Karlstad: Enhetschef till enheten för försörjningsberedskap

Hitta ansökningsinfo om jobbet Enhetschef till enheten för försörjningsberedskap i Karlstad. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Karlstad inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-05 // Varaktighet: Heltid

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ledning av enheten, personal och ekonomi. Du förväntas leda och samordna enheten genom tillitsbaserad styrning utifrån myndighetens mål och värdegrund.

Du ingår i ett team av enhetschefer som tillsammans leder verksamhetens arbete. Du rapporterar för närvarande till en verksamhetschefen och ingår i avdelningens chefsgrupp. Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå.

Verksamheten befinner sig i en expansiv fas för att utveckla MSB:s roll inom nationell samordning av försörjningsberedskapen, vilket kan leda till organisationsförändringar.

I arbetet som enhetschef kommer du vara en viktig del i att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus på att utveckla försörjningsberedskapen. Arbetet innebär samverkan både internt och externt. Du kommer representera MSB externt.

Arbetsuppgifterna på enheten är för närvarande att

- utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering för att stärka samhällets funktionalitet och försörjning
- utveckla processer, strukturer och metodstöd för samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, kritiska beroenden och försörjningsberedskap
- få en stärkt dialog med näringslivet och de företag som levererar samhällsviktig verksamhet
- säkerhetsställa beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och att identifiera mark- och vattenområden för anläggningar av riksintresse för totalförsvarets civila delar

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har

- relevant akademisk examen och flerårig chefserfarenhet
- erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör krisberedskap, totalförsvar och försörjningsberedskap
- god förståelse hur beredskapssystemet fungerar
- god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska

Det är meriterande om du har

- god kunskap om MSBs uppdrag 

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Ditt ledarskap präglas av samverkan, engagemang och resultat. Du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat, driva förändringsarbete och van att fatta beslut.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för försörjningsberedskap är vi 17 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet till distansarbete.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Jannes Engqvist (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 26 juli 2024

Alla platsannonser →

Andra jobb i Karlstad som Enhetschef, offentlig förvaltning

Nedan visas andra jobb i Karlstad som Enhetschef, offentlig förvaltning.

Rättschef och enhetschef för rättssekretariatet

Läs mer Jun 20
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Är du trygg i din roll som jurist och ledare och har ett stort engagemang för rättssäkerhet och god förvaltning? Vi söker nu en rättschef som vill arbeta utvecklingsinriktat med spännande frågor som har bred spännvidd.

Du får möjlighet att varva myndighetsövergripande strategiska frågor med chefsuppdraget för rättssekretariatet och juridiska frågor med stor bredd.

På rättssekretariatet arbetar idag 5 jurister och 2 handläggare. Rättssekretariatet arbetar med myndighetsövergripande juridisk styrning, internt juridiskt stöd och rådgivning till andra enheter samt håller utbildningar. Enheten handlägger en bredd av ärenden, bland annat överklagnings- och överprövningsärenden främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning. Rättssekretariatet samordnar också arbetet som regional valmyndighet.Arbetsuppgifter
Som rättschef har du samordningsansvar för myndighetsövergripande juridiska frågor. Du förväntas driva utvecklingsfrågor, ge rådgivning och ha goda kunskaper inom offentlig rätt och förvaltningsrätt som kommer hela verksamheten till gagn. Som rättschef utgör du ett strategiskt juridiskt stöd till länsledningen, rollen är också en del av myndighetens personalansvarsnämnd. Rättschefen rapporterar till länsrådet. 

Rättschefen har en viktig funktion i att utveckla myndighetens roll utifrån länsstyrelsens uppdrag.

Som enhetschef ansvarar du för rättssekretariatets medarbetare, verksamhet och ekonomi. Du driver och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- Har juristexamen och mångårig erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete
- Har erfarenhet som chef eller ledare
- Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Vi ser det som meriterande om du även har:

- Erfarenhet av juridisk rådgivning till andra yrkesgrupper
- Erfarenhet av att inom en och samma tjänst växla mellan olika rättsområden
- God förmåga i ärende- och informationshantering
- Notariemeritering eller annan kvalificerad erfarenhet från domstol
- Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar
- Erfarenhet från myndighet och offentlig rätt/förvaltningsrätt
- Erfarenhet inom något av rättsområdena miljörätt, plan- och byggrätt

 

Vi söker dig som har helhetssyn och förmåga att se saker ur olika perspektiv. Det är också viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är väl förtrogen med tillitsbaserat ledarskap och styrning och har förmåga att lyfta dina medarbetare och få alla att känna sig inkluderade. Du har förmåga att leda, kan inspirera till engagemang och utveckling, är lyhörd för dina medarbetare samtidigt som du är tydlig i dina budskap och förväntningar. Du är ett föredöme som inspirerar och motiverar din omgivning och skapar delaktighet.

Du har god förmåga att arbeta självständigt och kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du har förmåga att ta ett helhetsperspektiv och förstå hur olika beslut och aktiviteter påverkar verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån vad som anförs ovan. Vi kan också komma att använda oss av arbetsprov/motsvarande.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

 

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Avdelningschef till Öron-, näsa- och halskliniken

Läs mer Jul 10
Vill du vara med och leda en dynamisk arbetsplats med stort fokus på patientsäkerhet och kvalitet? Öron-, näsa- och halskliniken (ÖNH) i Värmland söker nu en engagerad avdelningschef till avdelning 16 för att tillsammans med ytterligare en avdelningschef leda och utveckla verksamheten.

Här får du möjligheten att arbeta nära kollegor och medarbetare i gemensamt ledarskap, där din kompetens och engagemang är avgörande för att driva verksamheten framåt. Ta chansen att vara en del av vårt erfarna ledningsteam och bidra till att skapa en arbetsplats där utveckling och samarbete står i fokus. Välkommen att söka!

Din arbetsplats
Öron-, näsa- och halskliniken ingår i område kirurgiska specialiteter och har ett länsövergripande ansvar för ÖNH-sjukvården i Värmland. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Karlstad där vi har vår avdelning och vår mottagningsverksamhet. Länsmottagningar finns även i Arvika, Säffle och Kristinehamn. Vi bedriver även jourverksamhet som på kvällar helger och nätter är förlagda på avdelning 16. Där har vi 12 slutenvårdsplatser i egen regi. Övrig tid är vår akutmottagning förlagd till ÖNH-mottagningen. Kliniken har ytterligare två enheter med länsövergripande ansvar: Hörselvården och Sömnapnémottagningen med två egna avdelningschefer.

På avdelningen bedrivs sedvanligt avdelningsarbete. Vid utrymme beläggs platserna med satellitpatienter. Samarbetet mellan mottagning och avdelning är tätt och en del sköterskor och undersköterskor har rotationstjänster med helgtjänstgöring två helger av sex.

På mottagningen bedriver vi specialiserad öppenvårdsmottagning. Det innebär förutom sedvanligt mottagningsarbete även en del funktionsundersökningar. På mottagningen har vi även ett remisskansli, rådgivning, kontaktsköterskor och operationskoordinatorer och vi bedriver mottagnings-operationsverksamhet.

Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef i gemensamt ledarskap för avdelning och mottagning kan vi erbjuda ett omväxlande arbete där du tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare arbetar för verksamhetsutveckling, stärkt kvalitet och patientsäkerhet. Uppdraget innebär även att på daglig basis i gemensamt ledarskap styra, leda och fördela arbetet inom verksamheten.

Utifrån verksamhetens mål ansvarar du för ekonomi, arbetsmiljö samt att driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Du väljer arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara.

Du ingår i ÖNH:s ledningsgrupp som en av fyra avdelningschefer och är direkt underställd verksamhetschef. Ledningsgruppen präglas av stark teamkänsla, god atmosfär och att vardagen genomsyras av att vi löser uppgifterna tillsammans.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn. Det är meriterande om du tidigare haft ett lednings- eller chefsuppdrag.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har förmåga att organisera och planera och har ett gott kommunikativt sätt. Du är prestigelös, har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter i stället för hinder. Som person är du drivande men samtidigt lyhörd och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra.

Om oss

Region Värmland är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. 


Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. 


Läs mer om att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner och följ oss på sociala medier. 


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Rättschef och enhetschef för rättssekretariatet

Läs mer Maj 14
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Är du trygg i din roll som jurist och ledare och har ett stort engagemang för rättssäkerhet och god förvaltning? Vi söker nu en rättschef som vill arbeta utvecklingsinriktat med spännande frågor som har bred spännvidd.

Du får möjlighet att varva myndighetsövergripande strategiska frågor med chefsuppdraget för rättssekretariatet och juridiska frågor med stor bredd.

På rättssekretariatet arbetar idag 5 jurister och 2 handläggare. Rättssekretariatet arbetar med myndighetsövergripande juridisk styrning, internt juridiskt stöd och rådgivning till andra enheter samt håller utbildningar. Enheten handlägger en bredd av ärenden, bland annat överklagnings- och överprövningsärenden främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning. Rättssekretariatet samordnar också arbetet som regional valmyndighet.Arbetsuppgifter
Som rättschef har du samordningsansvar för myndighetsövergripande juridiska frågor. Du förväntas driva utvecklingsfrågor, ge rådgivning och ha goda kunskaper inom offentlig rätt och förvaltningsrätt som kommer hela verksamheten till gagn. Som rättschef utgör du ett strategiskt juridiskt stöd till länsledningen, rollen är också en del av myndighetens personalansvarsnämnd. Rättschefen rapporterar till länsrådet. 

Rättschefen har en viktig funktion i att utveckla myndighetens roll utifrån länsstyrelsens uppdrag.

Som enhetschef ansvarar du för rättssekretariatets medarbetare, verksamhet och ekonomi. Du driver och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- Har juristexamen och mångårig erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete
- Har erfarenhet som chef eller ledare
- Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Vi ser det som meriterande om du även har:

- Erfarenhet av juridisk rådgivning till andra yrkesgrupper
- Erfarenhet av att inom en och samma tjänst växla mellan olika rättsområden
- God förmåga i ärende- och informationshantering
- Notariemeritering eller annan kvalificerad erfarenhet från domstol
- Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar
- Erfarenhet från myndighet och offentlig rätt/förvaltningsrätt
- Erfarenhet inom något av rättsområdena miljörätt, plan- och byggrätt

 

Vi söker dig som har helhetssyn och förmåga att se saker ur olika perspektiv. Det är också viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är väl förtrogen med tillitsbaserat ledarskap och styrning och har förmåga att lyfta dina medarbetare och få alla att känna sig inkluderade. Du har förmåga att leda, kan inspirera till engagemang och utveckling, är lyhörd för dina medarbetare samtidigt som du är tydlig i dina budskap och förväntningar. Du är ett föredöme som inspirerar och motiverar din omgivning och skapar delaktighet.

Du har god förmåga att arbeta självständigt och kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du har förmåga att ta ett helhetsperspektiv och förstå hur olika beslut och aktiviteter påverkar verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån vad som anförs ovan. Vi kan också komma att använda oss av arbetsprov/motsvarande.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

 

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Andra jobb i Karlstad från Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb

Nedan visas andra jobb i Karlstad från Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb .

Tjänsteman i beredskap

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 12
Nytt
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som Tjänsteman i beredskap kommer du att vara en del av enheten för operativ ledning.

Enhetens uppgift är att inrikta och samordna myndighetens operativa arbete vid samhällsstörningar. I detta ingår att upprätthålla en kontinuerlig lägesuppfattning för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser samt att rapportera till Regeringskansliet om aktuellt läge. Enheten ansvarar även för att förvalta och utveckla MSB:s beredskapsorganisation och driva MSB:s operativa ledningsfunktion. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att göra skillnad och känna att ditt arbete bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som TIB (Tjänsteman i beredskap) är du kontaktpunkt för MSB vid operativ hantering och initierar myndighetens inledande arbete vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Vidare har du en viktig roll i den operativa ledningsfunktionens arbete med att inrikta och samordna myndighetens operativa arbete vid samhällsstörningar. Vi arbetar i händelsernas centrum med allt från till exempel hantering av pandemier, översvämningar och skogsbränder till internationella katastrofer. I rollen ingår att bearbeta stora informationsmängder och med kort varsel kunna presentera underlag för beslutsfattare inom myndigheten och för andra aktörer på både svenska och engelska. Arbetet som TIB kräver att du skapar och upprätthåller goda relationer såväl inom myndigheten som med externa aktörer och att du kan leda och hålla samman verksamhet under stressade förhållanden där informationsunderlaget är begränsat.

Som TIB behöver du både kunna leda och bli ledd av andra och du arbetar tillsammans med dina kollegor i schema för att täcka dygnets alla timmar, antingen på plats på MSB:s kontor eller i beredskap från hemmet. I schemat ingår beredskap, 7 dygn per 7-veckorsperiod och periodvis något längre arbetsdagar som kompenseras med ledig tid andra dagar. Du har möjlighet att själv påverka ditt schema så att det passar övriga livet.

Utöver de schemalagda passen kommer du bland annat att arbeta med att utveckla metoder för myndighetens operativa hantering.

Som medarbetare inom enheten bidrar du till ett utvecklande arbetsklimat och till att enheten har goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga.
-  Relevant flerårig arbetslivserfarenhet från kommun, länsstyrelse, central myndighet, privat samhällsviktig verksamhet eller motsvarande.
- Mycket god kunskap om det svenska krishanteringssystemet.
- Erfarenhet av att leda och samordna verksamhet.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

-  God kunskap om eller erfarenhet av krishantering på internationell nivå inom ramen från exempelvis Nato- och EU-samarbetet. 
- Erfarenhet av att verka i en ledande stabsbefattning i operativ verksamhet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du är en utpräglad lagspelare med ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. Du har också förmåga att arbeta strukturerat och med gott omdöme även vid pressade situationer.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för operativ ledning är vi ett 20-tal medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. I en operativ verksamhet är lagkänslan en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även under pressade förhållanden. Vi strävar efter att ha en grupp med jämn könsfördelning och medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet som kan komplettera varandra. 

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Albrechtsson (efter 7/8) eller verksamhetssamordnare Mette Formanek (efter 12/8). Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti 2024

Ansök nu

Projektledare till enheten för fredsfrämjande insatser

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 20
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Som projektledare kommer du att vara en del av teamet på enheten för fredsfrämjande insatser.

Du kommer att arbeta för att våra samarbetspartners ska uppnå stärkt kapacitet och svarsförmåga att verka för hållbar fred, säkerhet och utveckling i konflikt- och postkonfliktländer samt sviktande stater. Enheten bidrar till detta genom att sekondera personal, tillhandahålla utbildning och materiel inom MSB:s expertområde till partnerorganisationer, i huvudsak EU, FN och OSSE. Verksamheten styrs av Sveriges strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande i nära samarbete med ett flertal andra myndigheter. Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektledare är du central i genomförandet av MSB:s fredsfrämjande insatser. Du ansvarar för att driva insatser från start till slut inklusive att planera, budgetera, leda och följa upp insatserna avseende verksamhet, resultat, ekonomi och administration. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i insatsrelaterade frågor. Du deltar i och bidrar till lärande från genomförd verksamhet och kontinuerlig utveckling för att förbättra framtida insatser samt bidra till MSB:s verksamhet i stort. Som projektledare leder du också interna utvecklingsprojekt vid behov. Initialt kommer du till exempel bidra till enhetens arbete med att vidareutveckla resultatrapporteringen.

Som projektledare förväntas du kunna hantera olika typer av insatser inom enhetens ansvarsområden och det förväntas att du tar ansvar för följande:

- leda och genomföra planering, beredning, budgetering, administrering, uppföljning och avslutning av insatser.
- säkerställande av effektivitet, kvalitetssäkring, utveckling, måluppfyllelse, säkerhet för insatspersonalen, genusaspekter och miljö vid planering, ledning och uppföljning av insatser.
- övergripande handledning och hantering av insatspersonal i pågående insatser.
- hantering av nationella och internationella yrkesmässiga kontaktnät.
- nära samarbete med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter, multilaterala organisationer och enskilda organisationer.
- bidra till att erfarenheter från insatser tillvaratas och återförs till verksamheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk examen
- minst tre års erfarenhet av internationell samordning och av att planera och genomföra biståndsaktiviteter.
- erfarenhet av delegerat budgetansvar och verksamhetsansvar.
- dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat och effekter.
- erfarenhet av partnersamverkan och partnerdialog. 
- kunskaper inom internationell civil krishantering och/eller fredsfrämjandeområdet.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- god kunskap i vanligt förekommande IT-system.

Det är meriterande om du har:

- projektledarutbildning.
- utbildning och erfarenhet inom resultatbaserat arbetssätt.
- erfarenhet av operativt arbete, både i ett förberedande och hanterande skede, inom det svenska krishanteringssystemet.
- kännedom om MSB:s verksamhet och erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom en myndighet.
- internationell fälterfarenhet.
- erfarenhet av partnerskapsutveckling med internationella organisationer/projekt.
- kunskap om integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö.
- erfarenhet av samverkansformer mellan offentlig sektor och näringsliv (privat-offentlig samverkan)

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har också en god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt och är van att arbeta systematiskt med utgångspunkt i rutiner och instruktioner.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm. Resor i anställningen förekommer, både inom Sverige och till insatsområden. Beredskapstjänstgöring kan också komma att ingå i rollen. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för fredsfrämjande insatser är vi ett tiotal medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Caroline Källner. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024

Ansök nu

Installationstekniker av kommunikationsutrustning i SGSI, Rakel och WIS

Teletekniker
Läs mer Jun 5
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Som installationstekniker kommer du kommer vara en del av teamet på enheten för drift och nätövervakning inom verksamheten för Rakel och ledningssystem.

Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap genom utvecklingen av de samhällsviktiga kommunikationstjänsterna WIS, SGSI och Rakel. Du kommer som installationstekniker att verka inriktat mot infrastruktur inom IT-området med installation och konfiguration av hårdvara.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som installationstekniker kommer du arbeta med installation av hårdvara och mjukvara på olika datacenter. Du kommer att medverka vid installation, drift och felavhjälpning både med interna team och externa leverantörer. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Du ansvarar för att ta fram förslag till utvecklingsplaner inom drift inom området. Du följer upp installationer samt felavhjälpningar avseende tid, kostnad och kvalitet.

I rollen kommer du även att ansvarar för omvärldsbevakning av ny teknik och ge stöd och råd till internt på myndigheten samt till partners och leverantörer. Att delta i utbildningar ingår i tjänsten då vi strävar efter att ligga i teknisk framkant. Du kommer att ansvara för att tillsammans med leverantörer ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant högskoleutbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- flerårig yrkeserfarenhet av att genomföra tekniska installationer i en större organisation. 
- erfarenhet av arbete i teknikprojekt.
- erfarenhet från kravframtagning i upphandlingar av lösningar och produkter inom datakommunikation.
- mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.
- B-körkort.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av tekniska installationer för nätverk och serverplattformar.
- certifiering mot nätverk och serverplattformar.
- erfarenhet av fältservice.
- erfarenhet av kontinuitetsplanering för kritisk infrastruktur inom IT.
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, säkerhetsanalyser samt riskanalyser.
- erfarenhet av arbetat med uppföljning mot leverantörer.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

I rollen tar du stort ansvar för din uppgift. Du strukturer själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Du är en person som agerar lugnt, stabilt och kontrollerat i stressituationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer. Arbete sker delvis på plats på kontoret samt i stor del ute i landet. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer finns verksamheten för Rakel och ledningssystem som ansvarar för säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster till samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning), SGSI (Swedish Government Secure Intranet) och WIS (Webbaserat Informationssystem). Enheten drift och nätövervaknings uppgift är att säkerställa drift och nätövervakning för stabil operativ leverans avseende tjänsteleveranser och systemen i produktion. 

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans. Andra förmåner är möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor och pensionsavtal. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Kristofer Forssten. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240 (SEKO). 

Välkommen med din ansökan senast den 26 juni 2024.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 21
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Är du en mångfacetterad verksamhetsutvecklare med digital spets? Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle med god beredskap? Då kanske du är vår nästa kollega!

Sveriges försörjning av varor och tjänster måste fungera i alla lägen.

Även i kris och ytterst i krig. Företag ska kunna fortsätta tillverka och leverera så att det finns mat, el, mediciner och digitala tjänster. Såväl till oss som individer som till sjukhus, skolor, räddningstjänst och Försvarsmakten. Nu behöver vi dig som kan göra andra beredda, som kliver fram och får andra med dig om krisen kommer.

Vi har jobbet för dig som vill få de viktiga delarna av samhället att fungera! Som verksamhetsutvecklare ingår du i vårt team av verksamhetsutvecklare och arkitekter där ni tillsammans och var för sig arbetar nära myndighetens verksamheter och är med tidigt i kravdialoger där du deltar direkt i myndighetens digitala transformation. Ditt initiala fokusområde kommer att vara kring försörjningsberedskap där verksamheten befinner sig i en expansiv fas. MSB behöver stärka och bredda kompetensen inom området och söker därför en Verksamhetsutvecklare. Du kommer att bli en viktig del i ett spännande utvecklingsarbete där vi bygger något nytt tillsammans.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare kommer du i ditt första uppdrag vara en viktig del i arbetet med att arbeta tillsammans med verksamheten genom att ta fram arbetssätt, robust it-stöd och stötta med effektiv informationshantering i arbetet med att utveckla Sveriges försörjningsberedskap, både här och nu samt inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. En viktig framgångsfaktor för dig blir att hitta balansen mellan verksamhetsutveckling, IT, digitalisering och människor. Detta är en utmaning som ställer krav på dig att agera med lyhördhet och tydlighet utifrån en gedigen kompetens och erfarenhet.

I uppdraget ingår att i verksamhetsutvecklings- och förändringsprocess föra dialog med olika funktioner såväl inom MSB som externt med offentliga aktörer, företag och branschorganisationer. Detta för att fånga behov och översätta dessa till effektiva arbetssätt och användarvänlig och säker systemanvändning. Du kommer att delta i projekt och där föreslå arbetssätt och tekniska lösningar. Du utvecklar framförallt informationshantering och processer men kanske också tar fram förslag på realiserbara lösningar  baserat på behov, information och processer.

Tillsammans med övriga arkitekter och verksamhetsutvecklare bidrar du till att vi jobbar framåtlutat i vårt digitaliseringsarbete i syfte att realisera verksamhetens behov och myndighetens digitala agenda men tar samtidigt ledningen i arbetet med att analysera behov, beroenden, tillgångar och andra förutsättningar för försörjningen.

I arbetsuppgifterna ingår att:

- att delta i och vara drivande i tekniska utredningar och utvecklingsprojekt som bedrivs både inom MSB och externt av andra aktörer.
- att analysera behov av utveckling av interna IT-system/alternativt upphandling av nya system.
- att utveckla och effektivisera arbetssätt som stöd till digitaliseringen.
- att genom gedigen process- och IT-systemserfarenhet bidra i utvecklingen av försörjningsberedskap, lagring och mäkling av resurser.
- att agera spindel i nätet dvs hålla samman, ta fram underlag och leda olika interna och externa uppgifter.
- att nätverka och bygga relationer såväl inom som utanför myndigheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- erfarenhet av verksamhetsutveckling genom digitalisering
- erfarenhet av att arbeta med projektledning och/eller processkartläggning
- förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av samverkansformer mellan offentlig sektor och näringsliv (privat-offentlig samverkan)
- kunskap om krisberedskap och civilt försvar/totalförsvar med betoning på försörjningsberedskap
- erfarenhet som IT-arkitekt/Verksamhetsarkitekt eller motsvarande roll
- erfarenhet av utveckling av användarvänliga, enkla och robusta IT-system och digitala verktyg
- erfarenhet av offentlig upphandling och avtalsfrågor
- erfarenhet av förändringsledning
- erfarenhet av informationssäkerhet

Vi förväntar oss att du är en lagspelare men också trygg i din roll som ledare. Du är analytisk och strukturerad, väger samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Genom ditt kommunikativa sätt har du förmågan att bygga relationer, skapa engagemang och entusiasm på alla nivåer i en organisation och i dialog med andra.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 50 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, varav merparten är placerade i Karlstad. Enheten för digitalisering och utveckling består av drygt 15 medarbetare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Henric Aineström. Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2024

Ansök nu