi söker dig som vill och kan skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att utveckla kvinnosjukvården i Värmland! Du har förmågan att engagera och entusiasmera medarbetare för att tillsammans skapa förutsättningarna för att Kvinnosjukvården ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi anser att ett öppet och kommunikativt ledarskap, som kan ena och bygga förtroende är avgörande för att lyckas i rollen. 
Chefsförordnandet är tidsbegränsat på 4 år med en grundinställning i Region Värmland. Intervjuer kan komma att ske löpande. 

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Ansök nu

Chef område slutenvård till Region Värmland

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 18
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. I takt med att behoven av vård förändras behöver hälso- och sjukvården utvecklas. Vi gör det bland annat genom att utmana etablerade arbetssätt.

Inom område slutenvård arbetar cirka 4 300 medarbetare, vilket är ungefär hälften av alla medarbetare inom Region Värmland. Det är medarbetare som med erfarenhet, kompetens och vilja att göra gott ger våra patienter god vård, dygnet runt, varje dag, året runt. Här ryms verksamheter för livets alla skeden, alla med det gemensamma uppdraget att erbjuda jämlik vård av god kvalitet.

Område slutenvård organiserar 24 verksamhetsområden inom diagnostiska, medicinska och opererande specialiteter. Uppdraget är allmän och specialiserad vård inklusive kirurgisk och medicinsk behandling. Områdets huvudsakliga verksamhet finns på länets tre sjukhus - Centralsjukhuset i Karlstad samt sjukhusen i Arvika och Torsby. Provtagningsverksamheten är spridd på ett 40-tal olika ställen i länet och ambulanssjukvård finns på tio orter.

Arbetsuppgifter
Som områdeschef ansvarar du för områdets samlade vårduppdrag, forskning och utveckling och har övergripande ansvar för ekonomi, medarbetare och verksamhet. Du ansvarar också för att verksamheter inom område slutenvård bedrivs utifrån gällande författningar och riktlinjer. Du initierar och driver långsiktiga utvecklingsfrågor inom område slutenvård i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsledning och områdets verksamhetschefer, samt verkar för en god samverkan med externa och de fackliga organisationerna.

Du har ansvaret för att leda, coacha och utveckla underställda verksamhetschefer inom området och verkar för att regionens syn på ledarskap och medarbetarskap tillämpas inom verksamheten. I uppdraget ingår att driva det långsiktiga utvecklingsarbetet mot en väl fungerande förbättringskultur, utifrån ett helhetsperspektiv, tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektör.

I uppdraget formar du en hälso- och sjukvårdsorganisation med förutsättningar för effektiv ledning och styrning med korta beslutsvägar och gemensam helhetssyn.

Du arbetar i lokala och nationella nätverk för att utveckla och effektivisera viktiga gemensamma frågor. I uppdraget ingår att forma och fortsatt utveckla framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation med förutsättningar för effektiv ledning och styrning så att patientens väg genom vården blir så optimal som möjligt.

Du rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.

Du erbjuds bland annat handledning och coachning som stöd i ditt ledarskap.

Kvalifikationer
Du som söker har relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning hälso- och sjukvård. Du har erfarenhet av strategiskt ledningsarbete inom hälso- och sjukvård eller annat område vi bedömer likvärdigt.

Vi vill att du har dokumenterad ledarskapsutbildning och chefserfarenhet med verksamhets-, ekonomi- och medarbetaransvar samt erfarenhet av att leda andra chefer. Du ska ha god kunskap om, och förståelse för, hur lagar och förordningar tillämpas i en politiskt styrd verksamhet.

Vi söker dig som är en utpräglad ledare med starkt engagemang och förmåga att utveckla verksamheter i en komplex miljö. Du har ett konsultativt förhållningssätt, är strukturerad och modig samt kommunicerar på ett sätt som skapar delaktighet i organisationen.

Du bygger goda relationer och har en väl dokumenterad förmåga att driva kultur- och förändringsarbeten genom samarbete med chefer, fackliga organisationer och externa intressenter. Vi sätter värde på att du som sökande är trygg, utåtriktad och empatisk.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Region Värmland tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Region Värmland med Jefferson Wells. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Glennert, Jefferson Wells, på 054. Du lämnar din ansökan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill, med bifogat CV.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Områdeschef, område vårdkvalitet

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 14
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Region Värmland har organisatoriskt delat in hälso- och sjukvården i områden som leds av områdeschefer direkt underställda hälso- och sjukvårdsdirektören. Hälso- och sjukvården består av område öppenvård, område slutenvård, område folktandvård och område vårdkvalitet.

Nu söker vi dig som vill leda utvecklingen av hälso- och sjukvårdens kvalitetsfrågor tillsammans med chefer och medarbetare i område vårdkvalitet. Området ska optimera samordning och hantering av kvalitetsfrågor samt stödja vårdverksamheterna i sina uppdrag, verka för att skapa ett ändamålsenligt, effektivt och gränsöverskridande arbetssätt och medverka till att nå hälso- och sjukvårdens mål bästa vårdkvalitet. Hälso- och sjukvårdsledningens vision är att tillsammans skapa världens bästa hälso- och sjukvård. På så sätt kan hälso- och sjukvården bidra till att nå Region Värmlands vision Livskvalitet i världsklass.

Område vårdkvalitet ska strategiskt och operativt stödja vården och aktivt medverka till forskning, utbildning och patientsäker vård. Området ska arbeta med att förbättra patientsäkerheten och minska vårdskador samt stödja den nationella etableringen av kunskapsstyrning som ska leda till en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Varje patient ska vara trygg och säker i kontakten med vården. Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en god och säker vård kan ges.

I området ingår patientsäkerhetsenheten, läkemedelsenheten, anmälningsansvarig, ansvarig avvikelsehantering, centrum för klinisk forskning och utbildning, kliniskt träningscentrum, sjukhusbiblioteken, kliniska kunskapsstödsenheten samt patient- och närståendeutbildning.


Områdeschef, område vårdkvalitet

Arbetsuppgifter

Tillsammans med hälso- och sjukvårdsledningen arbetar du för att forma en hälso- och sjukvårdsorganisation med förutsättningar för effektiv ledning och styrning med korta beslutsvägar. Som områdeschef ska du driva det långsiktiga utvecklingsarbetet mot en väl fungerande förbättringskultur utifrån ett helhetsperspektiv. I uppdraget ingår en fortsatt utveckling av området så att strukturen på bästa sätt stödjer hälso-och sjukvårdens processer.

Du ansvarar för områdets samlade uppdrag och har det övergripande ansvaret för medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. I arbetet ska du leda, utveckla, styra och följa upp hälso-och sjukvården utifrån gällande författningar och riktlinjer. Du ser till att de fastställda målen nås och driver och utvecklar området. Du rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i hälso- och sjukvårdsledningen.

Region Värmland tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor samt kvalitets- och förbättringsarbeten. Den förbättringskultur Region Värmland eftersträvar förutsätter ett ledarskap som kommunicerar klara och tydliga mål som stödjer organisationens värdegrund och vision. Ledarskapet ska kännetecknas av ansvar, kompetens, engagemang och vilja till samverkan. Du som söker har relevant akademisk examen inom hälso- och sjukvård samt har dokumenterad erfarenhet av strategiskt ledningsarbete. Erfarenhet av arbete med forskning, utveckling, patientsäkerhet, läkemedel och kvalitet är meriterande.

Vi söker dig som är en utpräglad ledare med starkt engagemang och förmåga att utveckla verksamheter i en komplex miljö. Du är strukturerad och uthållig samt har en förmåga att kommunicera på ett sätt som skapar delaktighet i organisationen. Du bygger goda relationer, nätverk och har en väl dokumenterad förmåga att driva förändringsarbeten genom samarbete med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och externa intressenter. Vi sätter värde på att du som sökande är trygg, utåtriktad och empatisk. Du ska ha integritet och god förmåga att balansera olika intressen.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Ansök nu

Verksamhetschef, hjärt och akutmedicinkliniken

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 23
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicin motsvarande länsdelsnivå för invånarna i Karlstad, Kristinehamn och Säffle med omnejd och specialiserad hjärtsjukvård motsvarande Centralsjukhus nivå för hela länet. Hjärt- och akutmedicinkliniken har ett särskilt uppdrag att förbättra flödet och patientomhändertagandet på akutmottagningen, att bedriva utbildning inom klinikens kompetensområden såväl internt som externt. Kliniken har cirka 140 anställda fördelade på avdelning 56, avdelning 57 och en stor mottagningsverksamhet innefattande nischade specialistmottagningar och forskningsmottagning. 2020 övertog kliniken PCI verksamheten och bedriver nu uppdraget i egen regi. Sedan 2014 bedrivs pacemakeroperationer inom verksamheten. Kliniken har haft en positiv utveckling de senaste åren med en god kompetensförsörjning och är en utvecklingsintensiv verksamhet inom Region Värmland.


Verksamhetschef, hjärt och akutmedicinkliniken

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning och med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Du ska ha intresse och förmåga att leda och utveckla verksamheten samt ha god ekonomisk insikt. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat i 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Fackliga företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Ansök nu

Verksamhetschef, hjärt och akutmedicinkliniken

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 27
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicin motsvarande länsdelsnivå för invånarna i Karlstad, Kristinehamn och Säffle med omnejd och specialiserad hjärtsjukvård motsvarande länssjukhusnivå för hela länet. Hjärt- och akutmedicinkliniken har ett särskilt uppdrag att förbättra flödet och patientomhändertagandet på akutmottagningen, att bedriva utbildning inom klinikens kompetensområden såväl internt som externt. Kliniken har cirka 140 anställda fördelade på avdelning 56, avdelning 57 och en stor mottagningsverksamhet innefattande nischade specialistmottagningar och forskningsmottagning. 2020 övertog kliniken PCI-verksamheten och bedriver nu uppdraget i egen regi. Sedan 2014 bedrivs pacemakeroperationer inom verksamheten. Kliniken har haft en positiv utveckling de senaste åren med en god kompetensförsörjning och är en utvecklingsintensiv verksamhet inom Region Värmland.


Verksamhetschef, hjärt och akutmedicinkliniken

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning och med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Du ska ha intresse och förmåga att leda och utveckla verksamheten samt ha god ekonomisk insikt. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat i 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Fackliga företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Ansök nu

Hälso- och sjukvårdsdirektör till Region Värmland

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 2
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8 000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vår verksamhet

I takt med att behoven förändras behöver hälso-och sjukvården utvecklas. Nu söker vi en hälso- och sjukvårdsdirektör som tillsammans med 7 400 medarbetare vill forma en god och nära vård i Värmland.

Ditt uppdrag är att arbeta för en hälso-och sjukvård som utgår från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Du skapar förutsättningar för både en god patientsäkerhet och en god arbetsmiljö.

Hälso- och sjukvården i Värmland är indelad i fyra områden: öppenvård, slutenvård, vårdkvalitet och tandvård. Här ingår tre sjukhus och 29 vårdcentraler i egen regi. Folktandvården Värmland har 30 kliniker, åtta specialistkliniker och två sjukhuskliniker. Vi har vårdverksamhet i alla 16 kommuner.

Hälso-och sjukvården arbetar på uppdrag av den politiska ledningen till nytta för invånare och patienter. Uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören kommer från regiondirektören och från hälso-och sjukvårdsnämnden där du är föredragande tjänsteperson.

Till ditt stöd har du hälso- och sjukvårdsledningen med biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, områdeschefer, tandvårdschef, ekonomichef och HR-chef.Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att säkerställa ett helhetsperspektiv inom hälso-och sjukvården. Du leder och utvecklar verksamheten utifrån både ett strategiskt och operativt perspektiv. Du har en linjefunktion, rapporterar till regiondirektören och ingår i regionledningen.

Att bygga väl fungerande samarbeten med andra samhällsaktörer och huvudmän är en viktig del av ditt uppdrag. Du ingår i olika nätverk som exempelvis SKR:s nationella hälso-och-direktörsnätverk och Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Du ser värdet av att bygga tillitsfulla relationer med de fackliga organisationerna i god samverkan.

Din kompetens

Vi söker dig som har en flerårig dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla en funktion i en större organisation inom hälso-och sjukvård.

Du har erfarenhet av att driva förändringsarbete på strategisk nivå och har relevant akademisk utbildning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som ledare inom en politiskt styrd organisation och har erfarenhet av nationellt samarbete.

Ditt ledarskap präglas av stabilitet, integritet och helhetssyn. Du inger förtroende samt bygger relationer genom öppen kommunikation och ett tillitsfullt ledarskap.

Du är en inspirerande och handlingskraftig ledare som förväntas vara ett föredöme. Du visar personlig omtanke och motiverar dina medarbetare genom att skapa tydlighet kring mål och strategier.Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Region Värmland med Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Glennert, Experis, på 054-221881.

Intervjuer kommer att ske löpande hos Experis under processens gång. Slutintervjuer hos Region Värmland beräknas att ske redan i slutet av juni så vänta inte med din ansökan!

Du lämnar din ansökan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill, med bifogat CV.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Områdeschef öppenvården

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 6
Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. I takt med att behoven av vård förändras behöver hälso- och sjukvården utvecklas. Vi gör det ibland annat genom att utmana etablerade arbetssätt.

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Verksamhet bedrivs i hela Värmland, bland annat på våra vårdcentraler med cirka 600 000 rådgivningssamtal varje år. Inom område öppenvård arbetar omkring 2000 medarbetare inom många olika yrkesprofessioner, där mycket av arbetet är teambaserat.

Område öppenvård omfattar psykiatri, barn, unga och familjehälsa, habilitering och hjälpmedel, hälsa och rehabilitering samt de 23 vårdcentralerna som bedrivs i regionens regi. Från den 1 september 2019 är verksamheterna organiserade i tolv verksamhetsområden.

Vi söker dig som vill bli en del av vårt arbete och som är intresserad av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på jämlik behovsstyrd och kostnadseffektiv vård.

Ett spännande arbete för dig som är nytänkande och har ett starkt intresse av att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar.

Arbetsuppgifter
Som områdeschef ansvarar du för områdets samlade vårduppdrag, forskning och utveckling och har övergripande ansvar för ekonomi, medarbetare och verksamhet. Du ansvarar också för att verksamheter inom område öppenvård bedrivs utifrån gällande författningar och riktlinjer. Du initierar och driver långsiktiga utvecklingsfrågor inom område öppenvård i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsledning och områdets verksamhetschefer, samt verkar för en god samverkan med externa och de fackliga organisationerna.

Du har ansvaret för att leda, coacha och utveckla underställda verksamhetschefer och utvecklingsledare inom området och verkar för att regionens syn på ledarskap och medarbetarskap tillämpas inom verksamheten. I uppdraget ingår långsiktig planering av hela område öppenvård tillsammans med verksamhetschefer och utvecklingsledare samt uppföljning mot fastställda mål.

Du arbetar i gemensamma nätverk för att utveckla och effektivisera viktiga gemensamma frågor, både lokalt och på nationell nivå. I uppdraget ingår att forma och fortsatt utveckla framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation med förutsättningar för effektiv ledning och styrning så att patientens väg genom vården blir så optimal som möjligt.

Du rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Du som söker har relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning hälso- och sjukvård. Du har erfarenhet av strategiskt ledningsarbete inom hälso- och sjukvård eller annat område vi bedömer likvärdigt.

Vi vill att du har dokumenterad ledarskapsutbildning och chefserfarenhet med verksamhets-, ekonomi- och medarbetaransvar samt erfarenhet av att leda andra chefer. Du ska ha god kunskap om och förståelse för hur man tillämpar lagar och förordningar i en politiskt styrd verksamhet.

Vi söker dig som är en utpräglad ledare med starkt engagemang och förmåga att utveckla verksamheter i en komplex miljö. Du har ett konsultativt förhållningssätt, är strukturerad och modig samt har en förmåga att kommunicera på ett sätt som skapar delaktighet i organisationen.

Du bygger goda relationer och har en väl dokumenterad förmåga att driva förändringsarbeten genom samarbete med chefer, fackliga organisationer och externa intressenter. Vi sätter värde på att du som sökande är trygg, utåtriktad och empatisk.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Region Värmland tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Region Värmland med Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Glennert, Experis, på 054-221881 alternativt Christina Stenstrand, Experis på 054-221887.

Du lämnar din ansökan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill, med bifogat CV. Sista dag för ansökan är den 6 mars.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, laboratoriemedicin, Värmland

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 21
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Biträdande verksamhetschef, laboratoriemedicin, Värmland

Du arbetar på uppdrag från verksamhetschef och laboratoriemedicins ledningsgrupp.

Du kommer på uppdrag att självständigt utföra utredningar, skriva rapporter, ta fram underlag för rutiner samt bereda ärenden till och från ledningsgrupp. Du skall, i samarbete med upphandlingsavdelningen och medarbetarna, arbeta med upphandlingar och investeringar, uppföljning av avtal och kontakter med våra leverantörer. Dina arbetsuppgifter omfattar även framtagande av data och analys av statistik för prissättning, produktionsplanering och uppföljning. Du är en strukturerad, analytisk och en drivande person som självständigt kan planera, genomföra och följa upp aktiviteter och uppdrag såväl i ordinarie verksamhet som i olika projekt. Du kommer att fungera som enhetschef för verksamhetens stab och ha personalansvar för medarbetare inom staben.

Du har relevant akademisk examen inom hälso-och sjukvård, ekonomi, statistik, logistik eller ingenjörsvetenskap.

Du behöver för att klara uppdraget ha förståelse för laboratoriemedicin samt dokumenterad kompetens av arbete med ledningssystem och förbättringsarbete samt upphandlingar.

Du bör ha mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.

Vi söker dig med mycket god samarbetsförmåga då arbetet innebär många interna och externa kontakter.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef, laboratoriemedicin, Värmland

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 14
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Biträdande verksamhetschef, laboratoriemedicin, Värmland

Du arbetar på uppdrag från verksamhetschef och laboratoriemedicins ledningsgrupp.

Du kommer på uppdrag att självständigt utföra utredningar, skriva rapporter, ta fram underlag för rutiner samt bereda ärenden till och från ledningsgrupp. Du skall, i samarbete med upphandlingsavdelningen och medarbetarna, arbeta med upphandlingar och investeringar, uppföljning av avtal och kontakter med våra leverantörer. Dina arbetsuppgifter omfattar även framtagande av data och analys av statistik för prissättning, produktionsplanering och uppföljning. Du är en strukturerad, analytisk och en drivande person som självständigt kan planera, genomföra och följa upp aktiviteter och uppdrag såväl i ordinarie verksamhet som i olika projekt. Du kommer att fungera som enhetschef för verksamhetens stab och ha personalansvar för medarbetare inom staben.

Du har relevant akademisk examen inom hälso-och sjukvård, ekonomi, statistik, logistik eller ingenjörsvetenskap.

Du behöver för att klara uppdraget ha förståelse för laboratoriemedicin samt dokumenterad kompetens av arbete med ledningssystem och förbättringsarbete samt upphandlingar.

Du bör ha mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.

Vi söker dig med mycket god samarbetsförmåga då arbetet innebär många interna och externa kontakter.

Ansök nu

Verksamhetschef - Ortopedi

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jul 1
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Verksamhetschef, Ortopedi - Arvika och Karlstad


Vi söker dig som vill vara med och påverka vården i Värmland och som baserar sitt ledarskap på värderingar. Vill du kombinera kliniskt arbeta med en ledande befattning så är det ett alternativ hos oss.


ArbetsuppgifterRegion Värmland, område slutenvård, söker verksamhetschef till verksamheten ortopedi Arvika och Karlstad.

Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschefen och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för Regionens uppdrag och resultat som helhet. 

Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. 

Uppdraget innebär även ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet. Verksamhetschefen ansvarar för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och med tilldelade resurser. Utveckling av vården inom verksamhetsområdet sker via samverkan med andra delar av vården inom ett stort antal olika vårdprocesser, vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. 

Som stöd har verksamhetschefen en ledningsgrupp som består av avdelningschefer, controller, HR-konsult och chefssekreterare.


KvalifikationerVi söker dig med lämplig akademisk sjukvårdsutbildning och erfarenhet av arbete inom ortopedi.

Det är meriterande om du är läkare inom området, möjligheter till att arbeta kliniskt finns enligt överenskommelse med närmsta chef.

Du är strukturerad och har förmåga att leda och utveckla hela verksamheten som innefattar olika specialiteter och professioner. Du ser och använder tillgångarna hos medarbetarna, det innebär att delegera och vara intresserad av att utveckla, förnya och främja det tvärprofessionella samarbetet.

Arbetet kräver tydlighet i ledarskap, samarbets-, kommunikations- och organisationsförmåga samt ekonomisk förståelse. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du kan skapa bra och förtroendefulla relationer med personer i din omgivning. 
Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande.

Erfarenhet krävs.


Anställningens omfattningAnställningen är på heltid och tillsvidareanställning. Chefsförordnandet är på fyra år.
 


Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se  alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande Verksamhetschef - Barn och unga

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 23
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår Biträdande verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens vård i Värmland?

ARBETSUPPGIFTER 

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Som Biträdande verksamhetschef är du direkt underställd och rapporterar till verksamhetschef - Barn och unga samt ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp. Barn och unga utgörs av cirka 190 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi vård till värmländska barn och deras familjer. Verksamhetsområdet omfattar barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, familjecentraler, ungdomsmottagningar, logopedenheten, första linjen unga och barn- och familjehälsa.

I rollen som Biträdande verksamhetschef fungerar du som ett stöd för Verksamhetschefen i det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och verksamheten. Du biträder verksamhetschefen i att leda, fördela och följa upp samt utveckla verksamheten inom verksamhetsområdet. Du bistår även verksamhetschefen i det dagliga administrativa arbetet, samt budget-prognos- och uppföljningsarbete. Till arbetsuppgifterna hör även att vara ett stöd till verksamhetschefen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, miljö- och säkerhetsarbetet. 

KVALIFIKATIONER 

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som Biträdande verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

I din roll som Biträdande verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.

SÖK JOBBET NU!
Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med andra. 


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdagen är 16:e juni

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande Verksamhetschef - Allmänpsykiatrisk slutenvård

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 23
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår Biträdande verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård i Värmland?

ARBETSUPPGIFTER 

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Som Biträdande verksamhetschef är du direkt underställd och rapporterar till verksamhetschef - Allmänpsykiatrisk slutenvård samt ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp. Den allmänpsykiatriska slutenvården utgörs av cirka 180 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi vård och behandling till akut psykiskt sjuka människor som behöver specialiserad psykiatrisk vård, dygnet runt.

I rollen som Biträdande verksamhetschef fungerar du som ett stöd för Verksamhetschefen i det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och verksamheten. Du biträder verksamhetschefen i att leda, fördela och följa upp samt utveckla verksamheten inom verksamhetsområdet. Du bistår även verksamhetschefen i det dagliga administrativa arbetet, samt budget-prognos- och uppföljningsarbete. Till arbetsuppgifterna hör även att vara ett stöd till verksamhetschefen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, miljö- och säkerhetsarbetet. 

KVALIFIKATIONER 

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som Biträdande verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

I din roll som Biträdande verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.

SÖK JOBBET NU!
Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med andra. 


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdagen är 16 juni

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande Verksamhetschef - Öppenvårdspsykiatrin

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 23
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår Biträdande verksamhetschef  och vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård i Värmland?

ARBETSUPPGIFTER

Det här är vi 
Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland. Som Biträdande verksamhetschef är du direkt underställd och rapporterar till verksamhetschef - öppenvårdspsykiatri samt ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp. Öppenvårdspsykiatri utgörs av cirka 220 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi psykiatrisk specialistvård vid svåra psykiatriska tillstånd.

I rollen som Biträdande verksamhetschef fungerar du som ett stöd för Verksamhetschefen i det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och verksamheten. Du biträder verksamhetschefen i att leda, fördela och följa upp samt utveckla verksamheten inom verksamhetsområdet. Du bistår även verksamhetschefen i det dagliga administrativa arbetet, samt budget-prognos- och uppföljningsarbete. Till arbetsuppgifterna hör även att vara ett stöd till verksamhetschefen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, miljö- och säkerhetsarbetet. 

KVALIFIKATIONER 

Det här är du
Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som Biträdande verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

I din roll som Biträdande verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.


SÖK JOBBET NU!
Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med andra. 


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdagen är 16 juni

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef - Barn - och ungdomspsykiatri

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 29
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård i Värmland?


ARBETSUPPGIFTER 

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Du kommer att leda verksamhetsområdet barn- och ungdomspsykiatri som finns i Karlstad. Till ditt stöd har du medicinskt ledningsstöd och enhetschefer. Som verksamhetschef ingår du i ledningsgruppen inom området öppenvård tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

Barn- och ungdomspsykiatri utgörs av cirka 100 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans är vi regionens specialistresurs för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Uppdraget innehåller ett övergripande ansvar för verksamheten, dess personal och ekonomi.


KVALIFIKATIONER

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.
Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.


SÖK JOBBET NU!

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Sista ansökningsdagen är 10 /6.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Du söker tjänsten via vår hemsida, www.qtym.se.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef - Allmänpsykiatrisk slutenvård

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård i Värmland?


ARBETSUPPGIFTER

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Du kommer att leda verksamhetsområdet allmänpsykiatrisk slutenvård. Som verksamhetschef ingår du i område öppenvårds ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

Den allmänpsykiatriska slutenvården utgörs av cirka 180 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi vård och behandling till akut psykiskt sjuka människor som behöver specialiserad psykiatrisk vård, dygnet runt.

Uppdraget innehåller ett övergripande ansvar för verksamheten, dess personal och ekonomi.


KVALIFIKATIONER

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.

SÖK JOBBET NU!

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef - Karlstad Norra

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens nära vård i Värmland?


ARBETSUPPGIFTER

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Du kommer att leda verksamhetsområdet Karlstad norra som har vårdcentraler i Forshaga, Kil Kronoparken, Molkom, Rud och Skåre. Till ditt stöd har du flera enhetschefer. Som verksamhetschef ingår du i område öppenvårds ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

Verksamhetsområde Karlstad norra utgörs av cirka 140 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans är vi basen i den värmländska hälso- och sjukvården och erbjuder vård i livets alla skeden.

Uppdraget innehåller ett övergripande ansvar för verksamheten, dess personal och ekonomi.


KVALIFIKATIONER

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.
Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.

SÖK JOBBET NU!

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef - Habilitering och hjälpmedel

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens vård i Värmland?

 

ARBETSUPPGIFTER

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Du kommer att leda verksamhetsområdet habilitering och hjälpmedel som finns i Karlstad med verksamhet i hela regionen. Till ditt stöd har du ett antal enhetschefer. Som verksamhetschef ingår du i område öppenvårds ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

Habilitering och hjälpmedel utgörs av cirka 100 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi habilitering till barn, ungdomar och vuxna med långvarig funktionsnedsättning. Vi förser värmlänningarna med hjälpmedel för bästa möjliga hälsa i vardagen.

Uppdraget innehåller ett övergripande ansvar för verksamheten, dess personal och ekonomi.


KVALIFIKATIONER

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.
Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.

 
SÖK JOBBET NU!

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef - Barn och unga

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård i Värmland?

 

ARBETSUPPGIFTER

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Du kommer att leda det nya verksamhetsområdet barn och unga som har verksamhet i hela regionen. Till ditt stöd har du medicinskt ledningsstöd och enhetschefer. Som verksamhetschef ingår du i område öppenvårds ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

Barn och unga utgörs av cirka 190 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi vård till värmländska barn och deras familjer. Verksamhetsområdet omfattar barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, familjecentraler, ungdomsmottagningar, logopedenheten, första linjen unga och barn- och familjehälsa.

Uppdraget innehåller ett övergripande ansvar för verksamheten, dess personal och ekonomi.

KVALIFIKATIONER

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.
Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.


SÖK JOBBET NU!

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland


Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Du söker tjänsten via vår hemsida, www.qtym.se.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef - Barn - och ungdomspsykiatri

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård i Värmland?


ARBETSUPPGIFTER 

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Du kommer att leda verksamhetsområdet barn- och ungdomspsykiatri som finns i Karlstad. Till ditt stöd har du medicinskt ledningsstöd och enhetschefer. Som verksamhetschef ingår du i område öppenvårds ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

Barn- och ungdomspsykiatri utgörs av cirka 100 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans är vi regionens specialistresurs för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Uppdraget innehåller ett övergripande ansvar för verksamheten, dess personal och ekonomi.


KVALIFIKATIONER

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.
Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.


SÖK JOBBET NU!

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland


Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Du söker tjänsten via vår hemsida, www.qtym.se.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef - Länsgemensam resurs

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens vård i Värmland?


ARBETSUPPGIFTER

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös i Värmland.

Du kommer att leda verksamhetsområdet länsgemensam resurs som har verksamhet i hela regionen. Till ditt stöd har du flera enhetschefer. Som verksamhetschef ingår du i område öppenvårds ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

Länsgemensam resurs utgörs av cirka 120 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi vård, hälsofrämjande insatser och rehabilitering, för värmlänningarnas bästa möjliga hälsa. Verksamhetsområdet omfattar primärvårdsrehabilitering, enheten för stressrelaterad ohälsa, rehabiliteringskoordinatorer och asyl- och flyktinghälsa.

Uppdraget innehåller ett övergripande ansvar för verksamheten, dess personal och ekonomi.


KVALIFIKATIONER

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.
Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.


SÖK JOBBET NU!

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef - Öppenvårdspsykiatrin

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård i Värmland?


ARBETSUPPGIFTER

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Du kommer att leda verksamhetsområdet öppenvårdspsykiatri som finns i Karlstad med verksamhet i hela regionen. Till ditt stöd har du ett en biträdande verksamhetschef och enhetschefer. Som verksamhetschef ingår du i område öppenvårds ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

Öppenvårdspsykiatri utgörs av cirka 220 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi psykiatrisk specialistvård vid svåra psykiatriska tillstånd.

Uppdraget innehåller ett övergripande ansvar för verksamheten, dess personal och ekonomi.


KVALIFIKATIONER

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.
Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.


SÖK JOBBET NU!

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef - Karlstad Södra

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du bli vår verksamhetschef och vara med och utveckla framtidens nära vård i Värmland?


ARBETSUPPGIFTER

Det här är vi

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland.

Du kommer att leda verksamhetsområdet Karlstad södra som har jourcentralen Karlstad, vårdcentralerna Gripen, Herrhagen och Västerstrand i Karlstad samt vårdcentraler i Skoghall och Grums. Till ditt stöd har du flera enhetschefer. Som verksamhetschef ingår du i område öppenvårds ledningsgrupp tillsammans med de andra verksamhetscheferna.

Verksamhetsområde Karlstad södra utgörs av cirka 160 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans är vi basen i den värmländska hälso- och sjukvården och erbjuder vård i livets alla skeden.

Uppdraget innehåller ett övergripande ansvar för verksamheten, dess personal och ekonomi.


KVALIFIKATIONER

Det här är du

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.
Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.


SÖK JOBBET NU!

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.

 
Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Du söker tjänsten via vår hemsida, www.qtym.se.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Apr 12
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Vill du vara en av verksamhetscheferna som är med och utvecklar framtidens öppenvård i Värmland? Vi finns till för värmlänningarna i livets alla skeden och vill göra det på bästa sätt. Nu formar vi en ny organisation som ska underlätta samverkan och förstärka våra olika medicinska specialiteter.


DITT JOBB ÄR VIKTIGT

Ditt jobb är att arbeta för en behovsstyrd och jämlik öppenvård med patientens bästa väg genom vården i fokus. Du är med och bär upp område öppenvård och skapar förutsättningar för både patientsäkerheten och medarbetarnas arbetsmiljö.

Tillsammans är nyckelordet, inom din egen verksamhet, med övriga verksamheter inom hälso- och sjukvården och med andra aktörer i Värmland.

Du kommer att vara en viktig lagspelare i arbetet med att utveckla framtidens sömlösa vård.


DET HÄR ÄR DU

Du ska vilja vara ledare och vara väl förankrad i ett värdegrundsbaserat ledarskap och du ser dina medarbetare som ledare för det egna arbetet.

Det är viktigt att du ha god förmåga att samverka, du bygger relationer, delar med dig och skapar nätverk.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av område öppenvård. Som verksamhetschef är du en viktig del i det stora förändringsarbete som följer på omorganisationen och du trivs med att leda i förändring.

Du är en ledare med helhetssyn som är kommunikativ i ditt ledarskap.
Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

I din roll som verksamhetschef kommer du att vara både strategisk och operativ. Du har en bred erfarenhet av att vara ledare, gärna från liknande verksamheter. Självklart har du relevant akademisk utbildning.

 
DET HÄR ÄR VI

Det är öppenvården som är basen i den värmländska vården. Nu organiserar vi oss i tolv verksamhetsområden med fokus på god och nära vård inom:

• Barn och unga
• Primärvården
• Psykiatri
• Rehabilitering och habilitering


Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ledning, styrning och samordning. Det ska finnas goda och jämlika möjligheter att vara ledare på alla nivåer inom område öppenvård.


SÖK JOBBET NU!

Vi söker verksamhetschefer för våra tolv nya verksamhetsområden som vill vara med och forma en tillgänglig och sömlös öppenvård i Värmland.

Region Värmlands värdegrund är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.

• Verksamhetschef Barn och unga
• Verksamhetschef Norra
• Verksamhetschef Östra
• Verksamhetschef Västra
• Verksamhetschef Karlstad Norra
• Verksamhetschef Karlstad Södra
• Verksamhetschef Länsgemensam resurs
• Verksamhetschef Habilitering Hjälpmedel
• Verksamhetschef Öppenvårdspsykiatri
• Verksamhetschef Barn och ungdomspsykiatri
• Verksamhetschef Allmänpsykiatrisk slutenvård
• Verksamhetschef RättspsykiatriAnställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år med grundanställning i Region Värmland

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Johansson, john.johansson@qtym.se alt. 054-141816

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Verksamhetschef , kirurgiska kliniken i Karlstad och Arvika

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 13
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Den specialiserade kirurgin bedrivs vid Centralsjukhuset i Karlstad av sektionerna i kärl-, bröst/endokrin-, kolorektal-, övre gastro och den nya sektionen akutkirurgi som är under uppbyggnad samt urologi. Vid sjukhuset i Arvika bedrivs elektiv dagkirurgisk verksamhet.
På vårt nya operationscentrum opererar kliniken motsvarande 28 salsdagar per vecka inklusive robot- och hybridkirurgi. Kliniken bemannar kirurgisk primär- mellan-och bakjour, kärljour och urologjour dygnet runt.
I syfte att förbättra patientflöden mellan öppenvård och slutenvård har kliniken omorganiserats i olika områden (gastrocentrum, bröstcentrum, kärlcentrum, urologiskt centrum. Genom personalrotation säkerställs högsta kompetens runt patienten i alla delar av vårdkedjan.
Utöver nämnda områden består kliniken av en endoskopienhet med verksamhet i både Karlstad och Arvika. Kliniken har en lång forskningstradition och idag flera pågående forskningsprojekt med handledarkompetens på plats.
Läkare på kliniken handleder och deltar i undervisning av läkarkandidater från Örebro och Uppsala.
För slutenvården disponeras totalt tre vårdavdelningar med 80 vårdplatser på Centralsjukhuset. Kliniken har en hög grad av poliklinisering och ett nära samarbete med Patienthotellet.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget innefattar ett övergripande ansvar för verksamhetsområdet avseende verksamhet, personal och ekonomi. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, produktionsplanering, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning och deltagande i nationella nätverk. Som verksamhetschef leder du verksamheten genom din ledningsgrupp med första linjens chefer och sektionsansvariga läkare och till ditt stöd finns även stabsfunktioner. Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschef och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för landstingets uppdrag och resultat som helhet. Är du ny i chefsrollen erbjuder Region Värmland introduktion, ledarskapsutbildning och mentorskap.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en kommunikativ, engagerad och inspirerande ledare.
Lämplig akademisk utbildning inom Hälso- och sjukvård.
Det är meriterande om du är specialistläkare inom kirurgi eller har erfarenhet av kirurgisk- eller urologisk verksamhet

Då kirurgkliniken värnar om sin kunskap men också tydligt strävar mot nytänkande, utveckling och förändring söker vi dig som, med en tydlighet i ledarskapet och med en förmåga att inspirera, kan leda oss framåt och till fortsatta goda resultat. Du skall vara kommunikativ, kunna samarbeta och ha en god förmåga att bygga goda relationer med din omgivning.
Du ska kunna se och använda tillgångarna hos medarbetarna. Det innebär att kunna delegera och vara intresserad av att utveckla, förnya och främja det tvärprofessionella samarbetet. Du skall hålla dig uppdaterad med nationella och internationella trender som utvecklar den kirurgiska- och urologiska verksamheten.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef , infektionskliniken , Centralsjukhuset , Karlstad

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Mar 7
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Verksamhetsområdet infektion ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland.
Öppenvården har mottagning för akuta och planerade besök samt särskilda mottagningar för hiv, smittsamma hepatiter, primär immunbrist, resemedicin, tuberkulos samt provtagning av personal och patienter avseende MRB (multiresistenta bakterier)
Slutenvården bedrivs i särskilt anpassade lokaler med 24 vårdplatser, samtliga enkelrum med sluss, ingång utifrån, separat ventilation och särskilda hygienrutiner.
Prevention är en naturlig del i uppdraget och har grunden i smittskyddsarbete, vårdhygien, rationell antibiotikaanvändning, epidemiberedskap och vaccination/resemedicin. Infektionskliniken förbereder för att starta upp ett sprututbytesprogram under 2019.
Verksamheten har även ett utbildningsuppdrag i antibiotikafrågor och handläggning av infektionspatienter, samt konsultverksamhet och telefonrådgivning till övriga verksamheter i länet.
För närvarande pågår arbete med planering för nya lokaler för hela verksamheten där verksamhetsföreträdare är delaktiga i planeringsprocessen.

ARBETSUPPGIFTER
Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, produktionsplanering, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten. Den förbättringskultur Region Värmland eftersträvar förutsätter ett ledarskap som kommunicerar klara och tydliga mål som stödjer organisationens värdegrund och vision. Ledarskapet ska kännetecknas av ansvar, kompetens, engagemang och vilja till samverkan. Du är intresserad av att utveckla och engagera medarbetare samt främja det tvärprofessionella samarbetet. Infektionskliniken strävar mot nytänkande, utveckling och förändring samtidigt som vi värnar om vår befintliga kompetens.

Som verksamhetschef leder du verksamheten genom din ledningsgrupp och till ditt stöd finns även stabsfunktioner. Är du ny i chefsrollen erbjuder Region Värmland, introduktion, ledarskapsutbildning och mentorskap.
Utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten i regionen utifrån en aktiv roll i område slutenvårds ledningsgrupp.

Möjlighet finns till kliniskt arbete inom din profession enligt överenskommelse med din närmaste chef.

KVALIFIKATIONER
För att klara uppdraget har du lämplig akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i ledande ställning inom sjukvården. Du behöver ha intresse och förståelse för infektionssjukvård, smittskyddsfrågor och vårdhygien.
Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har förmåga att bygga goda relationer med din omgivning.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef , klinisk kemi och transfusionsmedicin , Värmland

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 17
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7500 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill vara med och utveckla klinisk kemi och transfusionsmedicin i Värmland. Uppdraget innefattar ett övergripande ansvar för verksamhetsområdet avseende verksamhet, personal och ekonomi. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med produktionsplanering, kompetensförsörjning, kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum samt att skapa ett hållbart och stimulerande arbetsklimat för medarbetarna. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning och deltagande i nätverk. Verksamhetschef leder genom enhetschefer och stabstöd till verksamhetschef finns för verksamhetsutveckling, HR och ekonomi. Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschef och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för landstingets uppdrag och resultat som helhet. Verksamhetschefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år kopplat till en grundanställning inom Landstinget i Värmland.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en kommunikativ, engagerad och inspirerande ledare! Du som söker har lämplig akademisk utbildning och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Du har intresse och erfarenhet av arbete i ledande ställning samt utvecklingsuppdrag. Meriterande är tidigare chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård, ledarskapsutbildning samt erfarenhet från laboratoriemedicin. Uppdraget kräver tydlighet i ledarskapet, beslutsamhet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse. Du är ansvarstagande, utåtriktad och har förmåga till helhetssyn. Genom ett stort intresse för verksamhetens mål och innehåll har du förmågan att engagera och entusiasmera dina medarbetare.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Biträdande områdeschef , område öppenvård

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 26
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7500 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande områdeschef biträder du områdeschefen i det övergripande ansvaret för verksamheten inom området öppenvård.
Du arbetar i huvudsak i nära samverkan med områdeschefen med att leda och fördela, följa upp samt utveckla arbetet inom området öppenvård. På uppdrag av områdeschefen leder du utvecklingsarbetet inom området.
I uppdraget ingår av att representera område öppenvård i möten efter överenskommelse med områdeschef.
Du bistår områdeschefen i det dagliga administrativa arbetet samt all budgetprognos- och uppföljningsarbete. Du bistår även områdeschefen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, miljö- och säkerhetsarbetet.
Du rapporterar till områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du som söker har akademisk utbildning med erfarenhet av strategiskt ledningsarbete inom hälso- och sjukvård eller annat område vi bedömer likvärdigt.
Vi vill att du har dokumenterad ledarskapsutbildning och chefserfarenhet med verksamhets-, ekonomi- och medarbetaransvar samt erfarenhet av att leda andra chefer. Du ska ha god kunskap om och förståelse för hur man tillämpar lagar och förordningar i en politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som är en ledare med starkt engagemang och förmåga att vara med och bidra till att utveckla verksamheter i en komplex miljö. Du har ett konsultativt förhållningssätt, är strukturerad och uthållig samt har en förmåga att kommunicera på ett sätt som skapar delaktighet i organisationen. Du bygger goda relationer och har en väl dokumenterad förmåga att driva förändringsarbeten genom samarbete med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och externa intressenter.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef , infektionskliniken , Centralsjukhuset , Karlstad

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 29
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7500 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

Infektionskliniken ingår i område slutenvård och består av en vårdavdelning med 26 vårdplatser, mottagning för både planerad och akut verksamhet, tuberkulosmottagning samt ett vaccinationscentrum. En sprututbytesmottagning planeras inom verksamhetsområdet och beräknas vara klart januari/februari 2019.
Samtliga verksamheter är lokaliserade på Centralsjukhuset i Karlstad. Konsultverksamhet bedrivs på länets två länsdelssjukhus. Verksamhetsområdet har ca 80 medarbetare.
Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschefen och ingår i ledningsgruppen för område slutenvård.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget innefattar ett övergripande ansvar för verksamhetsområdet avseende verksamhet, personal och ekonomi enligt fastställd verksamhetsplan och med tilldelade resurser. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, produktionsplanering, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten.
Som verksamhetschef leder du verksamheten genom din ledningsgrupp. Du har även ett stabstöd för frågor som rör HR och ekonomi.
Du ingår i områdesledningen för slutenvård och där tar du ett gemensamt ansvar för landstingets uppdrag och resultat som helhet.
Arbete med nya lokaler för verksamheten påbörjades hösten 2017. Förstudien är avslutad och beslut har tagits om fortsatt projektering och en fördjupad programhantering inleds november 2018 och beräknas var klart under 2019.
Möjlighet finns till kliniskt arbete inom din profession enligt överenskommelse med din närmaste chef.

KVALIFIKATIONER
För att klara uppdraget har du lämplig akademisk utbildning inom Hälso- och sjukvård. Det är meriterande att vara läkare och ha erfarenhet inom infektionssjukvård.

Då infektionskliniken värnar om sin kompetens men också tydligt strävar mot nytänkande, utveckling och förändring söker vi dig som, med en tydlighet i ledarskapet och med en förmåga att inspirera, kan leda oss framåt och till fortsatta goda resultat. Du är kommunikativ, samarbetar och ha en god förmåga att bygga goda relationer med din omgivning.
Du ser och använder tillgångarna hos medarbetarna, det innebär att delegera och vara intresserad av att utveckla, förnya och främja det tvärprofessionella samarbetet.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef till Karlstad

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 9
Frösunda har dryga 3 000 kunder och 8 500 anställda inom Personlig assistans, Äldreomsorg, Funktionsnedsättning och Individ och familj med verksamheter över hela Sverige. Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Vill du arbeta med kundens fokus, och ha ett förhållningssätt som innebär att det är kunden som får bestämma, samtidigt som vi i varje ögonblick arbetar för att samhällets resurser används effektivt och ansvarsfullt? Välkommen, då är du sannolikt rätt person för oss!

För att våra kunder ska kunna bestämma hur de ska leva sina liv är det avgörande att vi vet vad de vill. Den kunskapen får vi genom ett omfattande arbete med social dokumentation och uppföljningar. Och istället för att ha fokus på kunden antar vi kundens fokus - alltså vad som är viktigt för kunden och inte vad omgivningen tycker är viktigt för den individen. Det skiljer oss från mängden och är grunden för kvaliteten i vårt jobb.

Kundens fokus ställer stora krav på våra ledare, inte minst som modeller och förebilder. Därför pratar vi på Frösunda om det kundorienterade ledarskapet. Det anger tydligt den riktning vi ska gå. 

Nu söker vi en verksamhetschef till två gruppbostäder i Karlstad

Att vara verksamhetschef på Frösunda innebär att axla företagets viktigaste uppgift - att uppfylla Frösundas definierade kvalitets- och resultatmål baserat på upplevd kundnöjdhet, avtalstrohet, regulatorisk följsamhet samt intäkter och resultat. För att uppnå detta säkerställer du att arbetet utförs i enlighet med Frösundas bestämda koncept (processer och rutiner), bemanning, Q-loopen (Frösundas ständiga förbättringsarbete), ett värderingsstyrt beteende, ett salutogent förhållnings- och arbetssätt samt ett kundorienterat ledarskap.

Och viktigast av allt. Som verksamhetschef på Frösunda är du ingen administratör. Du är en närvarande och kommunikativ chef som är på plats i verksamheterna och i mötet med våra medarbetare och kunder.
  
Huvudsakliga arbetsuppgifter  


* Säkerställa kvalitativ och optimal bemanning inom givna ekonomiska ramar.
* Arbeta systematiskt för att förstå kundens perspektiv och tillgodose en omsorg som kunden är nöjd och trivs med.
* Ha en proaktiv, rak och tydlig kommunikationen med alla intressenter, så som omsorgstagare, närstående, medarbetare, beställare och myndigheter. Kunna formulera dig i tal och skrift.
* Ansvara för ett ständigt pågående förbättringsarbete inom konceptets ramar.
* Säkerställa ett salutogent förhållnings- och arbetssätt samt ett värderingsdrivet beteende baserat på Respekt, Engagemang och Nyfikenhet.
* Agera i enlighet med Frösundas kundorienterade ledarskapsfilosofi.
* Du har självfallet ett resultatansvar inom ekonomi och kvalitet.
* Delta i budgetarbete och -uppföljning.

Formella kvalifikationer


* Relevant högskoleutbildning som exempelvis socionom eller social omsorgsexamen eller annan högskoleexamen som kan prövas likvärdig.
* Du uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter.
* Erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg.
* Erfarenhet av att arbeta inom LSS.
* Mycket god kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift. 
* Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten. Vi tillämpar individuell lönesättning och alla chefer erbjuds ett gediget introduktions-, chefs- och ledarskapsprogram. 
 
Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Beställarchef till Biståndskontoret

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 10
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd åt äldre och personer med funktionsnedsättning. På förvaltningen arbetar omkring 2 000 medarbetare inom vårdboende, hemtjänst, servicehus/resurscentrum, hälso- och sjukvård, funktionsstöd, samt på vårt biståndskontor.

Förvaltningen är organiserad utifrån en beställar-utförarmodell. Förvaltningsledningskontoret har det övergripande ansvaret för ledning/styrning och stöd till förvaltningens hela verksamhet. Här återfinns sekretariat, ekonomistab, HR-stab och utvecklingsstab. Biståndskontoret ansvarar för myndighetsutövning, beställning och tillsyn och består av fyra enheter, Tillsynsenheten, LSS, två biståndsenheter samt stabsfunktioner. Utförarverksamheten är indelad i fem områden, hemtjänst, servicehus/resurscentrum, hälso- och sjukvård, vårdboende och funktionsstöd. En del av förvaltningens verksamhet utförs av privata utförare. Biståndskontorets grunduppdrag är att ansvara för att myndighetsutövning inom äldreomsorg och funktionsstöd handläggs på ett rättssäkert sätt.


ARBETSUPPGIFTER
Som beställarchef har du ett övergripande verksamhetsansvar för Biståndskontoret som innefattar ledning, ekonomi, utveckling, planering samt personalansvar över de fyra enheterna samt stabsfunktionerna. I stabsfunktionerna ingår verksamhetsutveckling uppföljning och upphandling. I rollen ligger också det formella ansvaret för myndighetsutövning, resursfördelning och beställning gentemot egenregi samt de privata vårdgivarna. Som beställarchef leder du biståndskontoret och är direkt underställd förvaltningsdirektören, du ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Karlstad kommun erbjuder individuell handledning och gedigen chefsutbildning till alla chefer.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har en annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Du har goda kunskaper och erfarenhet av myndighetsutövning och ekonomistyrning.
För att lyckas i rollen som beställarchef hos oss behöver du ha förmågan att kommunicera på ett förtroendeskapande, engagerande och tydligt sätt och ha hög grad av integritet. Du har ett professionellt bemötande och förmågan att skapa goda relationer såväl inom som utom organisationen. Du har ett utvecklings- och lösningsinriktat förhållningssätt och har en god analytisk förmåga. Du gör också goda analyser med fokus på ett gott resultat för helheten. Vi ser att du har erfarenhet från arbete i ledande ställning och god vana att leda andra chefer.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef , barn - och ungdomsmedicin , Centralsjukhuset , Karlstad

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Sep 12
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7500 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

Barn och ungdomsmedicin i Värmland tillhandahåller sjukvård för barn och ungdomar 0-18 år. Verksamhetsområdet omfattar barn- och ungdomskliniken på centralsjukhuset i Karlstad samt barn- och ungdomsmottagningarna i länet. På Centralsjukhuset i Karlstad finns vårdavdelning 12 med barnmedicinsk, ortopedisk och kirurgisk vård samt akutmottagning för barn och unga. Vårdavdelning 11 är en nyföddhetsavdelning (inklusive intensivvård och neonatal hemsjukvård). På centralsjukhuset i Karlstad finns specialistmottagningar, dagvårdsavdelning, lekterapi och skola.

ARBETSUPPGIFTER
Landstinget i Värmland, område slutenvård, söker verksamhetschef till barn-och ungdomsmedicin vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschefen och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för landstingets uppdrag och resultat som helhet. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till fyra år. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet. Verksamhetschefen ansvarar för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och med tilldelade resurser. Utveckling av vården inom verksamhetsområdet sker via samverkan med andra delar av vården inom ett stort antal olika vårdprocesser, vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig akademisk sjukvårdsutbildning och erfarenhet av arbete inom barnsjukvård. Det är meriterande om du är läkare inom barnsjukvård.
Du är strukturerad och har förmåga att leda och utveckla hela verksamheten som innefattar olika specialiteter och professioner. Du kan engagera och entusiasmera dina medarbetare.

Arbetet kräver tydlighet i ledarskap, samarbets-, kommunikations- och organisationsförmåga. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande.

ÖVRIGT
Inför anställning till barn- och ungdomsmedicin gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.

Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef , akutmottagningen , Centralsjukhuset , Karlstad

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 5
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7500 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

Akutmottagen på Centralsjukhuset har som uppdrag att omhänderta patienter med akuta sjukdomar eller skador oavsett tillstånd. Det sker i samarbete med sjukhusens specialistkliniker, primärvården, ambulanssjukvården samt med kommunernas vård och omsorg. Akutmottagningen tar emot patienter inom medicin, kirurgi och ortopedi dygnet runt. På jourtid även patienter inom infektion, gynekologi och allmänmedicinska sektionen.
Det totala antalet besök är ca 65 000 årligen. Verksamhetsområdet har cirka 110 medarbetare, sjuksköterskor och undersköterskor, under direkt ledning av tre avdelningschefer, som liksom en akutmottagningsöverläkare är underställda verksamhetschefen. Läkarna från de kliniker som akutmottagningen samverkar med tjänstgör på akutmottagningen inom ramen för ett traditionellt joursystem.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet. Akutmottagningens utveckling sker via samverkan med andra delar av vården inom ett stort antal olika vårdprocesser, vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning.
Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum.
Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Du ska ha intresse och förmåga att leda och utveckla verksamheten samt god ekonomisk insikt. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef , klinisk kemi , Värmland

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 22
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7500 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

Verksamhetsområde klinisk kemi, ingår i område slutenvård. Ett utvecklingsarbete pågår och det finns ett förslag om sammanslagning av verksamhetsområde klinisk kemi och transfusionsmedicin. Detta innebär att verksamhetsområdet kan komma att utökas och också innefatta verksamhetsområdet transfusionsmedicin.

Klinisk kemi
Erbjuder och utför analyser inom ett brett område inkluderande allergi och läkemedelsanalyser. I verksamheten ingår också en antikoagulationsmottagning samt benmärgsdiagnostik. Inom klinisk kemi jobbar cirka 200 medarbetare. Klinisk kemi har ett centrallaboratorium placerat på Centralsjukhuset i Karlstad och finns även på sjukhusen i Torsby och Arvika, samt på ett 30-tal vårdcentraler.

Transfusionsmedicin
Ansvarar för att förse de värmländska patienterna med blod och andra blodkomponenter, på ett säkert sätt och med god kvalité. Detta genom tappning av blod, plasma och trombocytgivare på ett flertal platser i Värmland samt genom blodgruppserologiska undersökningar vid laboratorierna på sjukhusen i Torsby, Arvika och Centralsjukhuset i Karlstad. Inom transfusionsmedicin jobbar cirka 35 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill vara med och utveckla klinisk kemi i Värmland. Uppdraget innefattar ett övergripande ansvar för verksamhetsområdet avseende verksamhet, personal och ekonomi. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med produktionsplanering, kompetensförsörjning, kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum samt att skapa ett hållbart och stimulerande arbetsklimat för medarbetarna. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning och deltagande i nätverk. Verksamhetschef leder genom enhetschefer och stabstöd till verksamhetschef finns för verksamhetsutveckling, HR och ekonomi. Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschef och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för landstingets uppdrag och resultat som helhet. Verksamhetschefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år kopplat till en grundanställning inom Landstinget i Värmland.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en kommunikativ, engagerad och inspirerande ledare! Du som söker har lämplig akademisk utbildning och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Du har intresse och erfarenhet av arbete i ledande ställning samt utvecklingsuppdrag. Meriterande är tidigare chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård, ledarskapsutbildning samt erfarenhet från laboratoriemedicin. Uppdraget kräver tydlighet i ledarskapet, beslutsamhet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse. Du är ansvarstagande, utåtriktad och har förmåga till helhetssyn. Genom ett stort intresse för verksamhetens mål och innehåll har du förmågan att engagera och entusiasmera dina medarbetare.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef , barn - och ungdomsmedicin , Centralsjukhuset , Karlstad

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 8
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7500 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

Barn och ungdomsmedicin i Värmland tillhandahåller sjukvård för barn och ungdomar 0-18 år. Verksamhetsområdet omfattar barn- och ungdomskliniken på centralsjukhuset i Karlstad samt barn- och ungdomsmottagningarna i länet. På centralsjukhuset i Karlstad finns vårdavdelning 12 med barnmedicinsk, ortopedisk och kirurgisk vård samt akutmottagning för barn och unga. Vårdavdelning 11 är en nyföddhetsavdelning (inklusive intensivvård och neonatal hemsjukvård). På centralsjukhuset i Karlstad finns specialistmottagningar, dagvårdsavdelning, lekterapi och skola.

ARBETSUPPGIFTER
Landstinget i Värmland, område slutenvård, söker verksamhetschef till barn-och ungdomsmedicin vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschefen och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för landstingets uppdrag och resultat som helhet. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till fyra år. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet. Verksamhetschefen ansvarar för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och med tilldelade resurser. Utveckling av vården inom verksamhetsområdet sker via samverkan med andra delar av vården inom ett stort antal olika vårdprocesser, vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig akademisk sjukvårdsutbildning och erfarenhet av arbete inom barnsjukvård. Det är meriterande om du är läkare inom barnsjukvård.
Du är strukturerad och har förmåga att leda och utveckla hela verksamheten som innefattar olika specialiteter och professioner. Du kan engagera och entusiasmera dina medarbetare.

Arbetet kräver tydlighet i ledarskap, samarbets-, kommunikations- och organisationsförmåga. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande.

ÖVRIGT
Inför anställning till barn- och ungdomsmedicin gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.

Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Verksamhetschef , barn - och ungdomsmedicin , Centralsjukhuset , Karlstad

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Maj 15
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7500 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

Barn och ungdomsmedicin i Värmland tillhandahåller sjukvård för barn och ungdomar 0-18 år. Verksamhetsområdet omfattar barn- och ungdomskliniken på centralsjukhuset i Karlstad samt barn- och ungdomsmottagningarna i länet. På centralsjukhuset i Karlstad finns vårdavdelning 12 med barnmedicinsk, ortopedisk och kirurgisk vård samt akutmottagning för barn och unga. Vårdavdelning 11 är en nyföddhetsavdelning (inklusive intensivvård och neonatal hemsjukvård). På centralsjukhuset i Karlstad finns specialistmottagningar, dagvårdsavdelning, lekterapi och skola.

ARBETSUPPGIFTER
Landstinget i Värmland, område slutenvård, söker verksamhetschef till barn-och ungdomsmedicin vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschefen och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för landstingets uppdrag och resultat som helhet. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till fyra år. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet. Verksamhetschefen ansvarar för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och med tilldelade resurser. Utveckling av vården inom verksamhetsområdet sker via samverkan med andra delar av vården inom ett stort antal olika vårdprocesser, vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig akademisk sjukvårdsutbildning och erfarenhet av arbete inom barnsjukvård. Det är meriterande om du är läkare inom barnsjukvård.
Du är strukturerad och har förmåga att leda och utveckla hela verksamheten som innefattar olika specialiteter och professioner. Du kan engagera och entusiasmera dina medarbetare.

Arbetet kräver tydlighet i ledarskap, samarbets-, kommunikations- och organisationsförmåga. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande.

ÖVRIGT
Inför anställning till barn- och ungdomsmedicin gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.

Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu