Karlstad: Universitetsadjunkt i geomatik

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetsadjunkt i geomatik i Karlstad. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Karlstad inom den kategorin.

Publicerad: 2023-11-20 // Varaktighet: Heltid

Vill du vara med och bidra till geomatikämnets långsiktiga utveckling genom att stärka ämnets undervisningsverksamhet? Hos oss får du möjlighet att arbeta inom två kandidatprogram, utveckla kurser på grund- och avancerad nivå samt utveckla din egen kompetens och aktivt forma din framtida arbetsmiljö.

Beskrivning
Geomatik utgör ett av ämnena vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Inom ämnet Geomatik sker undervisning på grundnivå framför allt inom de två 3-åriga programmen Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik samt Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT på campus och på distans. På ämnet Geomatik arbetar för närvarande åtta personer inom utbildning och forskning. Ämnet integrerar kunskap och forskningsansatser från olika discipliner som informationsteknologi, datavetenskap, geodesi, risk- och miljövetenskap, biologi och samhällsplanering.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer och kursutveckling på grundnivå. Du kommer även aktivt att delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Undervisning sker i dagsläget på grundnivå på svenska och på sikt avancerad nivå på engelska. Detta innefattar i första hand undervisning och examination i befintliga kurser på campus och distans inom geografisk IT och mätteknik. Ledarskapsuppdrag som exempelvis programledare kan ingå i arbetsuppgifterna. Anställningen är placerad i Karlstad.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i Geomatik är den som har visat pedagogisk skicklighet i lantmäteriteknik och geografisk IT eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Anställningen kräver minst yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen inom anställningens område. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Arbetet förutsätter mycket goda färdigheter i svenska och engelska. Adjunkten förväntas kunna undervisa på svenska från anställningsdatum.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer störst vikt fästas vid praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap inom geografisk IT och lantmäteriteknik såväl inom utbildnings- samt den offentliga sektorn och stor vikt vid pedagogisk skicklighet. Den teoretiska kunskapen och praktiska erfarenheten bedöms genom erfarenheter från yrkesverksamhet i den offentliga sektorn samt inom högskola/universitet. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utveckla undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Vid urval av behöriga sökanden kommer särskilt vikt att läggas vid

- Erfarenhet inom undervisning och handledning i kurser på grundutbildning i geografisk IT och mätningsteknik
- Dokumenterad praktisk erfarenhet inom lantmäteriteknik
- Dokumenterad skicklighet i geografiskt IT
- Erfarenhet att effektivt leda enskilda studenter eller -grupper vid övningstillfällen
- Personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, strukturerad, engagemang för verksamheten, ett positivt och öppet förhållningssätt till kollegor och studenter och förmåga att ta egna initiativ och ansvar.

Vid urval av behöriga sökanden kommer stor vikt att läggas vid

- Dokumenterade kunskaper i fältarbete och undervisning inom mätteknik med totalstation, avvägningsinstrument
- Pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utveckling av undervisning på grund- och avancerad nivå, samt erfarenhet av kursansvar, handledning och examination
- Kännedom inom förrättningslantmäteri o fastighetsjuridik
- Dokumenterade kunskaper i programvarorna ESRI ArcMap alternativt ArcGIS Pro och SBG Geo alternativt Topocad samt FME, QGIS och CAD
- Kunskaper och erfarenhet inom laserskanning
- Yrkeserfarenhet från myndighet/konsultföretag inom relevant område
- Erfarenhet och samverkan med lokalsamhället inom hållbarhet, naturvård, samhällsplanering samt landskapsutveckling

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-12-13

Ange referensnr: REK2023/241

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Karlstad som Universitets- och högskoleadjunkt

Nedan visas andra jobb i Karlstad som Universitets- och högskoleadjunkt.

Universitetsadjunkt i biologi

Läs mer Nov 9
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

Biologiämnet har ca 45 anställda och tillhör institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. I ämnet biologi ges kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Biologididaktisk forskning bedrivs inom forskningscentrumet SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research, https://www.kau.se/en/smeer). Ekologisk forskning bedrivs framförallt inom Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) där grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap samt hållbar användning av naturresurser för att finna lösningar på miljöproblem ingår.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för anställningen är undervisning, examination och kursansvar i kurser inom biologi. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i och driva kursutvecklingsarbete framförallt på kandidatprogrammet i biologi samt undervisning i ämneslärarkurser i biologi respektive naturkunskap.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Det är även viktigt att du håller dig uppdaterad i aktuell forskning inom ämnet.

Behörighetskrav
För att vara behörig för anställningen krävs kandidatexamen i biologi. Då undervisning och studentkontakt sker på svenska är goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska ett krav. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vikt läggs vid att den sökande har:

- fördjupade kunskaper i biologi
- erfarenhet av undervisning, gärna på högskola och universitet
- dokumenterad pedagogisk skicklighet
- intresse och förmåga att ta del av, förhålla sig till och inkludera forskning i undervisningen
- förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsrelationer med kollegor och studenter
- förmåga att kommunicera och samarbeta över disciplingränser för att främja en gynnsam utbildningsmiljö
- god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt
- god administrativ förmåga
- intresse och förmåga att använda tekniska och pedagogiska verktyg för distansundervisning

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 75–100 %. Planerat startdatum är 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer som styrker erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-12-13

Ange referensnr: REK2023/233

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

Läs mer Okt 27
Beskrivning
Ämnet Idrottsvetenskap söker nu en universitetsadjunkt på 50 %.

A?mnet tillho?r Institutionen fo?r pedagogiska studier som idag har runt 120 medarbetare. Institutionen a?r verksamma i alla la?rarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till la?rare a?r att utbilda sig till ett framtidsyrke da?r vi, med din och va?r samlade kompetens, vill medverka till att la?rarstudenterna ga?r ut och go?r skillnad.

La?rarprogrammet med inriktning mot Idrott och ha?lsa omfattar både praktiska tilla?mpningsomra?den samt teoretiska fo?rela?sningar/seminarier. Utbildningens tva? pedagogiska huvudperspektiv a?r la?rande och ledarskap med syfte att utveckla de blivande la?rarnas yrkesroll. Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats med studenter, medarbetare och besökare från en rad olika länder.

Arbetsuppgifter

Ha?r a?r na?gra exempel pa? de vanligaste arbetsuppgifterna som kan inga? i denna ansta?llning:

- Undervisning i ämnet idrottsvetenskaps verksamheter i kurser pa? grundniva?, ba?de na?t- och campusbaserade. De program som är aktuella är i fo?rsta hand a?mnesla?rarprogrammet, grundlärarprogrammet (mot fritidshem), förskollärarprogrammet, korta lärarutbildningen samt i Idrotts- och ha?lsocoachprogrammet.
- VFU-beso?k
- Examinerande moment, ba?de praktiska och skriftliga
- Kursledarskap
- Undervisningsinsatser kan a?ven ske inom andra omra?den inom det idrottsvetenskapliga fa?ltet
- Aktivt delta i planering och utveckling av utbildningen
- Diverse administrativa uppgifter i samband kursplanering, bedo?mning och betygssa?ttning.

Kompetensutvecklingstid inga?r i ansta?llningen med 20%. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i a?mnet idrott och ha?lsa eller annat na?rliggande a?mnesomra?de eller har yrkesexamen (t ex a?mnesla?rarutbildning) om minst 180 hp inom ansta?llningens omra?de.  För att vara behörig krävs också goda kunskaper i svenska och engelska då undervisning sker på dessa språk.


Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdfBedömningsgrunder
Observera att alla de meriter du önskar att åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt

- - Genomförd ämneslärarutbildning med inriktning idrott och hälsa.
- - Dokumenterad erfarenhet av undervisning i grund- och gymnasieskolan inom ämnet idrott och hälsa (speciellt högstadiet och/eller gymnasieskolan)
- - Dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå

Av stor vikt

- - Pedagogisk skicklighet vilken bedo?ms genom visat goda insatser och erfarenheter av planering, genomfo?rande, utva?rdering och utveckling av undervisning pa? olika niva?er.
- - Goda ledaregenskaper
- - Du ska kunna jobba sja?lvsta?ndigt, men ocksa? ha en fo?rma?ga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ.

Meriterande

- - Erfarenhet av undervisning inom området friluftsliv under alla årstider.

Villkor
Anställningen är heltid 50 % tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-11-17                                    

Ange referensnr: REK2023/236

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i biologi, inriktning didaktik

Läs mer Okt 25
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad.

Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt forskningscenter på Karlstads universitet, varav SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) är den nod som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEER:s hemsida (https://www.kau.se/smeer).

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, examination och kursansvar, samt att delta i och driva kursutvecklingsarbete inom främst förskolelärare- och grundlärareprogrammet.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Det är även viktigt att du håller dig uppdaterad inom didaktisk forskning tex genom SMEER:s seminarieverksamhet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt med didaktisk inriktning är den som har förskollärar-, grund- eller ämneslärarexamen, innehållande kurser i biologi eller naturvetenskap.

Sökande ska ha god kunskap om svenskt utbildningssystem och kunna undervisa på svenska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning.pdf

Bedömningsgrunder
Vikt läggs vid att den sökande har:

- dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i grundskolans tidigare årskurser och/eller förskola
- fördjupade ämneskunskaper i biologi
- intresse och förmåga att ta del av, förhålla sig till och inkludera ämnesdidaktisk forskning i undervisning
- förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsrelationer med kollegor och studenter
- förmåga att kommunicera och samarbeta över disciplingränser för att främja en gynnsam utbildningsmiljö
- god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt
- god administrativ förmåga

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 75–100 %. Planerat startdatum är 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och
- rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till följande adress: Karlstads universitet, Hanna Ljungdahl, 651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2023-11-15

Ange referensnr: REK2023/233

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetsadjunkter i omvårdnad

Läs mer Sep 28
Hos oss är du är med och utbildar morgondagens sjuksköterska!

Institutionen för hälsovetenskaper
Institutionen för hälsovetenskaper utgörs av tre ämnesmiljöer; omvårdnad, folkhälsovetenskap och oral hälsa och tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Institutionen hälsovetenskap verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer. Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen). Det är ca 800 studenter inskrivna i något av våra program.

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer https://www.kau.se/omvardnad/forskning/forskning-vid-omvardnad/forskningsprogram 

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning framförallt på campus men till viss del även på distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom våra program,  fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningar vi ger, kan det vara aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen. Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet och kan också delta i institutionens forskningsaktiviteter. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet deltar du i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Samverkan med vårdverksamheter i det omgivande samhället är en viktig del av arbetet. Viktiga samverkansparter är Region Värmland, de värmländska kommunerna men också andra regioner och kommuner i hela landet. Du kan få rollen som klinisk adjunkt och då ansvara för studenter i VFU och samverka med handledare. Samverkan regionalt och nationellt kan innebära vissa resor i anställningen. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra förekommande arbetsuppgifter på institutionen som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd samt ha särskilda ansvarsområden.

Behörighetskrav
För anställningen krävs magisterexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap/vårdpedagogik eller annan examen som kan bedömas likvärdig. Då undervisning och studentkontakt mestadels sker på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning.pdf

Bedömningsgrunder
Stor vikt kommer att läggas vid:

- Klinisk erfarenhet som sjuksköterska, gärna som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
- Erfarenhet av undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning.
- Personliga egenskaper som förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Meriterande är:

- Specialistsjuksköterskeexamen som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
- Förmåga att samverka med omgivande samhälle.
- Erfarenhet av forskning och vetenskaplig produktion.
- Goda kunskaper i engelska.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med start 2024-02-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- En pedagogisk reflektion (ca 1 A4 sida) kring hur du:

- Önskar arbeta med studenters lärande

- Arbetar med din egen lärandeutveckling

- Bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet

- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- Beskrivning av pedagogiska meriter
- Beskrivning av yrkesmässiga meriter
- Redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Andra jobb i Karlstad från Karlstads Universitet

Nedan visas andra jobb i Karlstad från Karlstads Universitet .

Universitetslektor i musikpedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 27
Beskrivning
Musikhögskolan Ingesund (MHI) en del av institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus beläget i Arvika.

Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda skickliga instrumentallärare med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering och stimulerande arbetsmiljö som främjar ett gott samarbete mellan medarbetare och studenter. Vi ser nu fram emot att rekrytera en lektor i musikpedagogik med inriktning musikdidaktik som kan förstärka vår lärarmiljö. Kanske är det du?

Musikpedagogik som vetenskapligt ämnesområde utgör en viktig grund för de utbildningar som finns på musikhögskolan. Ingesund är just nu i en process med att etablera ett forskningscentrum för musikpedagogisk forskning, där den täta integrationen mellan skolans konstnärliga och vetenskapliga personal ger en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.

Musiklärarutbildningen är det största och äldsta programmet på Ingesund, och i ett traditionsrikt och nyskapande musiklärarprogam ges studenterna tid och möjlighet att utveckla en allsidig kompetens. Med bas i vetenskaplig fördjupning så väl som praktiska erfarenheter ges även en stabil grund för ämneslärarexamen i musik. Numera erbjuder MHI även utbildning inom musikproduktion (med start 2018) samt utbildningen konstnärlig kandidat musiker (med start 2016). Från och med hösten 2023 finns även utbildningen konstnärlig master musiker. Med andra ord är MHI inne i en stark utvecklingsperiod. I en kvalitetsgranskning av musiklärarutbildningen gjord av UKÄ 2020 blev omdömet att utbildningen håller en hög kvalitet, där den nära kopplingen mellan forskning och utbildning och mellan konstnärliga och pedagogiska inslag blev särskilt framlyft. 

Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Arbetsuppgifter
Som lektor i musikpedagogik undervisar du framförallt i allmän musikdidaktik, men också i de utbildningsvetenskapliga kurserna inom musiklärarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår även handledning och examination av självständiga arbeten, kursutveckling samt forskning.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Arbetet är förlagt till Musikhögskolan Ingesund i Arvika.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i musikpedagogik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen i musikpedagogik eller motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska (eller annat skandinaviska språk) i både tal och skrift. Även goda kunskaper i engelska är ett krav. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta den kunskapen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är att den sökande kan visa pedagogisk skicklighet gällande undervisning samt visad vetenskaplig skicklighet gällande forskning inom det musikpedagogiska kunskapsområdet.

Av särskild vikt är erfarenhet av musikundervisning på gymnasieskola och grundskola samt musik- och kulturskolor, framförallt av instrumental- och ensembleundervisning, men även av andra musikkurser på olika nivåer.

Av särskild vikt är också musiklärarexamen eller motsvarande utbildning.

Av stor vikt är erfarenhet av undervisning i musikdidaktik/musikpedagogik på högskolenivå samt erfarenhet av handledning och examination av självständiga arbeten på högskolenivå.

Av stor vikt är god förmåga att informera om forsknings- och utvecklingsarbeten, bidra med egen forskning samt medverka i nationella/internationella nätverk gällande forskning.

Av stor vikt är en god organisatorisk förmåga vad gäller planering och administration av olika arbetsuppgifter samt förmåga till flexibilitet, ansvar och initiativtagande.

Av vikt är även god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 % som kan justeras efter överenskommelse. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansök nu

Amanuens i psykologi

Forskarassistent
Läs mer Nov 13
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
https://www.

youtube.com/watch?v=dXwOA2ilZSw

Är du psykologstudent, har hög arbetskapacitet och är lösningsinriktad? Då kan du vara den vi söker för uppdraget som amanuens vid ämnet psykologi på Karlstads universitet. Läs vidare och sök anställningen som amanuens i psykologi!

Beskrivning 
Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. I anslutning till psykologprogrammets verksamhet startades hösten 2018 en psykologmottagning vid universitetet. Under vårterminen 2024 ska en anställning som amanuens tillsättas med koppling till verksamheten vid psykologmottagningen.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda verksamhetschefen för psykologmottagningen på Karlstads universitet. Det innebär arbetsuppgifter som att bistå vid upprättande och genomförande av rutiner, hålla i kommunikation med berörda gällande journalsystem, inspelning och annan teknisk utrustning. Det kan även innebära att bistå i arbetet med hantering av ansökningar till psykologmottagningen, samt att bistå i administrationen av psykologmottagningens hemsida.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga  arbetet  och gemenskapen.

Bedömningskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till psykologprogrammet vid Karlstads universitet och läsa termin 7 eller 8. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning.

Ett krav är också goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du kan växla mellan lösningsinriktat självständigt arbete och samarbete, att du är initiativrik, handlingskraftig och därmed kan få saker gjorda. Vi lägger stor vikt vid att du har goda pedagogiska och sociala färdigheter samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar i veckan eller en arbetsdag i veckan, under ett år.

Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse, men vi ser helst tillträde från 1 mars 2024 för att kunna gå bredvid nuvarande amanuens under en månad. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst 3 år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven.

Ansökan 
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållandee till anställningens innehåll
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chef)

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.

Ange ref.nr REK 2023/240 

Sista ansökningsdag 2024-01-07

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetslektor i socialt arbete

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Okt 26
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
https://www.

youtube.com/watch?v=dXwOA2ilZSw

Beskrivning 
Socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i Institutionen för sociala och psykologiska studier. Institutionen har cirka 100 anställda. Vid ämnet socialt arbete är cirka 30 personer verksamma med utbildning, forskning och externa kontakter. Ämnet har ansvar för socionomprogrammet med cirka 350 studenter. Förutom undervisning på grundnivå bedriver vi undervisning på avancerad- samt forskarutbildningsnivå.

Vår forskning i socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs främst inom två forskningsområden; Kritiska välfärdsstudier och Tillämpade välfärdsstudier. Exempel på forskning inom ramen för Kritiska välfärdsstudier är studier om civilsamhällets roll inom den sociala välfärden, äldreomsorgens arbetsvillkor, kritiska perspektiv på sociala frågor som rör tjejers livsvillkor samt studier kring internationell migration. Inom ramen för Tillämpade välfärdsstudier finns projekt om barns och ungdomars psykiska hälsa, hedersrelaterat våld och förtryck, bedömningar och insatser inom socialtjänsten samt studier om brukarinflytande. Som ny lektor har du stora möjligheter att stärka våra nuvarande forskningsområden eller introducera nya forskningsfält (För ytterligare information, besök vår hemsida https://www.kau.se/socialt-arbete/forskning/forskning-i-socialt-arbete).

FoU Välfärd Värmland, är en centrumbildning där Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet och Region Värmland gemensamt bidrar till utvecklingen av kunskapsbaserade välfärdsverksamheter.

Centrumbildningens placering hos oss på universitetet, bidrar till en unik och mycket livaktig verksamhet med praktiknära studier, utvärderingar samt seminarier och konferenser.

Arbetsuppgifter 
Som anställd hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning på socionomprogrammet, vilket även innebär kursansvar, handledning och examination. Du förväntas även att aktivt delta i forskning, driva egna forskningsprojekt samt att ansöka om externa forskningsmedel i konkurrens. Varje medarbetare fyller en viktig funktion för vår verksamhet Därför förväntas du även att aktivt delta i ämnets utvecklings- och kvalitetsarbete samt att vara uppdaterad om utvecklingen såväl inom ämnet som samhällsförändringar som har betydelse för det sociala arbetet. Utöver ovanstående kan du vid behov komma att handleda och undervisa på magister/master- samt forskarutbildningsnivå.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i socialt arbete är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i socialt arbete, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då en stor del av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Att du kan uppvisa vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom socialt arbete bedöms vara av lika och särskild vikt för anställningen. Såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterad för möjlighet att bedöma såväl dess omfattning som dess kvalitet. Erfarenhet av undervisning i socialt arbete är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid att du har god administrativ kompetens, liksom god förmåga att samverka såväl inomvetenskapligt som med det omgivande samhället. För anställningen värdesätter vi att du har personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att du som anställd har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att du som anställd tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ.

Vikt läggs vid erfarenhet som yrkesverksam socionom. Meriterande för anställningen är även om du har kompetens inom områden som missbruk, äldre och funktionsnedsättning eller ledarskap och organisation.

Villkor 
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

För att se hela annons, gå in på  https://www.kau.se/jobba-hos-oss.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetsadjunkt i biologi

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 9
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

Biologiämnet har ca 45 anställda och tillhör institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. I ämnet biologi ges kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Biologididaktisk forskning bedrivs inom forskningscentrumet SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research, https://www.kau.se/en/smeer). Ekologisk forskning bedrivs framförallt inom Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) där grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap samt hållbar användning av naturresurser för att finna lösningar på miljöproblem ingår.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för anställningen är undervisning, examination och kursansvar i kurser inom biologi. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i och driva kursutvecklingsarbete framförallt på kandidatprogrammet i biologi samt undervisning i ämneslärarkurser i biologi respektive naturkunskap.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Det är även viktigt att du håller dig uppdaterad i aktuell forskning inom ämnet.

Behörighetskrav
För att vara behörig för anställningen krävs kandidatexamen i biologi. Då undervisning och studentkontakt sker på svenska är goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska ett krav. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vikt läggs vid att den sökande har:

- fördjupade kunskaper i biologi
- erfarenhet av undervisning, gärna på högskola och universitet
- dokumenterad pedagogisk skicklighet
- intresse och förmåga att ta del av, förhålla sig till och inkludera forskning i undervisningen
- förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsrelationer med kollegor och studenter
- förmåga att kommunicera och samarbeta över disciplingränser för att främja en gynnsam utbildningsmiljö
- god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt
- god administrativ förmåga
- intresse och förmåga att använda tekniska och pedagogiska verktyg för distansundervisning

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 75–100 %. Planerat startdatum är 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer som styrker erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-12-13

Ange referensnr: REK2023/233

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetslektor i fysik, specialisering mot kondenserade materiens teori

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 7
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika.
Vi söker nu en universitetslektor i fysik till institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Specialisering är inom den kondenserade materiens teori, inom vilket alla delområden kan vara aktuella, till exempel materialfysik, topologiska faser hos materia, starkt korrelerade system, mjuk kondenserad materia och kvantinformation/kvantdatorteknik med tillämpning inom kondenserad materia.
Institutionen kännetecknas av en vänlig, inspirerande och internationell atmosfär, med stort antal medarbetare från olika delar av världen. Fysik är ett av tre ämnen vid institutionen, som totalt har cirka 60 anställda, varav 11 professorer. Vi erbjuder bland annat forskarutbildning i fysik och materialteknik, civilingenjörsprogram i teknisk fysik, fysikprogram, elektronik och maskinteknik, samt lärarutbildning i fysik och teknik.
Forskargruppen i teoretisk fysik uppvisar ett brett spektrum av forskningsinriktningar, till exempel materialfysik, mjuk kondenserad materia, kvantfaser hos materia, högenergiteori och matematisk fysik. Några av de teoretiska fysikerna är involverad i samarbeten med forskarna i experimentell fysik vid Karlstads universitet.
Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• utveckla, leda och delta i forskningsprojekt inom kondenserade materiens teori, inklusive ansökningar för forskningsmedel
• samarbeta nationellt och internationellt i forskning och utbildning
• delta i handledning av doktorander inom forskarutbildningen i fysik
• undervisning och examination inom våra fysik- och civilingenjörsutbildningar
• skapa, utveckla och överse utbildning och kurser
Administrativa uppgifter ingår.
Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i fysik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i fysik, eller i nära relaterat område.
Ett ytterligare krav är utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska. Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.
Bedömningsgrunder
I bedömningen kommer lika vikt att ges till vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Särskild vikt ges till visad skicklighet och erfarenhet av att:
• självständigt, såväl som i samarbete med andra, utveckla och implementera forskningsaktiviteter i den kondenserade materiens teori, i synnerhet inom områdena materialfysik, topologiska faser hos materia, starkt korrelerade system, mjuk kondenserad materia och kvantinformation/kvantdatorer med tillämpning inom kondenserad materia
• erhålla forskningsmedel
• undervisa och examinera universitetskurser i fysik
Stor vikt ges till:
• visad skicklighet att utveckla, genomföra och överse undervisningsaktiviteter
• visad skicklighet att handleda doktorander • personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, att du är initiativtagande, resultatinriktad, samt ansvarstagande. Du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
• dokumenterad aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället, i både forskningsoch undervisningsfrågor, samt att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
Av vikt är:
• erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk, t. ex. postdoktorsanställning
Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start 1 juni 2024, eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg, senast 10 december.
Läs annonsen i sin helhet, för mer information och vad ansökan ska innehålla: www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Ansök nu