Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb jobb i Karlstad

Hitta lediga jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Karlstad.

Pressekreterare

Pressekreterare
Läs mer Sep 22
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


 
Om anställningen
Presstjänsten är en del av myndighetens kommunikationsavdelning som stödjer och styr kommunikationsarbetet så att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål.

Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokratin.

Vi jobbar ofta under högt tryck och i tätt samarbete med andra delar av myndigheten och hela området för samhällsskydd och beredskap. Presstjänsten består av två personer som arbetar proaktivt och är ett stöd till utsedda talespersoner. 

Arbetsuppgifter
Arbetet är främst operativt men det krävs att du har en förmåga att arbeta strategiskt då presskommunikationen bidrar till att uppfylla verksamhetens mål men också behoven som finns i samhället hos medborgarna som vi är arbetar för. 

I dina uppgifter ingår bland annat att producera och publicera kommunikation till våra kanaler, främst i vårt nyhetsrum som är riktat till journalister men också intranät, externa webbplatsen och sociala medier. Du kommer planera, genomföra och följa upp medieaktiviteter, exempelvis pressträffar, och medienärvaro. Tillsammans med den andra pressekreteraren kommer du identifiera tillfällen när MSB behöver vara aktiv i presskommunikationen samt vara talesperson för MSB i vissa frågor. Du kommer dagligen ta emot journalisternas frågor över telefon och e-post, coacha och stötta talespersoner och arbeta med övrigt redaktionellt arbete. I ditt uppdrag kommer du också utveckla MSB:s medverkan i media såväl i vardag som i kris. 

MSB är en beredskapsorganisation. Schemalagd beredskap utanför arbetstid kan komma att ingå i denna tjänst. Vid en händelse ingår du i det operativa kommunikationsarbetet. Det innebär att förutsättningarna för arbetet kan förändras snabbt och det är viktigt att vara inställd på ett flexibelt arbetssätt för att hitta lösningar för att klara uppgifter.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk utbildning eller annan utbildning. Alternativt förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av operativt arbete med pressfrågor som pressekreterare eller i motsvarande roll.
- Flera års erfarenhet av redaktionell miljö.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och i skrift.

Det är meriterande om du har:

- Arbetat i offentlig verksamhet, gärna i en beredskapsorganisation.
- Arbetat som journalist och kommunikatör.
- Arbetat i webbpubliceringsverktyget Episerver.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du drivande och självgående med god förmåga att samarbeta och bygga relationer såväl internt inom organisationen som externt. Du bidrar aktivt till ett starkt lagarbete som en given förutsättning för att lyckas i din roll.

Du är flexibel och trivs med att arbeta vid högt tryck under tidspress. Du har förmågan att tänka strategiskt även i det operativa, är ordningsam och anlägger en helhetssyn i arbetet. Du är även kreativ och strukturerad i utförandet. 

Om MSB
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikativ beredskap och samordning. Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat med start så snart som möjligt till och som längst till och med 2023-11-30. Med möjlighet till förläggning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Nina Åkermark. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Frida Billström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 22-10-13, märkt med referensnummer 2022/213.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Chef till Enheten för inriktning och samordning av övningsverksamhet

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 20
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


 
Om anställningen
MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling tillsammans med effekterna av ett förändrat klimat och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historiskt viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad enhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar med särskilt fokus på inriktning och samordning av övningsverksamhet och kompetensförsörjning.

Du är redo för en ny utmaning och vill arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas. Du förstår vikten av övningar och kompetensförsörjning som ett verktyg för att utveckla förmågan inom totalförsvaret.

Arbetsuppgifter
Som chef för enheten för inriktning och samordning av övningsverksamhet ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du kommer att leda en grupp av huvudsakligen seniora medarbetare varav flera ansvarar för strategiska processer och plattformar för inriktning och samordning för övning och kompetensförsörjning. Som enhetschef ansvara du för att skapa goda förutsättningar för deras arbete samt för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten tillsammans med medarbetarna. För att lyckas i arbetet behöver du samverka såväl internt inom MSB som med externa aktörer.

Du ingår i avdelningens ledningsgruppsgrupp och förväntas tillsammans med övriga chefer leda hela avdelningens verksamhet. Det innebär att du aktivt bidrar i den löpande verksamheten och i strategiska diskussioner om avdelningens verksamhet och säkerställer ett samordnat och effektivt stöd till våra målgrupper.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning. Du har erfarenhet av att leda verksamhet och mycket goda kunskaper om de processer som ligger till grund för inriktning och utveckling av området samhällsskydd och beredskap.

Du har god kunskap om krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar, samt om samverkan och ledning inom området. Det är därtill meriterande om du har erfarenhet av övningsverksamhet.

Ditt ledarskap präglas av samverkan, engagemang och resultat och du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att leda förändringsarbete och är van vid och bekväm med att fatta beslut.

Vidare är du en god kommunikatör som på ett genomtänkt, tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för inriktning och samordning av övningsverksamhet. Enhetens uppgift är att inrikta och samordna nationell övningsverksamhet inom krisberedskap och civilt försvar, med fokus på samverkansövningar. I enheten uppdrag ingår även att samordna arbetet med utbildningsfrågor inom krisberedskap och civilt försvar. 

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (SacoS), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 10 oktober 2022, märkt med referensnummer 2022/210.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektledare med fokus på verksamhetsutveckling

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 6
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


 
Om anställningen
MSB driver en kunskaps- och informationsintensiv verksamhet där det är av stor vikt att rätt information hanteras i rätt processer, ofta med stöd av moderna IT-baserade tjänster.

MSB eftersträvar därför en löpande verksamhetsutveckling med syfte att skapa tydliga arbetsprocesser och en effektiv informationshantering i kombination med ett modernt IT-stöd.

Verksamhetsutvecklingsenheten har bland annat i uppgift att ge ett myndighetsgemensamt stöd för verksamhetsutveckling, projektledning, processutveckling och verksamhetsarkitektur. På enheten finns även strategisk IT och digitalisering samt myndighetens projektkontor och samordning av IT-förvaltning.

Just nu söker vi en erfaren projektledare till vårt projektkontor med inriktning mot verksamhetsutveckling, förändringsledning och digitalisering.

Arbetsuppgifter
Som projektledare på projektkontoret kommer du ofta arbeta med projektledning ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. Vi söker nu dig som har erfarenhet av projektledning av olika typer av verksamhetsutvecklings- och digitaliseringsprojekt. Du har stor erfarenhet av att leda projekt av varierande storlek och komplexitet enligt en eller flera etablerade projektstyrningsmodeller.

På projektkontoret tar vi oss an projektledningsuppdrag av olika karaktär, oftast myndighetsövergripande. Projektkontoret coachar, stödjer och utbildar myndighetens projektledare. Projektkontoret arbetar även kontinuerligt med vidareutveckling av uppdraget och ansvarar för kvalitetssäkring av myndighetens projekt och vårt projektledarnätverk.

I arbetsuppgifterna ingår att medverka i verksamhetsutveckling, processkartläggning, upphandling och införande av nya IT-system i myndigheten samt att genomföra eller delta i olika utredningar.

Din kompetensprofil
Du har relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som har flera års erfarenhet av projektledning där du arbetat nära både IT och verksamhet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Erfarenhet av agila metoder och workshopledning ser vi som en förutsättning. Har du erfarenhet av arbete med nyckeltal, indikatorer och uppföljning av dessa är det meriterande då det är en viktig del i vår strävan att utveckla vår verksamhet och realisera nyttor.

Som person är du trygg och stabil. Du är tydlig i ditt ledarskap och har mycket god samarbets- och initiativförmåga. Du är strukturerad och har ett proaktivt och problemlösande förhållningssätt. Du väger samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Genom ditt kommunikativa sätt har du förmågan att skapa sammanhang, engagemang och entusiasm.

Vi tror att du har ett naturligt ledarskap och att du trivs och växer med ansvar. Du har integritet, är en serviceinriktad person och har ett konsultativt förhållningssätt. Du sätter stort värde på kvalitet och strävar efter verksamhetsnytta. Omvärldsbevakning och nyfikenhet är en viktig del av både din och vår enhets utveckling. Tillsammans lär vi oss kontinuerligt nya saker.

Det är meriterande om du har erfarenhet av process- och modelleringsverktyg. Har du en certifiering inom något av våra ansvarsområden (projektledning, verksamhetsutveckling, förändringsledning eller digitalisering) är det också meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med verksamhetsutveckling genom att leda och utveckla myndighetens verksamhetsarkitektur, processkarta med tillhörande verksamhetsprocesser och digitala tjänster. I detta ingår strategier inom området samt inom it. I uppgiften ingår projekt- och förvaltningskontoret. Vidare ingår ansvar för projekt- och förvaltningsstyrningsmodeller, att leda och koordinera arbetet med förvaltningsobjektsarkitektur och följa upp och kvalitetssäkra myndighetens projekt utifrån myndighetens projektmodell. Vidare ingår att ge stöd med projektledning, processutveckling och verksamhetsutveckling.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning 6månader

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henric Aineström. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2 oktober märkt med referensnummer 2022/206.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Arkivarie

Arkivarie
Läs mer Aug 30
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


 
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet.

Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning en timme i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga i funktionen arbeta med myndighetens informationshanteringsplan, gallringsutredningar, utlämnande av allmänna handlingar, digital arkivering/digitalt bevarande, arkivredovisning, process- och informationskartläggningar samt utveckling av informationshanteringen inom olika verksamhetsområden.

Du kommer att ingå som expert i verksamhetsprojekt och utbilda inom ämnesområdet.

Medarbetarna i arkivfunktionen har ett nära samarbete med varandra och övriga funktioner inom enheten, samt med andra enheter på myndigheten. Arbetet inom enheten bedrivs ofta funktionsövergripande i team med kollegor från de andra funktionerna inom enheten.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, vi vill att du har minst 60 högskolepoäng arkivvetenskap. Det är meriterande om du har utbildning i systemvetenskap.

Du har flerårig erfarenhet av arkivarbete inom offentlig verksamhet, gärna inom statlig verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsbaserad arkivredovisning och digital arkivering.

Vi ser gärna att du har arbetat i projekt och är van att hålla presentationer.

Du har vana i att uttrycka dig i tal och skrift och du får gärna ha erfarenhet av utredningsarbete. Du ska vara insatt i arkiv- och offentlighetslagstiftningen och ha goda kunskaper i Officepaketet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Som person är du självgående, initiativtagande och kvalitetsmedveten. Du är strukturerad och har god samarbetsförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt på personliga egenskaper.

Om MSB
Tjänsten är placerad på Informationshanteringsenheten som hör till Avdelningen för verksamhetsstöd.

Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp registrering, utlämnande och lagring av myndighetens information. På enheten finns tre funktioner och tjänsten som arkivarie är placerad inom arkivfunktionen. Totalt är vi 18 medarbetare på enheten och vi finns både i Stockholm och i Karlstad. Tjänsten som arkivarie är placerad i Karlstad.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Maria Eriksson. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 september 2022, märkt med referensnummer 2022/202.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Chef till enheten för försörjningsberedskap

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 6
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vill du leda arbetet med att stärka Sveriges försörjningsberedskap?

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling, Sveriges status som ansökarland till Nato, sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad enhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar med särskilt fokus på försörjningsberedskap. Du är redo för en ny utmaning samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas. 

Arbetet med att utveckla försörjningsberedskapen fokuserar på att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering för att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, kritiska beroenden, försörjningsberedskap samt personalförsörjning. En stärkt dialog med näringslivet och de företag som levererar samhällsviktig verksamhet är en viktig del. Vidare ingår att säkerställa beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och att identifiera mark- och vattenområden för anläggningar av riksintresse för totalförsvarets civila delar.

Arbetsuppgifter
Som chef för enheten ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi och du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du har ansvar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten. Enhetens verksamhet förutsätter mycket samverkan inom MSB samt att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.  Du förväntas vara uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, ha god självkännedom och vara ett föredöme.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har relevant akademisk examen. Du behöver ha god kunskap om frågor som rör krisberedskap, totalförsvar och försörjningsberedskap, samt ha en förståelse för hur systemet fungerar.

Du har chefserfarenhet med goda resultat och motiveras av att leda en verksamhet som befinner sig i en stark utvecklingsfas. Du förstår komplexa sammanhang och ser vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna drivas framåt.

Ditt ledarskap präglas av samverkan, engagemang och resultat och du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat, driva förändringsarbete och är van vid och bekväm med att fatta beslut.

Vidare är du en god kommunikatör som på ett genomtänkt, tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för försörjningsberedskap. Enhetens uppgift är att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering med fokus på att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, kritiska beroenden, försörjningsberedskap, personalförsörjning samt näringslivssamverkan.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (SacoS), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 26 september 2022, märkt med referensnummer 2022/133.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Handläggare kärnenergiberedskap

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 31
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är driven och intresserad av att arbeta med att utveckla den svenska kärnenergiberedskapen.

Ditt arbete bidrar till att stärka samhällets förmåga till räddningsinsats och efterföljande arbete i händelse av radioaktivt utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med att utveckla beredskapen för att hantera följderna av en kärnteknisk olycka genom att ge stöd, råd och utbildning till statlig (länsstyrelserna) och kommunal räddningstjänst i Sverige. I tjänsten ingår även arbete med till exempel utveckling av dosimetri och andra tekniska lösningar för räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka.

Du bidrar genom dina erfarenheter till att utveckla och samordna beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor. I dina uppgifter ingår att ha kontakt med andra centrala och regional myndigheter inom kärnenergiberedskapsområdet. Du kommer även samarbeta med andra delar inom MSB och utgöra ett stöd avseende strålskydd och närliggande frågor inom myndigheten.

Det långsiktiga målet med ditt arbete är att skapa en god beredskap i samhället för att hantera en kärnteknisk olycka och på så vis skydda allmänheten.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning inom strålskyddsområdet, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- arbetat med kärnenergiberedskap
- erfarenhet av arbete med krisberedskap
- erfarenhet av projektledning
- erfarenhet av att utbilda

Arbetet innebär många externa kontakter och det är viktigt att du är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Du är van att ta eget ansvar och slutför dina åtaganden. Du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har öga för detaljer och har förmågan att sätta dem i sitt sammanhang. Du är nyfiken, tar till dig ny kunskap, omsätter den i ditt arbete och bidrar till att vi är en lärande organisation.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och hur vi tror att du kommer att passa in i gruppen. Resor, både inom och utanför Sverige förekommer regelbundet i anställningen. Du bör även inneha B-körkort.

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om enheten
Enhetens arbetar med att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser rörande kärnteknisk olycka samt sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. I detta ingår kärnenergiberedskap samt tillsyn av länsstyrelsernas planer och program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka.

Vidare är enhetens uppgift regelgivning, råd och stöd avseende åtgärder för att förebygga och begränsaföljderna av allvarliga kemikalieolyckor eller utvinningsavfall. I detta ingår uppföljning, utvärdering och samordning av länsstyrelsernas tillsyn inom området. I enhetens uppgift ingår även att föra talan i tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad, Stockholm, Revinge eller Sandö.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Peter Norlander. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 21 september 2022, märkt med referensnummer 2022/201.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Var med och förbättra informationssäkerheten i ett digitaliserande samhälle

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Aug 9
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Är du CISO eller motsvarande och vill arbeta med informationssäkerhet i samhället.

Då kanske det är du som är vår nästa kollega. Vi söker dig som vill bidra till säker och hållbar informationshantering i ett digitaliserande samhälle. Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Enheten är drivande i att lyfta informationssäkerheten i Sverige till en annan nivå. Vi är det nationella stödet till organisationer i offentlig sektor och näringslivet i det förebyggande arbetet med informationssäkerhet. Vi vill att informationssäkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i verksamhetsstyrningen i syfte att förebygga incidenter. Vi bidrar också med kompetens inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som utvecklas gemensamt med flera andra svenska myndigheter och leds av myndigheten för digital förvaltning. Genom arbetet med standardisering och terminologi inom informationssäkerhet hjälper vi till att forma den gemensamma strukturen och språket kring informationssäkerhet. Vidare ansvarar vi för en frågeservice som är till för målgrupperna att komma vidare i sitt informationssäkerhetsarbete. Du kommer att verka inom vårt uppdrag som kan delas in i tre delar.

- att förstå behovet av kunskap och stöd genom dialoger, nätverk och undersökningar,
- att ta fram och utveckla olika former av vägledande stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
- att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i de personliga möten och genom andra kanaler.

 

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Utifrån dina kunskaper om det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer du att kunna arbeta brett inom enhetens hela uppdrag tillsammans med övriga medarbetare. Det kan innebära att leda projekt såsom regeringsuppdrag eller andra uppdrag. Du kommer också förvalta och utveckla några av enhetens produkter. Du kommer att företräda verksamheten både inom MSB och externt eftersom det ingår i arbetet att samverka i olika former med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter som andra samhällsaktörer inom området.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- varit drivande i en eller flera organisationers systematiska arbete med informationssäkerhet som CISO eller motsvarande.
- flera års erfarenhet av att arbeta inom informations- och cybersäkerhetsområdet och har ett strategiskt perspektiv på frågorna.
- förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska

Ditt intresse för både samhällsutveckling och teknikutveckling kommer väl till pass här. Vi ser att du drivs av att göra samhällsnytta och bidra till andras utveckling.

Det är meriterande om du har:

- arbetat med standardisering.
- arbetat som projektledare.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor och har även förmåga att arbeta självständigt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt justera ditt synsätt och förhållningssätt – se möjligheterna i förändringar. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att driva arbetet framåt i samspel med andra i en komplex miljö. Du är också bekväm med att ha en stödjande och vägledande roll och kunna anpassa ditt arbete till olika målgrupper genom att ta deras perspektiv. Du är prestigelös, lyhörd, kommunikativ och bidrar till en bra arbetsplats. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har förmåga att möta människor utifrån deras behov och skapa goda relationer.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för systematisk informationssäkerhet. Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhets.se
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 september, märkt med referensnummer 2022/194.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kommunikativ utvärderare inom informationssäkerhet

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Aug 9
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker dig som vill bidra till en säkrare informationshantering i ett digitaliserat samhälle.

Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Enhetens uppgift kan delas in i tre områden

- att förstå behovet av kunskap och stöd genom dialoger, frågeservice, nätverk och undersökningar,
- att ta fram och utveckla olika former av vägledande stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
- att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i personliga möten och genom andra kanaler

Våra målgrupper är statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. 

Enheten är drivande i att lyfta informationssäkerheten i Sverige till en annan nivå. Vi är det nationella stödet till organisationer i offentlig sektor och näringslivet i det förebyggande arbetet med informationssäkerhet. Vi vill att informationssäkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i verksamhetsstyrningen i syfte att förebygga incidenter. Vi bidrar också med kompetens inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som utvecklas gemensamt med flera andra svenska myndigheter och leds av myndigheten för digital förvaltning. Vidare ansvarar vi för en frågeservice som är till för målgrupperna att komma vidare i sitt informationssäkerhetsarbete.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Du är ett stöd till enhetens informationssäkerhetsspecialister i arbetet med att inhämta och utvärdera målgruppernas behov av kunskap och stöd i sitt informationssäkerhetsarbete. Genom ditt arbete kommer enheten att kunna rikta sina insatser dit de gör bäst nytta för att påverka en nödvändig förflyttning hos målgrupperna inom området informationssäkerhet. En del av arbetet är att ansvara för avdelningens frågeservice som är under uppbyggnad och utveckla metoder för att inhämta kunskap om hur effektivt enhetens stöd är för målgrupperna. Ditt arbete är en förutsättning för enhetens strategiska kommunikation med målgrupperna. Ditt angreppssätt är strategiskt och syftar till att ge målgrupperna den kunskap och förmåga som organisationen och samhället behöver på området. Ditt fokus kommer behöva kunna växla mellan övergripande frågor och mer operativa uppgifter.Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk utbildning eller motsvarande exempelvis informatörsutbildning med teoretisk och praktisk kunskap om uppföljning och utvärdering av uppdrag eller projekt.
- god förståelse för informations- och cybersäkerhetsfrågor.
- god språkkänsla och är en god skribent.

Det är meriterande om du har:

- gjort behovsutredningar och effektmätningar
- arbetat med förändringsledning
- arbetat med kommunikationsuppdrag
- utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Du som söker har mycket god analytisk förmåga. Arbetsuppgiften kräver att du är en samarbetsmänniska som trivs med att hitta lösningar tillsammans. Du ber om hjälp för att komma vidare och du hjälper i din tur andra att se möjligheter. Du har ett kommunikativt perspektiv på dina arbetsuppgifter. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att driva arbetet framåt i samspel med andra i en komplex miljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för systematisk informationssäkerhet. Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhets.se
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar 6 månaders provanställning. Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 september, märkt med referensnummer 2022/193.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Strategisk utredare för framtidens totalförsvar

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 18
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling, Sveriges status som ansökarland till Nato, sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Tjänsten är placerad vid enheten för inriktning av beredskapsplanering och ingår i avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Enheten är navet i utvecklingen av det nya totalförsvaret och inriktning och förmågeutveckling på central systemnivå inom krisberedskap och civilt försvar är viktiga uppgifter för enheten.

Verksamheten på enheten sker utifrån ett målgruppsperspektiv, vilket förutsätter ett nära samarbete med andra myndigheter samt inom myndigheten med de som arbetar nära våra målgrupper. Enheten består av en enhetschef samt medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad utredare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar. Du är redo för en ny utmaning samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas. 

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Du förväntas tillsammans med de andra utredarna driva den strategiska utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar. Det omfattar bland annat analys, metod- och processutveckling av den centrala planeringen för totalförsvaret.

Du förväntas bidra till det arbete som MSB bedriver tillsammans med andra bevakningsansvariga myndigheter. Du samarbetar med dina kollegor för att åstadkomma synergier inom ramen för avdelningens ansvarsområden.

Att representera vår verksamhet i interna och externa sammanhang och delta i annan fortlöpande verksamhet på enheten är andra arbetsuppgifter för denna tjänst. 

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga,
- god kunskap om krisberedskapssystemet och flera års erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller totalförsvar,
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Vi ser det som meriterande om du har:

- arbetat inom myndighet eller offentlig förvaltning,
- arbetat i ledande roll, som t.ex. projektledare,
- erfarenhet av myndighetssamverkan och av att representera en arbetsgivare,
- arbetat med processutveckling eller verksamhetsstyrning,
- erfarenhet av arbete med policyfrågor inom EU eller Nato. 

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

För att passa i rollen behöver du vara ansvarstagande och ha förmåga att självständigt driva ditt arbete. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter förutsätter det att du är bra på att skapa goda relationer och att du har ett inkluderande förhållningssätt. Du behöver därtill vara lyhörd och öppen för nya perspektiv. Du är analytisk och ser helheter och skapar sammanhang med integritet. För att lyckas i rollen behöver du också vara initiativtagande och strukturerad samt van att arbeta med uppgifter i grupp såväl som på egen hand. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Om enheten
Du kommer vara placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och enheten för inriktning av beredskapsplanering. Enhetens uppgift är att inrikta och stödja aktörer i beredskapsplanering. I detta ingår att skapa förutsättningar för att aktörer ska samordna sin planering samt i förhållande till det militära försvaret. I uppgiften ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för utveckling av samhällets beredskapsplanering samt utveckla arbetet inom samverkansområdena.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henrik Moberg. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 september 2022, märkt med referensnummer 2022/199.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Ekonomienheten söker ekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Aug 18
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Tjänsten är placerad vid ekonomienheten, som idag har 19 medarbetare.

Ekonomienheten är en av nio enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd. Det övergripande målet för avdelningen är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och Ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet.

Vi söker nu en medarbetare till Ekonomistöd. Gruppen har fem medarbetare. Inom funktionens ansvarsområde finns kund- och leverantörsreskontra samt uppgiften att ge stöd och handledning till verksamhet och anställda i frågor avseende egenadministration av elektronisk fakturahantering, reseräkningar, lönepåverkande händelser och andra ekonomiska ärenden. Funktionen arbetar löpande med olika redovisningsfrågor, är delaktig i boksluts- och revisionsarbete, systemuppgraderingar, utveckling av digitala flöden. Funktionen är också motpart till och ansvarig för styrningen av lönetjänstleverantören Statens servicecenter.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med leverantörsreskontra, lön och utläggsredovisning, ge stöd och handledning till medarbetare och chefer i frågor avseende ekonomi, löne- och ersättningsfrågor. Arbetet består även av löpande kontroller, avstämningar och vård av register i olika system.

I dina arbetsuppgifter ingår att aktivt att delta i arbetet med att utveckla, digitalisera och dokumentera våra arbetssätt och processer inom funktionens olika områden.

Du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt.

Din kompetensprofil
Du har:

- akademisk examen i ekonomi eller ekonomisk gymnasieutbildning i kombination med praktisk erfarenhet av redovisningsarbete
- god kunskap i ekonomisk redovisning
- god kunskap om ekonomi- och verksamhetssystem (kunskap i Unit4 ERP är meriterande) och i Excel
- god förmåga att hantera digitala arbetsflöden

Det är meriterande om du har kunskap av lön, rese- och utläggsredovisning.

Du är självgående, tar initiativ och är trygg i din kompetens. Du är analytisk, stresstålig, noggrann och ha en väl utvecklad samarbetsförmåga.

Det är viktigt med god kommunikationsförmåga eftersom service och rådgivning är en stor del av våra arbetsuppgifter. Arbetet idag växlar mellan ett helhetsperspektiv och fokusering på enskilda detaljfrågor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp frågor som rör myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration och analys. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa rutiner och vara motpart till Statens servicecenter. Vidare ingår att förvalta och utveckla myndighetens ekonomi- och personalsystem. I uppgiften ingår ekonomiadministrativt stöd och svara för redovisning av externfinansierad verksamhet där krav finns om särskild rapportering eller där bidraget är föremål för revision, främst avser detta EU-bidrag och insatser nationellt och internationellt. Enheten leds av en enhetschef som tillika är myndighetens ekonomichef.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning 100% tom 2024-01-08 eventuellt med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Fredrik Magnusson. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 september 2022, märkt med referensnummer 2022/200.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

MSB söker upphandlare till Karlstad eller Stockholm

Upphandlare
Läs mer Aug 10
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Tycker du det är kul att arbeta i stora komplexa upphandlingsprojekt? Tänka nytt och utvecklas
tillsammans med andra? Då har vi ett spännande jobb att erbjuda! MSB har nu behov att utöka upphandlingsenheten och söker fler medarbetare.

MSB får fortlöpande uppdrag från regeringen som rör vårt verksamhetsområde. MSB arbetar med
informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer. MSB arbetar för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas. Vidare arbetar MSB med krisberedskap och civilt försvar som handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Tjänsten är placerad inom upphandlingsenheten som är en central funktion på MSB som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp MSB:s arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer. Upphandlingsenheten är uppdelad i team utifrån ett kategoribaserat arbetssätt. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du företrädesvis att genomföra upphandlingar av varor och tjänster men direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning ingår. Du kommer att arbeta med större upphandlingar som drivs som projekt där det finns en ansvarig projektledare. Men du ska också kunna vara den drivande vid mindre upphandlingar. Du kommer att arbeta utifrån ett kategoribaserat arbetssätt och ingå i ett team, men i rollen ingår även att vara beredd på att upphandla inom hela MSB:s verksamhet. Upphandlare på MSB arbetar med alla delar i inköpsprocessen.

Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt i ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom hela myndigheten. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter, organisationer samt olika leverantörer. Du driver förbättringsarbeten och arbetar med utvecklingsfrågor inom utpekat ansvarsområde men även för enheten som helhet. Tillsammans med kollegorna kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess. Du kommer även att arbeta med stöd och rådgivning till verksamheten.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- akademisk examen inom teknik/IT, juridik, statsvetenskap, ekonomi eller annat relevant område och har arbetat minst tre år inom offentlig upphandling eller,
- slutförd YH/KY-utbildning inom offentlig upphandling och har arbetat minst tre år inom offentlig upphandling eller,
- minst fem år praktisk erfarenhet inom offentlig upphandling som vi bedömer likvärdig.
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi vill dessutom att du har:

- kunskap och erfarenhet av inköp och upphandlingar baserade på Lagen om offentlig upphandling (LOU) och om de lagar och regler som reglerar offentlig sektor
- god kunskap om inköpsprocessens alla delar
- erfarenhet av att arbeta i något av de upphandlingsverktyg som finns på marknaden

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Det är viktigt att du har god analytisk förmåga och har lätt för att skapa dig överblick och se samband. Då arbetet innebär mycket kontakter behöver du även ha en mycket god samarbetsförmåga. Du är även drivande, stresstålig och van att arbeta självständigt. Det är viktigt för dig att leverera förväntade resultat med hög kvalité. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid upphandlingsenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. I uppgiften ingår upphandling, stödja i anskaffnings- och upphandlingsfrågor, försäljning av lös egendom inom myndigheten, om inte annat särskilt föreskrivs, följa upp att myndighetens avtal och leverantörer följs upp. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning
Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Kontakta upphandlingschef Tove Frostvik. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2022-08-31 märkt med referensnummer 2022/195.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

MSB söker inköpare/upphandlare/avtalscontroller

Inköpare
Läs mer Aug 10
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har behov av att utöka upphandlingsenheten och söker fler medarbetare.

Tjänsten är placerad inom upphandlingsenheten som är en central funktion på MSB som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp MSB:s arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer. Upphandlingsenheten är uppdelad i team utifrån ett kategoribaserat arbetssätt. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.

Arbetsuppgifter
För den här rollen kan lämplig bakgrund vara upphandlare, inköpare, avtalsförvaltare, avtalscontroller eller liknande.

Du kommer att avropa/beställa varor och tjänster mot befintliga avtal och utföra förnyad konkurrensutsättning. Genomföra självständigt eller med stöd av kollegor direktupphandlingar och upphandlingar av varor och tjänster. I rollen kan även avtalsförvaltning ingå. Du kommer att arbeta med att ge information och stöd samt rådgivning i inköps- och avtalsfrågor till verksamheten. I rollen ingår också implementering av avtal i vårt e-handelssystem, avtalsuppföljning samt upphandlingsadministration. Arbetsuppgifter i alla delar av inköpsprocessen kan förekomma.

Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt i ett nära samarbete med upphandlare och e-handelssamordnare på enheten. Du kommer att ge stöd och service till chefer och medarbetare inom hela myndigheten. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter, organisationer samt olika leverantörer. Du driver förbättringsarbeten och arbetar med utvecklingsfrågor inom utpekat ansvarsområde men även för enheten som helhet. Tillsammans med kollegorna kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess.

Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk examen inom teknik/IT, juridik, statsvetenskap, ekonomi eller annat relevant område eller,
- slutförd YH/KY-utbildning inom offentlig upphandling eller,
- minst 3 år praktisk erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter inom offentlig upphandling som vi bedömer likvärdigt
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Vi vill dessutom att du har:

- god kunskap om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och om de lagar och regler som reglerar offentlig sektor
- tidigare erfarenhet av att avropa/beställa varor och tjänster mot avtal
- erfarenhet av att arbeta i något av de upphandlingsverktyg som finns på marknaden

Vi söker dig med ett stort intresse för inköp och avtalsfrågor. Då arbetet innebär mycket kontakter behöver du även ha en mycket god samarbetsförmåga. Du är drivande, stresstålig och van att arbeta självständigt. Det är viktigt för dig att leverera förväntade resultat med hög kvalité. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid upphandlingsenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. I uppgiften ingår upphandling, stödja i anskaffnings- och upphandlingsfrågor, försäljning av lös egendom inom myndigheten, om inte annat särskilt föreskrivs, följa upp att myndighetens avtal och leverantörer följs upp. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Kontakta upphandlingschef Tove Frostvik. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 augusti, märkt med referensnummer 2022/196.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

MSB söker kvalificerad juridisk administratör till Rättsavdelningen

Juristassistent/Paralegal
Läs mer Jul 20
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.

Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter.  

Myndighetsjuristerna arbetar med en stor mängd rättsområden. Dels innefattar arbetet juridiska frågor kopplade till myndighetens sakområden, såsom krisberedskaps- och totalförsvarsjuridik, räddningstjänstrelaterad juridik samt cyber- och informationssäkerhetsfrågor, dels förvaltningsrättsliga frågor i vid mening, såsom offentlighet och sekretess, säkerhetsskydd, upphandling- och avtalsjuridik m.m. Regelgivning är en viktig del av myndighetsjuristernas vardagliga arbete.

MSB söker nu en kvalificerad juridisk administratör med uppdrag att dels stödja rättschefen, dels stödja rättsenheterna och myndighetsjuristerna med varierande administrativa uppgifter.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består främst i att lämna administrativt stöd, både till rättschefen och till rättsavdelningen i övrigt, t.ex avseende möteskallelser och protokollföring. Du ansvarar också för att hålla samman och uppdatera avdelningens kommunikation på intranätet samt msb.se.

En del av arbetet innefattar administration kring MSB:s föreskrifter, inklusive korrekturläsning, kontakter med tryckeri m.m. Du förväntas också kunna hantera enklare juridiska frågor och sökningar i juridiska databaser, både självständigt och med handledning av en myndighetsjurist beroende på frågans art och komplexitet.

Befattningen innebär många kontaktytor inom och i viss mån även utanför MSB.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- Gymnasiekompetens samt god erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. 
- God datorvana, främst från arbete i Officepaketet med de program som ingår där (Word, Excel, PowerPoint etc.).
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du har:

- Paralegalutbildning (400 YH-poäng) eller motsvarande praktisk erfarenhet.
- Erfarenhet av administrativt arbete vid statlig myndighet.
- Erfarenhet av att arbeta i ett ärende- och dokumenthanteringssystem. 

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Utöver ovanstående är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har en hög känsla för service och ett stort intresse för att ge administrativt stöd. Du har en god känsla för struktur, ordning och reda och du har en god samarbetsförmåga eftersom tjänsten innebär många kontaktytor. Du ska också ha en mycket god förmåga att kommunicera. Eftersom du förväntas korrekturläsa juridiska texter och föreskrifter behöver du ha en väl utvecklad känsla för det svenska språket. 

Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och utåtriktad och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär, och det är därför viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för rättsligt stöd. Avdelningens uppgift är att kvalitetssäkra myndighetens rättstillämpning och ge juridiskt stöd. I detta ingår att stödja, granska och utveckla myndighetens regelgivningsverksamhet, genomföra utredningar, intern och extern juridisk rådgivning, utbildning och information. Därutöver ingår uppföljning av myndighetens tillsyn, granska avtal, utredningsunderlag, rapporter, remissvar och annat beredningsunderlag för myndighetsledningen eller Regeringskansliet. Vidare ingår att bidra till utveckling av myndighetens interna förvaltning, med betoning på rättssäkerhet och effektivitet.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta rättschef Anna Asp, eller under veckorna 32-33 enhetschef Helene Klackenberg Ingrao. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 28 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/188.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Chef till enheten för hantering av explosiva varor

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 14
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Till enheten för hantering av explosiva varor på MSB söker vi nu en ny enhetschef.

Enheten är en del av avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och består av ett femtontal medarbetare som är placerade i  Karlstad och Stockholm.

Ledarskapet på MSB ska utgå från tillit och viljan att leda andra. Att agera i linje med MSB:s ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och en god arbetsmiljö. 

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du leder och styr enheten med utgångspunkt från myndighetens uppdrag och mål. I ditt ansvar ingår att planera och prioritera för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.

Som enhetschef på enheten för hantering av explosiva varor leder du arbetet som till stor del innebär olika typer av myndighetsutövning, framtagande av föreskrifter samt att lämna information, råd och stöd till olika aktörer. Förutom att fatta beslut i olika typer av tillståndsärenden, enligt lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor och lagstiftning om sprängämnesprekursorer, samt besluta om föreläggande om rättelse kopplat till tillsyn och marknadskontroll ska du skapa förutsättningar för ett arbete som präglas av kvalitet, enhetlighet och effektivitet. Samverkan med andra myndigheter är också en viktig del i din roll. Du får även arbeta med den digitala utvecklingen av vårt ärendeflöde främst kopplat till arbetet med tillståndsprövningar samt utveckling av myndighetens arbete med marknadskontroll och brottsförebyggande åtgärder.

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
- tidigare chefserfarenhet.
- erfarenhet från statlig myndighet

Det är meriterande om du har:

- kunskap om områden som enheten verkar inom.

Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du kan kombinera ett tydligt ledarskap med en empatisk förmåga.  Det är av stor vikt att du har ett strukturerat arbetssätt och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Rollen kräver också att du har helhetssyn, gott omdöme och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattande. 

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Du kommer vara placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för hantering av explosiva varor. Enheten arbetar i huvudsak med att handlägga olika typer av tillståndsärenden och godkännande kopplat till hantering av explosiva varor och sprängämnesprekursorer och vi följer upp våra tillstånd med tillsyn av hanteringen. Arbetet omfattar så väl olycksförebyggande som brottsförebyggande delar, varav det senare har ökat i omfång de senaste åren. Dessutom arbetar enheten med framtagande av föreskrifter samt att lämna information, råd och stöd till olika aktörer. Enheten har även ansvar för MSB:s marknadskontroll. Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 24 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/187.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Chef till Internrevisionen

Kvalitetsrevisor
Läs mer Jul 1
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Syftet med internrevisionen är att stödja myndigheten i dess arbete att fullgöra sina uppgifter och nå verksamhetens mål.

Internrevisionen arbetar på uppdrag av generaldirektören och ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att MSB på en rimlig nivå uppnår en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering.

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten i MSB. Arbetsområdet omfattar hela MSB:s verksamhet. Internrevisionen är placerad direkt under generaldirektören.

Arbetsuppgifter
Du både deltar i och leder granskningar från planering till genomförande och rapportering. Din uppgift är att tillföra värde och föreslå förbättringar som stödjer MSB i sitt arbete att fullgöra sina uppgifter och nå sina mål. Detta sker genom att systematiskt och strukturerat värdera information för att öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.

I tjänsten ingår verksamhets-, budget- och personalansvar. Som internrevisionschef leder, organiserar, utvecklar och följer du upp internrevisionsarbetet och ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av verksamheten. Det är ett givande, komplext och omväxlande arbete!

Din kompetensprofil
Du har akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet från revision. Det är meriterande om du har erfarenhet av internrevision och offentlig förvaltning. Kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap är också meriterande.

Som person är du analytisk, strukturerad, självgående och har gott omdöme. Du drivs av att utveckla verksamheten och har god samarbetsförmåga. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att genomföra granskningar och rådgivningsuppdrag så att de på ett effektivt sätt kan ligga till grund för förbättringar av MSB:s verksamhet.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet för tjänsten. Som internrevisor ska du upprätthålla en opartisk, neutral och balanserad attityd samt undvika intressekonflikter.

Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta överdirektör Camilla Asp. Fackliga företrädare är Johan Mähler (Saco-S), Frida Billström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 23 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/148.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Systemarkitekt Radionät till verksamheten för Rakel och ledningssystem

Systemarkitekt
Läs mer Jul 5
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser och bidra till människors säkerhet och hälsa?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Tjänsten som systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm.

Våra system är Rakel, SGSI och WIS. Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som systemarkitekt med inriktning på radiofrågor/radioteknik vid enheten för förvaltning och utveckling. Du kommer att medverka till designen av nästa generation Rakel. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Du ansvarar för att ta fram förslag till utvecklingsplaner för de objekt du ansvarar för. Du agerar beställare av olika typer av projekt från våra leverantörer av system samt drift och kundsupport. Du följer upp beställningar avseende tid, kostnad och kvalitet.

En viktig arbetsuppgift är att du som expert på ditt område bistår övriga verksamheten i exempelvis frekvensfrågor. Du ansvarar för att omvärldsbevaka ny teknik och ger stöd och råd till övriga inom MSB samt till partners och leverantörer.
Du kommer att ansvara för att tillsammans med driftleverantörer ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för. Din arbetsuppgift är att i dialog med leverantörer och användare ta fram och granska lämpliga lösningar. 

Din kompetensprofil
För att söka anställning radioplanerare/radiotekniker ska du inneha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års yrkeserfarenhet av radioplaneringsarbete i en större organisation. Du har erfarenhet av att arbeta med planeringsverktyg för radionätsplanering. Du har arbetat med frekvensförvaltning på nationell nivå eller större organisation. Du har också arbetat i någon systemförvaltningsmodell t.ex PM3 eller ITIL. Du bör ha medverkat i kravframtagning inför upphandlingar av radiosystem. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- Radioteknik TETRA, LTE
- Arbete med standarder på internationell nivå. Främst avseende radio och telekomsystem samt funktionalitet för PublicProtection and Disaster Relief
- LTE, teknik , uppbyggnad och design
- Arbetat med informationssäkerhet

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om MSB
Rollen som systemarkitekt radionät är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm. Våra befintliga system är Rakel, SGSI och WIS. Rollen som systemarkitekt radio kommer även att vara inriktad mot nästa generation av Rakel som kommer att grunda sig på 5G teknologi.

- Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar
- SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät för myndigheter med hög säkerhet och hög tillgänglighet
- WIS (Webbaserat InformationsSystem) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt ett antal andra aktörer i Sverige
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placerad i Karlstad eller Stockholm. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Carl-Fredrik Östman, facklig företrädare är Carl Önne SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 augusti, märkt med referensnummer 2022/170.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Säkerhetsskyddspecialister

Säkerhetsadministratör, IT
Läs mer Jul 5
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vi söker flera säkerhetsskyddsspecialister till verksamhetsskyddsenheten Enheten leds av säkerhetschefen som är tillika säkerhetsskyddschef.

MSB håller på att stärka sitt arbete med säkerhetsskydd och kommer därför att utöka antalet medarbetare.

Är det du som är vår nästa kollega?

Arbetsuppgifter
Som säkerhetsskyddsspecialist kommer du att få utmanande och utvecklade arbetsuppgifter där du främst kommer att arbeta med säkerhetsskyddsfrågor inom myndigheten. I arbetet ingår att stärka myndighetens verksamhetsskydd och utveckla sakverksamhetens förmåga till att i en ökad omfattning självständigt kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Arbetsuppgifterna kommer att variera, alltifrån operativ till strategisk, karaktär då enhetens uppdrag är att leda och samordna samt följa upp myndighetens säkerhetsskydd.

Att ge råd och stöd till verksamheten samt planera och genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet ingår som en naturlig del i arbetsuppgifterna.

Beroende på din bakgrund och erfarenhet finns möjlighet att specialisera sig inom:

- Omvärldsbevakning och hotbedömning inom säkerhetsskydd
- Kravställning, rådgivning och stöd till sakverksamheten i frågor som rör fysisk säkerhet samt övergripande uppföljning av myndighetens fysiska säkerhet
- Uppföljningsprocessen, exempelvis genom att upprätta samt följa upp myndighetens kontrollplan.
- Samordning av planering samt genomförande av utbildnings- och kommunikationsinsatser inom säkerhetsskydds- och verksamhetsskyddsområdet.
- Livscykelshantering av säkerhetsskyddsavtal och annan reglering av säkerhetsskyddet. Stödja vid särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och samrådsförfarande med tillsynsmyndigheten

Du kommer att stödja verksamhetens framtagning samt granskning av säkerhetsskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar. Du deltar i arbetet med att förvalta myndighetens övergripande säkerhetsskyddsanalys. Vidare ingår hantering av säkerhetsskyddsincidenter, dvs utredning, rapportering samt att följa upp att korrigerande åtgärder vidtas. Du kommer även att ta fram beslutsunderlag, rapporter och styrande dokument.

Du kommer att få möjlighet att  vidareutveckla dig och bredda din kompetens inom övriga delar av myndighetens verksamhetsskyddsområde beroende på verksamhetens behov och ditt intresse. Du deltar aktivt i den fortsatta utvecklingen av MSB:s systematiska säkerhetsskyddsarbete.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som säkerhetsskyddsspecialist har du en akademisk utbildning eller minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant. Du har god kunskap om aktuella författningar inom säkerhetsskyddsområdet och har flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten i att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Din goda förmåga att kunna sätta in dig och förstå verksamhetsprocesser kommer väl till pass här. Att leda och genomföra olika aktiviteter inom säkerhetskyddsområdet exempelvis analyser, bedömningar, incidenthantering är något du har erfarenhet av.

Det är meriterande om du har säkerhetsskyddskompetens som rör något eller flera av följande områden:

- fysisk säkerhet
- utbildnings- och kommunikationsverksamhet
- säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal
- uppföljnings- och kontrollverksamhet

Du bör ha erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt leda workshops eller arbetsmöten. Att tala inför grupp är något du känner dig bekväm med.

Dina personliga egenskaper kommer att värderas högt så som din integritet, lyhördhet och analytiska förmåga. Återkommande vidareutbildning ser du som en naturlig del i ditt arbete. Du har en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska, en grundläggande nivå förstå och kunna utrycka dig på engelska. Vidare värdesätts din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsskyddsenheten. Verksamhetsskyddsenheten har till uppgift är att leda, samordna samt följa upp myndighetens säkerhetsskydd samt övriga delar av verksamhetsskyddet. I verksamhetsskyddet ingår även informations- och it-säkerhet, signalskydd, fysisk säkerhet, medarbetarskydd och kontinuitetshantering.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad alternativt Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Mats Ekström, säkerhetschef, eller Håkan Nilsson, ställföreträdande säkerhetschef. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt
Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 augusti, märkt med referensnummer 2022/173.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete

Systemarkitekt
Läs mer Jul 5
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Sveriges förmåga att hantera kriser och bidra till människors säkerhet och hälsa?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Tjänsten som systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm.

Våra system är Rakel, SGSI och WIS. Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer.

Arbetsuppgifter
I rollen som systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete kommer du primärt arbeta med utveckling och planering av nästa generations Rakel. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara och driva framtagande av bland annat projektdokument, systembeskrivningar, kravdokument, upphandlingsdokument och överlämningsdokumentation samt att ansvara för tekniska dokument. Du kommer i dialog med andra myndigheter vara med och designa utformningen av nästa generations Rakel och ansvara för dokumentationsframtaganandet för detta.
 
Din kompetensprofil
För att söka anställning som systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete skall du inneha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års yrkeserfarenhet av systemarkitektur eller tekniskt systemarbete och dokumentation. Du har mycket god kunskap om processer och praktiskt systemarbete samt mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska. Du har också arbetat med RAKEL eller andra lednings- och kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från arbete med dokumentationsframtagande på myndighet
- erfarenhet från kravarbete på myndighet
- erfarenhet från stödsystem för dokumentation
- erfarenhet av projektledning

Arbetet förutsätter att du har en personlig mognad, högt säkerhetsmedvetande och är drivande i frågor du ansvarar för. I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om MSB
Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom samhällsviktiga verksamheter och för totalförsvaret. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel, WIS och SGSI systemen

- Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar
- SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät med hög säkerhet och hög tillgänglighet för MSBs användargrupper/kundkrets
- WIS (Webbaserat InformationsSystem) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt ett antal andra aktörer i Sverige
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placerad i Stockholm alternativt Karlstad. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning. 

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Carl-Fredrik Östman, facklig företrädare är Carl Önne SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 augusti, märkt med referensnummer 2022/172.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

HR-konsult

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Jul 11
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker nu en HR-konsult till en längre tidsbegränsad anställning till MSB:s HR-enhet som är placerad i Karlstad.

Som HR-konsult hos oss arbetar du nära våra chefer och ger stöd och vägledning i både vardagliga och strategiska HR-frågor. Du ingår i vår grupp av HR-konsulter och inom enheten finns också HR-controller och HR-strateger som stöd i arbetet. Du arbetar inom olika områden både självständigt och tillsammans med övriga kollegor på enheten. Enheten leds av en HR-chef.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Som HR-konsult bidrar du med stöd och vägledning till våra chefer bland annat inom områdena kompetensförsörjning främst rekrytering, lönebildning, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering samt tolkning av lag och avtal. Arbetet omfattar även administrativa arbetsuppgifter. 

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning inom HR-området eller annan utbildning som vi bedömer är relevant.
- erfarenhet av att arbeta brett med HR-frågor och har god erfarenhet av att arbeta nära chefer.
- vana av administrativt arbete.
- erfarenhet av att arbeta i system.
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person har du mycket god samarbetsförmåga, gott omdöme och är initiativtagande. För att trivas i rollen som HR-konsult på MSB så behöver du dessutom vara ansvarstagande, stabil, strukturerad och beredd på snabba tempoväxlingar. Du har också en god kommunikativ förmåga.

Vi kommer fästa stor vikt vid din personliga lämplighet. 

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid HR-enheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbetsgivarpolitik samt frågor inom HR-området. I uppgiften ingår att utveckla den lokala kollektivavtalsregleringen och att utveckla och hålla samman myndighetens lönebildning. I detta ingår att utveckla processer och metoder för kompetensförsörjning även för krigsplacering, medarbetar- och chefsutveckling, arbetsmiljö och likabehandling. I uppgiften ingår att ge stöd till chefer inom HR.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med start snarast möjligt till och med december 2023, med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta HR-chef Cathrin Dalmo. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/182.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Vill du vara med och utforma framtidens regler om brandfarliga varor?

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 16
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Arbetet med energiomställning från fossila bränslen till förnybara bränslen pågår för fullt i samhället.

Med nya bränslen följer nya risker som behöver hanteras och där har MSB en viktig roll att fylla. Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara ansvarar, bland mycket annat, för att reglera hanteringen av brandfarliga varor som t.ex. bränslen och drivmedel. För att möjliggöra en energiomställning med bibehållen säkerhet krävs ett tydligt och stringent regelverk, och vi behöver förstärkning i arbetet med att uppdatera och utveckla reglerna.

Vi erbjuder ett roligt och spännande arbete där du får känna att du är med och gör skillnad. Som anställd på MSB får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med olika frågor med koppling till området brandfarlig vara. Du förväntas delta i regel- och standardiseringsarbete och bistå kommunala myndigheter i tillstånds- och tillsynsfrågor, samt att lämna information och ge råd till företag och andra intressenter. Du kommer representera myndigheten i olika sammanhang, t.ex. genom att föreläsa om reglerna för brandfarliga varor.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta olycksförebyggande genom att verka för minskade risker och ökad säkerhet. För att lyckas i rollen behöver du ha en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning inom t.ex. kemi-, energi- eller miljöteknik. Är du duktig på riskhantering så är det också en värdefull merit. Det är en fördel om du hunnit få några års relevant arbetslivserfarenhet, men du som är nyexaminerad är också välkommen med din ansökan.

För att trivas i rollen behöver du vara en trygg och stabil person med god självinsikt. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och vi ser det som självklart att du tycker om att samarbeta med andra och att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Arbetet innebär många externa kontakter och du behöver därför kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara. Enhetens uppgift är regelgivning, tillståndsgivning, tillsyn, marknadskontroll och stöd till andra tillsynsmyndigheter, samt att utveckla och stärka samhället förmåga att förebygga oönskade händelser där farligt gods och brandfarliga varor ingår. I uppgiften ingår att följa upp, från verksamhetsutövare, inrapporterade olyckor samt följa upp myndighetens egen hantering av farligt gods samt hanteringen av brandfarliga varor.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Fredrik Nyström. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/146.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Administrativ handläggare till enheten för övningar

Administrativ utvecklare
Läs mer Jul 4
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Som administrativ handläggare samordnar och stödjer du enhetschef och projektledare i arbetet med styrning, planering samt uppföljning av projekt och verksamhet.

Det inkluderar bland annat rapportering, registrering, uppföljning och prognos för verksamhet, inklusive ekonomi. Du kommer även att vara sammanhållande för enhetens frågor kopplat till säkerhetsskydd samt upphandling och avtal. Bland arbetsuppgifterna ingår att samordna administrativ personal och konsulter.

En stor del av arbetet kommer att genomföras i projektform i nära samarbete och förankring med kollegor på enheten, inom avdelningen och andra delar av MSB. I ditt arbete samverkar du löpande med aktörer utanför myndigheten och representerar MSB och övningsverksamheten i olika externa sammanhang.

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning med inriktning mot ekonomi, samhällsvetenskap eller erfarenhet från områden som ger motsvarande kunskaper avseende administrativ styrning och statlig förvaltning
- flerårig arbetslivserfarenhet inom området verksamhetsplanering, uppföljning och ekonomi samt erfarenhet av upphandlings- och avtalsfrågor
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. 

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd
- erfarenhet som verksamhets- eller projektledare inom offentlig förvaltning inklusive logistikplanering
- kunskap och erfarenhet inom svensk krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar. 

Du är en drivande, ansvarstagande och självgående person som arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Du är lyhörd och kan sätta samman flera olika perspektiv till en helhet, samtidigt som du har förmåga att avgränsa. För att trivas i arbetet behöver du tycka om utmaningar och kunna hantera förändrade förutsättningar med fortsatt engagemang och ett lösningsorienterat angreppssätt. Anställningen kräver att du är kommunikativ, har hög integritet och mycket god samarbetsförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för övningar. Enhetens uppgift är att planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar. I uppgiften ingår att utveckla och förvalta teknikstöd. Vidare ingår att stödja genomförande av systematisk övningsverksamhet hos länsstyrelser och andra bevakningsansvariga myndigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta vikarierande enhetschef Åsa Anclair. Fackliga företrädare är Vendela Dobson (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/135.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Utvärderare till enheten för forskning och utvärdering

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 27
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker nu en utvärderare till enheten för forskning och utvärdering.

Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för forskning och utvärdering. Enhetens uppgift är att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande. I detta ingår att genomföra effekt-, resultat- och processutvärderingar samt utvärdering av hantering av inträffade händelser som är av särskild betydelse för samhällsskydd och beredskap. I uppgiften ingår att kommunicera resultat från genomförda utvärderingar samt stödja utveckling och tillämpning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att designa, genomföra och leda kvalificerade utvärderingar inom myndighetens ansvarsområde. Särskilt fokus ligger på utvärderingar som är områdesövergripande, utvärderingar av enskilda större projekt eller händelseutvärderingar efter större eller särskilt intressanta händelser. I uppgifterna ingår att bidra till inspiration, ge metodstöd och kommunicera utvärderingsresultat.

Våra utvärderingar genomförs normalt i projektform och där så är möjligt i nära samverkan med ämnesexperter och berörda aktörer. Bredden på utvärderingarna kräver en förmåga att anpassa metodupplägg efter frågeställningar och förutsättningar.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som:

- har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
- har flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat utvärderingsarbete,
- har bred metodkompetens och kunskap om olika utvärderingsmodeller,
- har erfarenhet av att leda projekt och av att arbeta i projekt, och
- kan uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift på svenska och engelska 

Det är meriterande om du har erfarenhet från att jobba inom statlig verksamhet.

För anställningen behöver du vara analytisk och ha god förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar. Rollen kräver att du självständigt kan strukturera och planera arbetet samt ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Utvärderingsarbetet genomförs i samverkan och dialog med både interna och externa intressenter, därför är det också viktigt att du även har en god samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. 

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Jim Kronhamn. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 7 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/152.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Produktionsägare digitala tjänster

Mediaplanerare
Läs mer Jun 20
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Vi söker dig som vill vara med och bidra i arbetet med att utveckla MSB med fokus på myndighetens digitala närvaro.

MSB utvecklar flertalet digitala produkter och nu behöver vi en produktägare som kan hjälpa oss att effektivisera arbetet för att skapa mer nytta för våra målgrupper. 

Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag. Myndighetens kommunikation ska bidra till en tydlig bild av MSB:s roll och uppdrag. Kommunikationsavdelningen ska stödja och styra kommunikationsarbetet så att MSB:s medarbetare känner sig trygga i att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla ska också förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet. 

I våra utvecklingsteam ansvarar du för att gemensamt peka ut en riktning för produkten, driva arbetet framåt, samla in behov från verksamheten, planera sprintar, paketera lämpliga leveranser, definiera krav och acceptanskriterier och ansvarar för backloggen samt kontakten med myndighetens konsulter. Du ansvarar för vad och när – teamet för hur. Du är teamets stöd i prioritering och planering av arbetet. Du prioriterar backlogen med fokus på lång sikt när teamet fokus är på innevarande sprint. Du samarbetar med liknande roller för att  prioritera myndighetsgemensamma utvecklingsinsatser sett till prioriteringar och resurser internt och externt.

Du samarbetar med andra roller för att skapa sammanhållna digitala produkter som bidrar till en större helhet på myndigheten och där kommunikationen har samma grund i design och logik för att ge en god användarupplevelse oavsett digital tjänst. Till din hjälp i arbetet har du kanalansvarig, förvaltningsledare, kanalutvecklare, kommunikatörer och konsulter. Du kommer även ha flera andra samarbeten både internt och externt som till exempel med tjänsteleverantörer, byråer och framför allt myndighetens interna stödenheter. Du håller dig uppdaterad på krav gällande säkerhet, tillgänglighet och personuppgiftshantering samt bidrar med din kompetens i andra delar av verksamheten genom att bidra med ditt perspektiv i frågor och diskussioner.

Din kompetensprofil:
Du kommer att ingå i vårt digitala team och ansvarar för myndighetens olika digitala produkter utifrån verksamhetens prioriteringar. Du kommer delta i utvecklingsprojekt men också vara en del av den löpande förvaltningen. Du har en central roll i samarbetet mellan styrgrupper och teamet och din viktigaste uppgift är att säkerställa att teamet kan fokusera på sina uppgifter, att verksamhetens behov blir tillgodosedda och att myndighetens produkter utvecklas effektivt och sammanhållande utifrån myndighetens önskade riktning.

Du har:

- akademisk utbildning inom kommunikationsområdet, webbutvecklingsområdet och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- minst fem års erfarenhet inom webbutveckling
- minst tre års erfarenhet av att driva webbprojekt
- lång erfarenhet av att arbeta i publiceringssystem
- erfarenhet av projektledning eller produktägarskap
- arbetslivserfarenhet av kravställning till utvecklare i backlogg
- goda kunskaper i lagar som tillämpas i webbarbete, till exempel lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och GDPR.

Det är meriterande om du har:

- arbetat i EPi-server.
- arbetat i tvärfunktionella agila team.
- jobbat utifrån ett designsystem.
- erfarenhet av kundresor och tjänstedesign.
- erfarenhet från liknande arbete inom offentlig verksamhet.

Du  är en person som brinner för användbara digitala upplever, du gillar att driva projekt och du är duktig på att engagera en grupp. Du gillar att ha struktur och att lösa problem. Som medarbetare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklings- och dialoginriktad, har självkännedom och vara ett föredöme. För att trivas i denna roll ser vi att du är bekväm med att ta beslut och att motivera dem. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen
Tjänsten är placerad på enheten för kommunikationsutveckling vars övergripande syfte är att stärka myndighetens kommunikativa förmåga och skapa förutsättningar för effektiv och samordnad kommunikation som stärker förtroendet för myndigheten. Enhetens uppgift är också att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med start efter överenskommelse. MSB tillämpar provanställning om 6 månader. 

Ort: Karlstad eller Stockholm. 

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Teresa Palmqvist. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Anne-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/149.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Webbanalytiker

Kommunikationsstrateg
Läs mer Jun 20
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag.

Myndighetens kommunikation ska bidra till en tydlig bild av MSB:s roll och uppdrag. Kommunikationsavdelningen ska stödja och styra kommunikationsarbetet så att MSB:s medarbetare känner sig trygga i att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla ska också förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet. Tjänsten är placerad på enheten för kommunikationsutveckling vars övergripande syfte är att stärka myndighetens kommunikativa förmåga och skapa förutsättningar för effektiv och samordnad kommunikation som stärker förtroendet för myndigheten. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra i arbete med att utveckla MSB med fokus på myndighetens digitala närvaro. Med hjälp av din kunskap vill vi få insikter om våra webbplatser, appar och andra digitala tjänster, annonsering och kampanjer samt utveckla oss strategiskt genom att sätta upp mål, staka ut vägen för hur vi ska nå dem och utvärdera vår närvaro i kanalerna. Du kommer att ingå i vårt digitala team där din kunskap är en spetskompetens. Du kommer att delta i utvecklingsprojekt men också vara en del av den löpande förvaltningen där webbanalys är en viktig del. Du kommer att vara central i arbetet för att MSB ska bli mer datadrivet och vara drivande i förflyttningen.

En stor del av ditt jobb kommer vara att delta i olika utvecklingsteam där du stöttar verksamheten i deras arbete med att utveckla användbara digitala tjänster utifrån myndighetens gemensamma strategier. Du förmedlar insikter och säkerställer att rätt person tar del av rätt data så att de kan ta välgrundade beslut. Du ansvarar för att tillsammans med digitala teamet sätta relevanta mätvärden och indikatorer, sätta uppföljnings- och utvärderingsplaner, säkerställa att data är strukturerat på ett relevant sätt, medverka vid kravställning samt förmedla insikter till teamet och övrig verksamhet. Du kommer och att få implementera tekniska spårningslösningar genom en Tag Manager, visualisera data för rapportering och ha kontinuerlig uppföljning av mätvärden för våra digitala kanaler samt att samarbeta med konsult för att säkerställa datakvalitet och spårning. 

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- flera års erfarenhet av att arbeta med webbanalys i både utvecklingsprojekt och i förvaltning med digitala tjänster och annonsering.
- god analytiska förmåga.
- förmåga och erfarenhet att hantera stora mängder data.
- förmåga visualisera data på t ex dashboard. 
- kunskap om vad som tekniskt påverkar och styr CMS för att få ut rätt data med rätt konfiguration.
- erfarenhet av att jobba med tagghantering.
- god kunskap om integritetsfrågor kopplat till datahantering.

Det är meriterande om du har:

-  kunskap om och erfarenhet av analysverktyget Matomo Teknisk SEO och SEM.
- erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet. 

Du tycker det är givande att jobba strategiskt med webbanalys och du är intresserad av att förstå besökaren och dess beteende. Det är naturligt för dig att omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad på lagar och regler gällande mätning, hantering av personuppgifter, tekniska lösningar m.m. Du arbetar och driver frågor självständigt men har också en god samarbetsförmåga. Du involverar gärna kollegor i diskussionerna så att ni får en gemensam förståelse och kan jobba tillsammans mot samma mål. Du har ett helhetsperspektiv på hur data bidrar till att skapa nytta både för användaren och för verksamheten.

Som medarbetare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklings- och dialoginriktad, har självkännedom och är ett föredöme. För att trivas i denna roll ser vi att du även strukturerad, analytisk och att du kan jobba självständigt samtidigt som du är en bra lagspelare i arbetet tillsammans med andra.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat med start 1/9 2022 och som längst till och med 31/12 2023. Med möjlighet till förlängning.   

Ort: Karlstad eller Stockholm. 

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Teresa Palmquist. Fackliga företrädare är Hannah Wiklander (Saco-S), Liselotte Jansson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5/8 2022, märkt med referensnummer 2022/154.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

MSB söker handläggare inom brand- och olycksförebyggande

Brandingenjör
Läs mer Jun 15
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med de andra medarbetarna på enheten jobba med utveckling och normgivning inom det brand- och olycksförebyggande området.

Du förväntas också svara på frågor och remisser från olika aktörer. I ditt arbete har du ett nära samarbete med övriga verksamheter inom området, rättsenhet och utbildningsenhet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- vägleda kommuner och enskilda i frågor kring skäligt brandskydd och andra brandskyddsfrågor,
- leda och delta i projekt inom sakområdet,
- sammanställa kunskapsunderlag och initiera studier och forskning inom områden där kunskap saknas eller behöver utvecklas,
- föreläsa på konferenser och seminarier, och på andra sätt genomföra kommunikationsinsatser gentemot våra målgrupper.

Men även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- en brandingenjörsexamen, eller annan erfarenhet och utbildning som MSB bedömer likvärdig
- praktisk erfarenhet av brandförebyggande arbete inom kommunal räddningstjänst
- arbetat med lagen om skydd mot olyckor (LSO) och angränsande lagstiftning

Det är meriterande om du har:

- påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) 
- erfarenhet av arbete inom andra angränsande områden såsom byggnadstekniskt brandskydd i plan- och byggprocessen

Vi söker dig som kan hantera specifika frågor men med ett helhetsperspektiv. Du är lösningsorienterad och har förmåga att se problem från olika perspektiv och utifrån det hitta den bästa lösningen i situationen. En viktig del i arbetet är att på goda grunder kunna värdera och göra tydliga avvägningar och prioriteringar utifrån tillgängligt underlag. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter behöver du ha god samarbetsförmåga, vara lojal och serviceinriktad.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet, samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt. Vi värdesätter även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för brand och räddning. Enhetens uppgift är att utveckla det brand- och olycksförebyggande arbetet och att ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har erforderlig förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. I uppgiften ingår att tillsammans med aktörer arbeta med utveckling och regelgivning och att verka för att miljöeffekter från olyckor och räddningsinsatser minimeras. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Marcus Vilhelmsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/119.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Chef till enheten för kommunikationsutveckling

Informationschef/Kommunikationschef
Läs mer Jun 15
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
På MSB är kommunikation en kärnverksamhet.

Kommunikationsavdelningen styr och stödjer MSB:s kommunikation. Vi skapar förutsättningar för myndigheten att genom kommunikationen öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om de orsakas av olyckor eller antagonistiska händelser.

Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikationsutveckling. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga. Enhetens uppdrag är också att skapa förutsättningar för tydlig och effektiv kommunikation, internt och externt. Syftet är att kommunikationen ska bidra till att uppnå myndighetens mål, stärka MSB och öka förtroende för oss och tillit till samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för att enheten och hela avdelningen tillsammans skapar goda förutsättningar för att MSB:s kommunikation hålls samman i en tydlig och överskådlig helhet och bidrar till att stärka MSB. För att lyckas i uppdraget krävs att du bidrar till ett bra samarbete och god samverkan mellan Kommunikationsavdelningens enheter men också med resten av MSB, byråer och med andra ansvariga aktörer inom svensk krisberedskap.

Som chef vid enheten för kommunikationsutveckling arbetar du med att inrikta och prioritera arbetet tillsammans med dina medarbetare. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar. På enheten finns drygt 15 engagerade och självständiga medarbetare placerade i Karlstad och Stockholm. Eftersom du kommer ha dina medarbetare på olika orter så du behöver kunna jobba på plats på båda orterna och därtill kunna leda på distans.

Din uppgift är att skapa förutsättningar för effektivitet och få gruppen att fortsätta prestera goda resultat med siktet att öka myndighetens kommunikativa förmåga, genom att t.ex. utveckla och förvalta plattformar, kommunikationskanaler, strategier och verktyg som kan öka medarbetares och chefers kommunikativa kompetens. Enheten ansvara för både strategiska frågor, som mer operativa delar som bland annat tidningen 24/7 och det digitala team som svarar för publiceringen på MSB:s digitala plattformar och kanaler. Som chef ska du därför kunna och vilja ta dig an såväl långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor som löpande frågor och vid behov kunna fatta snabba beslut. Du kommer att verka i en tid av ständig förändring i en myndighet med visionen om ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk utbildning inom kommunikationsområdet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- erfarenhet av kvalificerat arbete inom kommunikationsområdet från offentlig verksamhet med kunskap om hela kommunikationsprocessen från idé till genomförande och uppföljning.
- stor erfarenhet av och bevisat goda resultat från att vara chef och ledare inom kommunikationsområdet, gärna inom offentlig verksamhet.
- erfarenhet av att verka i en föränderlig miljö.
- erfarenhet av att vara ansvarig för att driva verksamhetsutveckling och inte minst digital utveckling inom kommunikationsområdet.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att ha ansvar för byråsamarbeten.
- erfarenheter från näringsliv och/eller ideell sektor.
- erfarenheter från att ha jobbat med risk- och kriskommunikation.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme där du skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå uppsatta mål.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att planera, organisera och prioritera. Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog och du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Du är en tydlig, strukturerad och kommunikativ ledare som kan påvisa hur du aktivt arbetat med kultur och arbetsmiljö och det med goda resultat. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och hur du kompletterar övriga medarbetare och chefer.

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikationsutveckling. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tjänsten är tillsvidare och på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm.

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Morgan Olofsson. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31/7 2022, märkt med referensnummer 2022/132.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Samhällsintresserad marknadsanalytiker till utbildningsorganisationen

Utbildningshandläggare
Läs mer Jun 28
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
MSB bedriver en omfattande utbildningsverksamhet inom hela myndighetens ansvarsområde.

Verksamheten bedrivs både i egen regi och genom externa leverantörer. Vid avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande finns merparten av den egna utbildningsverksamheten samlad i form av en samordningsdel i Karlstad samt MSB:s skolor i Sandö respektive Revinge.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Nu söker vi en marknadsanalytiker till Enheten för utbildningsinriktning som arbetar med MSB:s externt riktade utbildningsverksamhet.

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att tillsammans med övriga medarbetare på enheten och i nära samverkan med ansvariga avdelningar ta fram underlag för vilka utbildningar aktörerna har behov av, både avseende innehåll och utformning. I arbetet ingår även att på systemnivå följa upp hur utbildningsutbudet möter aktörernas behov samt i förekommande fall också föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med de ekonomer och marknadsförare som finns i utbildningsorganisationen men också i dialog med externa parter. Vidare ingår att vara delaktig i framtagandet av den långsiktiga inriktningen för MSB:s externa utbildningar.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk examen på lägst mastersnivå inom exempelvis företagsekonomi, marknadsföring eller industriell ekonomi.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som engelska.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av marknadsarbete i tjänsteproducerande verksamhet.
- Erfarenhet av att arbeta i myndighet.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

För att trivas tror vi att du behöver ha ett analytiskt förhållningssätt samt förmåga att kunna arbeta självständigt och målinriktat. Du behöver på egen hand kunna identifiera relevanta problemställningar och komma med förslag på hur dessa kan lösas. Du är även van att hantera stora mängder data och behärskar relevanta analysverktyg. Det är också viktigt att du har förmågan att leda grupper och möten utifrån ett prestigelöst och diplomatiskt förhållningssätt. I det slutliga urvalet kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Tjänsten är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och Enheten för utbildningsinriktning. Enhetens uppgift är att inrikta utbildningsverksamhet. I detta ingår att kartlägga och analysera målgruppers behov av utbildning, bedöma och inrikta myndighetens utbildningsutbud samt att utvärdera den utbildningsverksamhet som bedrivs. I detta ingår också utveckling och implementering av myndighetens strategi för utbildning.
Du kan läsa mer om MSB https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.
Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Anders Axelsson, enhetschef. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (SacoS), Stefan Haggö eller Ove Brunnström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/157.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

Ansök nu

MSB söker förbättringsledare till utbildningsverksamheten

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 10
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB bedriver en omfattande utbildningsverksamhet inom hela myndighetens ansvarsområde.

Verksamheten bedrivs både i egen regi och genom externa leverantörer. Vid avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande finns merparten av den egna utbildningsverksamheten samlad i form av en samordningsdel i Karlstad samt två räddningsskolor i Sandö respektive Revinge. Sedan ett par år tillbaka arbetar utbildningsorganisationen med att öka den yttre och inre effektiviteten genom att se över kursutbudet, standardisera genomförandet och optimera processerna. I det arbetet ingår att utveckla och implementera ett systematiskt förbättringsarbete. Det arbetet behöver nu förstärkas med en förbättringsledare efter att tidigare befattningshavare gått till annat uppdrag. Anställningen är placerad på Enheten för utbildningsinriktning men arbetet sker inom hela utbildningsorganisationen.

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att tillsammans med ansvariga chefer hålla ihop helheten kring det systematiska förbättringsarbetet. Det innefattar att ansvara för framtagande och förvaltning av processer, organisation och styrmedel för arbetet. Vidare innebär det att stötta och coacha lokala förbättringssamordnare samt genomföra utbildningsinsatser på både djupet och bredden i hela organisationen. Det ingår även att kunna driva mer komplicerade förbättringsprojekt samt delta i det övergripande kvalitetsarbetet i utbildningsverksamheten.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Akademisk examen på lägst masternivå
- Flerårig erfarenhet av förbättringsledning

Det är i första hand meriterande om du har:

- Black Belt-utbildning enligt Sex Sigma, och gärna Master Black Belt

Det är även meriterande om du har

- Erfarenhet av förbättringsarbete i tjänsteproducerande verksamhet
- Erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete
- Erfarenhet av myndighetsarbete

För att trivas med arbetet ser vi att du som person behöver vara engagerad och drivande med förmåga till helhetssyn och systemtänkande. Eftersom rollen är samordnande behöver du också vara pedagogisk och diplomatisk samt kunna axla en ledarroll utan att vara chef. Vidare innebär arbetsuppgifterna att du bör ha en analytisk förmåga samt kunna arbeta uthålligt och långsiktigt. Vid det slutliga urvalet kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för utbildningsinriktning. Enhetens uppgift är att inrikta utbildningsverksamhet. I detta ingår att kartlägga och analysera målgruppers behov av utbildning, bedöma och inrikta myndighetens utbildningsutbud samt att utvärdera den utbildningsverksamhet som bedrivs. I detta ingår också utveckling och implementering av myndighetens strategi för utbildning.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Anders Axelsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/138.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Teknisk handläggare till enheten för befolkningsskydd

Driftingenjör, el-tele
Läs mer Jul 7
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Anställningen är placerad på enheten för befolkningsskydd som finns på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar som stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
I anställningen som teknisk handläggare inom enheten arbetar du med att stödja och utveckla enhetens arbete med drift och förvaltning av systemet för utomhusvarning. Systemet för utomhusvarning består av ca 4200 ljudanläggningen som finns över hela landet. I arbetet ingår att utföra underhåll av utomhusvarningssystemet, såsom:
•    Felsökning och reparation av ljudgivare, både elektroniska och pneumatiska,
•    flyttning och installation av nya ljudgivare,
•    felsökning och reparation av alla ingående komponenter i styrsystemet för utomhusvarningen (styrdatorer, manöverpanel, centralenhet och styrskåp)

Din kompetensprofil:
För anställningen krävs att du har:

- erfarenhet av arbete med spänningssatta anläggningar med el-behörighet för anläggningar med 230 VAC,
- erfarenhet av arbete med trycksatta anläggningar,
- teleteknisk kompetens för hantering av elektronik och datorer,
- behörighet för arbete på tak (>13m). 
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- Tidigare erfarenhet att arbetat med utomhusvarningssystemet.
- Kompetens för hantering av hyrd skylift.
- Byggteknisk kompetens för hantering av genomföringar i tak och brandskyddsväggar. 

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Vi vill skapa ett starkt team där våra erfarenheter och personliga egenskaper med fördel kan variera. Arbetet kräver att du är målinriktad, strukturerad och kommunikativ. Som person är du självständig, initiativrik och drivande samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Eftersom arbetet medför mycket kontakter behöver du ha en god kommunikativ förmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Du kommer vara placerad vid enheten för befolkningsskydd. Enhetens uppgift är medverka i arbetet med att skydda civilbefolkningen från konsekvenserna av krig genom att tillgodose befolkningens behov av fysiskt skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och hemskyddsorganisation. I uppgiften ingår riskkommunikation för att öka individens motståndskraft och försvarsvilja vid kriser och krig samt stöd till aktörer i arbete med att informera invånare om krisberedskap och höjd beredskap. Enheten ansvarar vidare för utveckling, drift och förvaltning av systemet för utomhusvarning samt uppföljning av systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA). https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning (med inledande 6 månaders provanställning/tidsbegränsad anställning)

Ort: Karlstad, Revinge eller Sandö.

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Anders Johannesson. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/169.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Senior handläggare till avdelningsstödet på Kommunikationsavdelningen

Verksamhetsanalytiker
Läs mer Jun 14
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Avdelningsstödets uppgift är att stödja avdelningschefen och övriga chefer i att inrikta, planera, utveckla och följa upp kommunikationsavdelningens verksamhet.

I uppdraget ingår att samordna avdelningens löpande arbete och samverkan med övriga delar av myndigheten. Avdelningsstödet arbetar också med övergripande myndighets- och avdelningsuppdrag. Utöver detta ansvarar avdelningsstödet för beredning av ärenden, samordning av forskning samt av EU- och internationella frågor, förvaltning och utveckling av processer samt övergripande analys för avdelningen.

Avdelningsstödet är placerat på Enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap som är en av fyra enheter på MSBs kommunikationsavdelning. Avdelningsstödet består idag av en analytiker/funktionsansvarig, en verksamhetssamordnare och en administratör och växer i takt med att avdelningen växer.

Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med övriga avdelningsstödet att vara ett stöd till avdelningschefen i genomförandet av avdelningens verksamhet, ansvara för den löpande samordningen på avdelningen och vara ett stöd till avdelningens enheter. Du kommer arbeta med strategiskt utvecklingsarbete på avdelningen.

Tillsammans med övriga i avdelningsstödet deltar du i planering och uppföljning på avdelningen. I arbetet kommer du att komma i kontakt med hela avdelningens verksamhet, liksom med övriga delar av myndigheten vilket ger dig en bred och djup kunskap om MSB:s samlade arbete.

Avdelningsstödet utgör en mindre grupp som arbetar tätt ihop. Arbetet i avdelningsstödet är ett lagarbete. Ansvaret för olika processer och frågor kan skifta från år till år, men arbetet bygger hela tiden på att gemensamt stödja varandra. Utöver de fasta processerna kommer du också att stödja avdelningschefen och övriga delar av avdelningen i att hantera inkomna uppdrag och frågor.

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning inom kommunikation, statsvetenskap eller journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. 
- minst 3 års erfarenhet av och kunskap om offentlig förvaltning och myndighetsutövning.
- minst 3 års erfarenhet av strategiskt eller inriktande arbete och att utgöra stöd till chefer.
- du har arbetat med att ta fram och utveckla rutiner och processer.  
- mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete med risk- och kriskommunikation. 
- arbetat med analys och/eller med att ta fram statistik.
- erfarenhet av att arbeta i olika typer av verksamheter med planering, uppföljning, processutveckling, styrning, förbättring och stöd till chefer och medarbetare. 
- erfarenhet av arbete med civilsamhället tex genom någon frivilligorganisation. 

Som person är du självgående, analytisk, strategisk och kommunikativ. Du är strukturerad och har förmåga att ha ett helhetsperspektiv. Du ska enkelt kunna sammanfatta komplexa frågor och kunna sätta samman avdelningsdokument utifrån flera olika underlag. Du gillar att jobba prestigelöst tillsammans med andra för att nå resultat men kan också driva processer och andra uppgifter på egen hand. Du gillar att skapa ordning och reda omkring dig och du är resultatorienterad.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt hur du kompletterar den redan befintliga gruppen.

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap. Enhetens uppgift är att samordna berörda aktörers arbete mot terrorism och antagonistiska hot i offentliga miljöer för ökad trygghet och säkerhet genom att ta fram vägledningar för skyddsåtgärder. I uppgiften ingår också riskkommunikation för att öka individens motståndskraft och försvarsvilja vid kriser och krig samt stöd till aktörer i arbete med att informera invånare om krisberedskap och höjd beredskap. 
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare och MSB tillämpar provanställning om 6 månader. Tillträde sker efter överenskommelse. 

Ort: Stockholm

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Stefan Anering. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/105. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Administratör till avdelningsstödet på kommunikationsavdelningen

Administrativ assistent
Läs mer Jun 14
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Avdelningsstödets uppgift är att stödja avdelningschefen och övriga chefer i att inrikta, planera, utveckla och följa upp kommunikationsavdelningens verksamhet.

I uppdraget ingår att samordna avdelningens löpande arbete och samverkan med övriga delar av myndigheten. Avdelningsstödet arbetar också med övergripande myndighets- och avdelningsuppdrag. Utöver detta ansvarar avdelningsstödet för beredning av ärenden, samordning av forskning samt av EU- och internationella frågor, förvaltning och utveckling av processer samt övergripande analys för avdelningen.

Avdelningsstödet är placerat på Enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap som är en av fyra enheter på MSBs kommunikationsavdelning. Avdelningsstödet består idag av en analytiker/funktionsansvarig, en verksamhetssamordnare och en administratör och växer i takt med att avdelningen växer. 

Arbetsuppgifter
I tjänsten som administratör inom avdelningsstödet har du en central roll i arbetet med att stödja avdelningens arbete. Som administratör stödjer du avdelningschefen och i viss mån enheterna på avdelningen i administrativa uppgifter som t ex möteskoordinering, kalenderbokningar, mötesanteckningar, resebokningar, konferensbokningar och administration runt dessa. I arbetet ingår också semesterplanering, verksamhetsplanering, beredningar och föredragningar. Vidare ingår avdelningsövergripande stöd till Kommunikationsavdelningens ledningsgrupp med mötesplanering, ärendehantering och kvalitetssäkring.

Din kompetensprofil:
Du har:

- minst tre års erfarenhet av administrativt arbete i offentlig sektor.
- datorvana och god kunskap om Officepaketet.
- god förmåga att kunna kommunicera i tal och skrift både på svenska och engelska 

Det är meriterande om du har:

- arbetslivserfarenhet inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
- erfarenhet av att arbeta som assistent eller stödja chefer administrativt
- erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem, med verksamhetsplanering, föredragningar och beredningar.
- erfarenhet av att arbeta i Stratsys. 

För att trivas i rollen behöver du tycka om och motiveras av att arbeta med administrativa uppgifter, vara strukturerad och kunna växla mellan arbetsuppgifter och kunna prioritera. Du drivs av att hitta förbättringsmöjligheter och effektiviseringar där det är möjligt. Eftersom arbetet medför mycket kontakter behöver du ha en god social och kommunikativ förmåga. 

Avdelningsstödet är en liten grupp och vi arbetar tätt ihop, vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar gruppen. 

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap. Enhetens uppgift är att samordna berörda aktörers arbete mot terrorism och antagonistiska hot i offentliga miljöer för ökad trygghet och säkerhet genom att ta fram vägledningar för skyddsåtgärder. I uppgiften ingår också riskkommunikation för att öka individens motståndskraft och försvarsvilja vid kriser och krig samt stöd till aktörer i arbete med att informera invånare om krisberedskap och höjd beredskap. 
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: 12 månaders visstidsanställning med start efter överenskommelse. Med möjlighet till förlängning. 

Ort: Karlstad

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Stefan Anering. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis  (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 juli 2022 , märkt med referensnummer 2022/134. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kommunikatör - vikariat

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 7
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
MSB:s kommunikationsavdelning söker nu en kommunikatör som har fokus på den interna och externa kommunikationen framför allt för verksamhet inom området skydd mot olyckor.

Kommunikationsavdelningen stödjer och styr kommunikationsarbetet så att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla inom myndigheten ska förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet, och du förväntas vara en god ambassadör för. Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller konsekvenser av krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokrati. Vi jobbar ofta under högt tryck och i tätt samarbete med andra delar av myndigheten och hela området för samhällsskydd och beredskap.

Många på vår avdelning jobbar du såväl strategiskt som operativt. I vår myndighet kan det ske snabba omprioriteringar vilket kräver en flexibilitet och att kunna arbeta under ett varierande tempo. MSB är en beredskapsorganisation. Det kan därför bli aktuellt att ingå som kommunikatör i MSB:s beredskapsorganisation, vilket innebär att du kan bli schemalagd utanför kontorstid.

Arbetsuppgifter
Du kommer att tillsammans med en områdesansvarig kommunikatör att delta i arbetet med prioritering av verksamhetens kommunikation, ge styrning och stöd till verksamheten samt arbeta för att verksamheten strategiskt planerar sin kommunikation och genomför aktiviteter som bidrar till att verksamheten och myndigheten uppnår sina mål. Du ingår i en grupp med andra områdeskommunikatörer som ska bidra till att MSB:s kommunikation är sammanhållen och bygger bilden av ett MSB. 

Du kommer att arbeta nära den aktuella sakavdelningens verksamhet. Där kommer du att identifiera och prioritera kommunikation utifrån var kommunikation gör störst skillnad. Du kommer att kommunikationsplanera samt vid behov samordna kommunikationsaktiviteter tillsammans med andra aktörer. Tillsammans med kommunikationsavdelningens innehållsteam bidra till att utforma innehåll till olika kanaler. Du kommer också att medverka i organisations- och verksamhetsutveckling och i förändringsarbete som rör kommunikationsområdet.

Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk examen inom medie- och  kommunikationsvetenskap, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- erfarenhet av och kunskap om kommunikationsplanering.
- erfarenhet av kommunikationsstöd och framgångsrik coachning till medarbetare.
- erfarenhet av och kunskap om att leda workshops och möten.
- kompetens att skriva tydliga texter som är anpassade till olika målgrupper.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
- erfarenhet av arbete inom krishantering och civilt försvar.

Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper och hur du kompletterar den befintliga gruppen. Som person är du prestigelös och trygg i din roll som kommunikatör. Du är driven och tar initiativ, är hjälpsam och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du har integritet och förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer internt på myndigheten.  

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikativ beredskap och samordning. Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat, med start enligt överenskommelse och som längst till och med 2023-10-31. Möjlighet till förlängning finns. 

Ort: Karlstad.

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Nina Åkermark. Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 juni 2022, märkt med referensnummer 2022/130. 
På grund av semestertider kan rekryteringsförfarandet bli längre än normalt. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

IT-enheten expanderar och söker erfaren systemtekniker inom IAM

IT-tekniker/Datatekniker
Läs mer Maj 25
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
IT-enheten ansvarar för myndighetens hela IT-miljö.

Vi driver myndighetsgemensamma IT-frågor men vi är även partner till myndighetens olika verksamheter när det gäller IT och digitalisering.
 
IT-enheten består av 22 medarbetare och vi besitter både bred och djup expertis inom flera olika specialistområden. Vi samarbetar också gärna med andra både inom och utom MSB för att skapa så smarta och effektiva lösningar och tjänster som möjligt. Vår vision är att MSB ska ha tillgång till myndighetssveriges bästa IT! 

Vi expanderar och söker nu en erfaren systemtekniker.

Arbetsuppgifter
Som systemtekniker på MSB kommer du att arbeta med att utveckla och förvalta digitala lösningar, lösningar som är effektiva och säkra och som bidrar till MSB:s utveckling och leveranser. Du kommer att vara en viktig del i vidareutvecklingen av myndighetens övergripande IT-infrastruktur och våra digitala plattformar.

Några av MSB:s verksamheter har verksamhet 24/7 och du kan därför också bli en del av myndighetens beredskapsorganisation.

Din kompetensprofil:
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga. Du har också en bred teknisk kompetens med insikt och förståelse för komponenter i moderna IT-infrastrukturmiljöer.  Du har flerårig erfarenhet av och kunskap inom området identitets- och åtkomsthantering (IAM) gällande design, konfiguration, felsökning och underhåll inom PKI/certifikatshantering, katalogtjänster samt federationstjänster.

Det är meriterande om du har erfarenhet och kompetens inom följande områden:

- IT-infrastruktur och digitala lösningar för miljöer med höga säkerhetskrav
- Nätverk, lagring, virtualiseringsteknik eller databasteknik
- SAML, OpenID Connect, Oauth 2.0
- Monitorering och logghantering
- Agila ramverk
- Jira/Jira ServiceDesk
- Projektmodellen PPS
- Modeller och ramverk, t.ex. PM3, ITIL
- Offentlig verksamhet

Som person är du trygg och stabil. Du är analytisk och strukturerad och har integritet. Du kan väga samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Du har ett stort inre driv och kan planera och genomföra uppgifter som utförs av både dig själv eller tillsammans med kollegor och konsulter.

För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa dig en helhetssyn över en verksamhet och vara bra på att skapa goda relationer. Du behöver ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid IT-enheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med myndighetens IT-miljö och IT-system. Vidare ingår anskaffning och drift av myndighetens IT-miljö samt att upprätthålla IT-beredskap och att ansvara för IT-säkerhet. Vidare ingår myndighetens tekniska telefoniplattform.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mats Persson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 26 juni 2022, märkt med referensnummer 2022/79.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

IT-enheten expanderar och söker erfaren systemtekniker inom Datacenter

IT-tekniker/Datatekniker
Läs mer Maj 25
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
IT-enheten ansvarar för myndighetens hela IT-miljö.

Vi driver myndighetsgemensamma IT-frågor men vi är även partner till myndighetens olika verksamheter när det gäller IT och digitalisering.
 
IT-enheten består av 22 medarbetare och vi besitter både bred och djup expertis inom flera olika specialistområden. Vi samarbetar också gärna med andra både inom och utom MSB för att skapa så smarta och effektiva lösningar och tjänster som möjligt. Vår vision är att MSB ska ha tillgång till myndighetssveriges bästa IT! 

Vi expanderar och söker nu en erfaren systemtekniker.

Arbetsuppgifter
Som systemtekniker på MSB kommer du att arbeta med att utveckla och förvalta digitala lösningar, lösningar som är effektiva och säkra och som bidrar till MSB:s utveckling och leveranser. Du kommer att vara en viktig del i vidareutvecklingen av myndighetens övergripande IT-infrastruktur och våra digitala plattformar.

Några av MSB:s verksamheter har verksamhet 24/7 och du kan därför också bli en del av myndighetens beredskapsorganisation.

Din kompetensprofil:
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga. Du har också en bred teknisk kompetens med insikt och förståelse för komponenter i moderna IT-infrastrukturmiljöer.

Du har flerårig erfarenhet av och kunskap gällande design, konfiguration, felsökning och underhåll av fysiska och virtuella servermiljöer, containermiljöer, lagrings- och backupsystem samt underliggande SAN-infrastruktur. Du har också erfarenhet av och känner dig bekväm inom ett eller flera av dessa områdena nedan:

- Katalogtjänster
- Nätverk
- Databastjänster

Det är meriterande om du har erfarenhet och kompetens inom följande områden:

- IT-infrastruktur och digitala lösningar för miljöer med höga säkerhetskrav
- Monitorering och logghantering
- Linux
- Agila ramverk
- Jira/Jira ServiceDesk
- Modeller och ramverk, t.ex. PM3, ITIL
- Offentlig verksamhet

Som person är du trygg och stabil. Du är analytisk och strukturerad och har integritet. Du kan väga samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Du har ett stort inre driv och kan planera och genomföra uppgifter som utförs av både dig själv eller tillsammans med kollegor och konsulter.

För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa dig en helhetssyn över en verksamhet och vara bra på att skapa goda relationer. Du behöver ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid IT-enheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med myndighetens IT-miljö och IT-system. Vidare ingår anskaffning och drift av myndighetens it-miljö samt att upprätthålla IT-beredskap och att ansvara för IT-säkerhet. Vidare ingår myndighetens tekniska telefoniplattform.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mats Persson eller Mathias Kjellberg. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 26 juni 2022, märkt med referensnummer 2022/80.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 3
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
MSB:s kommunikationsavdelning söker en kommunikatör som ska jobba brett med den interna och externa kommunikationen och som vid behov kan stärka upp presstjänsten.

Kommunikationsavdelningen stödjer och styr kommunikationsarbetet så att MSB:s kommunikation genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla inom myndigheten ska förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet, och här förväntas du vara en god ambassadör.

Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller konsekvenser av krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokrati. Vi jobbar ofta under högt tryck och i tätt samarbete med andra delar av myndigheten och hela området för samhällsskydd och beredskap.

Arbetsuppgifter
Som representant för kommunikationsavdelningen kommer du, ibland enskilt och ibland tillsammans med MSB:s andra avdelningar, se till att kommunikation kan bidra till att verksamheterna når sina mål. Det gör du genom att du och verksamheten följer de riktlinjer som kommunikationsavdelningen tagit fram och genom att använda de metoder och verktyg som är framtagna för att underlätta för arbetet.

I rollen kommer du att stötta olika verksamheter och därför är det en fördel om du har lätt för att sätta dig in i nya sammanhang. Många på vår avdelning jobbar du såväl strategiskt som operativt. I vår myndighet kan det ske snabba omprioriteringar vilket kräver flexibilitet att kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt och i ett varierande tempo. Det kan även bli aktuellt att ingå som kommunikatör i MSB:s beredskapsorganisation, vilket innebär att du kan bli schemalagd utanför kontorstid.

I dina uppgifter ingår bland annat att arbeta nära avdelningarnas sakverksamheter. Du kommer medverka till att identifiera och prioritera kommunikation utifrån var kommunikation gör störst skillnad. I och med det kommer du arbeta med kommunikationsplanering, arbeta med mediehantering och att samverka med andra aktörer. Tillsammans med kommunikationsavdelningens digitala team kommer du bidra till att utforma innehåll till olika kanaler.

Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk examen inom medie- och  kommunikationsvetenskap, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- kunskap om och erfarenhet av kommunikationsplanering.
- Erfarenhet av att arbeta med kommunikationsstöd till medarbetare.
- Erfarenhet av att skriva tydliga texter som är anpassade till olika målgrupper.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av:

- att arbete i offentlig verksamhet.
- att arbete inom krishantering och civilt försvar.
- journalistik och/eller mediehantering i en organisation.
- att ha arbetat i webbpubliceringsverktyg.

Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper, och hur du kompletterar den befintliga gruppen.
Som person är du drivande och självgående med god förmåga att samarbeta och bygga relationer såväl internt inom organisationen som externt. Du bidrar aktivt till ett starkt lagarbete som en given förutsättning för att lyckas i din roll. Du har förmågan att tänka strategiskt även i det operativa, är ordningsam och anlägger en helhetssyn i arbetet. Du är även kreativ och strukturerad i utförandet.

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikativ beredskap och samordning. Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: visstidsanställning med start enligt överenskommelse. Dock som längst tom 2023-12-31, med möjlighet till förlängning.  

Ort: Karlstad eller Stockholm. 

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Nina Åkermark.  Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2022-06-24, märkt med referensnummer 2022/124.

På grund av semestertider kan rekryteringsprocessen ta längre tid än normalt. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Utredare med strategisk inriktning: lokal och regional nivå

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 3
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Anställningen är placerad på Enheten för samordnat stöd till lokal och regional beredskap.

Enhetens uppgift är att inrikta och stödja arbetet med krisberedskap och civilt försvar på regional och lokal nivå. I uppgiften ingår att hålla samman stödet till kommuner och regioner i deras arbete med att öka förmågan att förebygga och hantera extraordinära händelser. Enheten ska också stödja utveckling av geografiskt områdesansvar. I enhetens uppgift ingår också arbetet med sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK) samt att samordna hantering och användning av Rakel internt inom myndigheten.

Enheten består av en enhetschef samt medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Arbetsuppgifter
Arbetet präglas av att vi befinner oss i en spännande och strategiskt viktig fas i utvecklingen av det nya beredskapssystemet. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla det strategiska arbetet mot målgrupperna, dvs kommuner, regioner, länsstyrelser och blivande civilområden. Enheten har även ett sammanhållande och övergripande ansvar för utveckling, stöd och uppföljning kopplat till kommuners och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Eftersom arbetet vid enheten sker utifrån ett målgruppsperspektiv behöver arbetet samordnas inom enheten och med andra avdelningar/enheter som har processer som riktar sig till samma målgrupper. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i grupp och är till viss del förknippat med resor.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har relevant akademisk examen och som har erfarenhet från arbete med samhällets krisberedskap och civilt försvar inom kommun, region eller länsstyrelse eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha erfarenhet från att arbeta som projektledare liksom erfarenhet av samverkan mellan olika offentliga aktörer.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av strategiskt och / eller analytiskt arbete
- Erfarenhet från att ha en samordnande roll

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är ordningsam och arbetar strukturerat men är samtidigt flexibel och lösningsinriktad. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter behöver du ha god förmåga att samverka med andra. Du trivs med att arbeta i grupp, kan arbeta självständigt och levererar resultat inom utsatt tid. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Niklas Andrén. Fackliga företrädare är Vendela Dobson (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 23 juni, märkt med referensnummer 2022/123.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

MSB söker skyddsrumshandläggare - vikariat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 31
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Till enheten för befolkningsskydd söker vi nu en skyddsrumshandläggare.

Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och hemskyddsorganisation. I uppgiften ingår utveckling, drift och förvaltning av systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Vi har en förändrad hotbild, nya demografiska förutsättningar och en ny bild av det civila försvaret. Det innebär att verksamheten är mitt i ett omfattande förändringsarbete där skyddsrumsverksamheten är integrerad med annat arbete avseende civilt försvar och befolkningsskydd.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att besvara e-post och telefonsamtal rörande skyddsrumsfrågor. Som skyddsrumshandläggare kommer du att ha kontakt med fastighetsägare/förvaltare, allmänhet, kommuner, skyddsrumssakkunniga samt skyddsrumsbranschen i allmänhet. Du kommer att, utifrån underlag där skyddsrumssakkunniga rapporterar resultatet av kontroller och tillsyner, uppdatera skyddsrumsregistret samt utfärda förelägganden och tillsynsresultat. I arbetsuppgifterna ingår även att bereda ärenden av olika karaktär för beslut.

Din kompetensprofil:

Du har erfarenhet av administrativt arbete från offentlig förvaltning. Du har en relevant utbildning eller annan kompetens som vi bedömer som likvärdig. Eftersom det förekommer tekniska frågor av enklare karaktär ser vi det som meriterande om du har kunskap för sådana frågor.

Service och rådgivning är en stor del av vårt arbete, därför är det viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är en person som ser lösningar istället för problem, du är noggrann och effektiv och värdesätter att uppgifterna blir väl genomförda. Området är i en snabb och expansiv utveckling och arbetstempot är periodvis mycket högt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur vi bedömer att du kommer att komplettera den övriga arbetsgruppen.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i form av ett vikariat till och med 2023-07-31, med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Anders Johannesson eller handläggare Annelie Larsson. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 juni 2022, märkt med referensnummer: 2022/122.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Utredare beredskapsplanering

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 24
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vill du vara med och jobba för att stärka Sveriges förmåga inom krisberedskap och civilt försvar? Vi söker nu en medarbetare som vill bidra i detta arbete.

Tjänsten är placerad vid enheten för inriktning av beredskapsplanering och ingår i avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Planering, inriktning och förmågeutveckling inom krisberedskap och civilt försvar är några viktiga uppgifter på enheten. Det innefattar bland annat att utveckla arbetet med beredskapsplanering. 

I det stöd som MSB ger är centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, och privata företag viktiga målgrupper. Verksamheten på enheten sker därmed utifrån ett målgruppsperspektiv, vilket förutsätter ett nära samarbete med andra medarbetare på enheten, inom avdelningen och med andra i myndigheten som arbetar nära våra målgrupper. Enheten består av en enhetschef samt medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med de andra utredarna utveckla arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Det omfattar bland annat analys, metod- och processutveckling, planering och samverkan. Du kommer in i en spännande och strategiskt viktig utvecklingsfas.

Mer konkret handlar det om att stärka upp och vidareutveckla påbörjad planering av totalförsvaret. Du förväntas bidra till det arbete som MSB bedriver tillsammans med andra bevakningsansvariga myndigheter.

Att representera vår verksamhet i interna och externa sammanhang och delta i annan fortlöpande verksamhet på enheten är andra arbetsuppgifter för denna tjänst.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga.
- kunskap om krisberedskapssystemet och några års erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller totalförsvar.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har arbetat inom myndighet eller offentlig förvaltning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av myndighetssamverkan, och av att representera en arbetsgivare nationellt. Vi ser gärna att du arbetat med processutveckling, verksamhetsstyrning eller har erfarenhet av arbete med policyfrågor inom EU eller Nato.

För att passa i rollen behöver du vara ansvarstagande och ha förmåga att självständigt driva ditt arbete. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter förutsätter det att du är bra på att skapa goda relationer och att du har ett inkluderande förhållningssätt. Du behöver därtill vara lyhörd och öppen för nya perspektiv. Du är analytisk och ser helheter och skapar sammanhang med integritet. För att lyckas i rollen behöver du också vara initiativtagande och strukturerad samt van att arbeta med uppgifter i grupp såväl som på egen hand. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform:  Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Henrik Moberg. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 13 juni, märkt med referensnummer 2022/115.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kvalificerad jurist

Verksjurist
Läs mer Maj 16
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten

Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.

Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter.
Rättsenhet 1. Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a offentlighet och sekretess, förvaltningslagstiftning, säkerhetsskydd, informations- och cybersäkerhet, GDPR, upphandlings- och avtalsjuridik samt hantering av visselblåsarärenden.
Rättsenhet 2. Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a. totalförsvars- och krisberedskapsjuridik, räddningstjänstjuridik, rättsligt stöd vid nationella och internationella insatser och övningar samt rättsliga frågor kopplade till brandfarliga och explosiva varor, storskalig kemikaliehantering, brandskydd och befolkningsskydd.
MSB söker nu kvalificerade jurister till båda enheterna. Motivera gärna i ansökan vilken av enheterna som du främst söker till.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består i att lämna kvalificerat rättsligt stöd till myndighetens övriga avdelningar inom de områden som enheten ansvarar för. Detta innebär bl.a. deltagande i samverkansgrupper och projekt, föreskrifts- och annat författningsarbete, att utarbeta och föredra förslag till beslut och yttranden, att upprätta och föredra rättsutredningar och rättsliga analyser, processföring i allmän förvaltningsdomstol, intern såväl som extern undervisning samt att i övrigt besvara juridiska frågor inom myndigheten.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Jur. kand eller juristexamen.
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet. 

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.

MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär. Därför är det viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden. Du behöver ha ett intresse för svensk statsförvaltning, hur den fungerar och styrs och hur olika aktörer förhåller sig till varandra. Du ska känna dig bekväm med att tala inför andra och att bedriva undervisning för att trivas i tjänsten.
Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris. Det är nödvändigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Om anställningen
Anställningen är placerad på avdelningen för rättsligt stöd vid rättsenhet 1. eller rättsenhet 2.

Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler med närhet till bra kommunikationer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och strävar mot det papperslösa kontoret.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning med start enligt överenskommelse och som längst till och med 2023-06-30, med möjlighet till förlängning.  

Ort: Karlstad eller Stockholm 

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Helene Klackenberg Ingrao (rättsenhet 1) eller Erik Lövrup Nordentjell (rättsenhet 2). Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5 juni 2022 märkt med referensnummer 2022/108. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Är du intresserad? (använd vid begränsad annonsering)
Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den datum- månad- år, märkt med referensnummer Refnummer Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via vårt intranät för att på så sätt bättre samordna de ansökningshandlingar som kommer in. Har du inte tillgång till MSB:s intranät kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad.

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare, vikariat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 23
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB driver en kunskaps- och informationsintensiv verksamhet där det är av stor vikt att rätt information hanteras i rätt processer, ofta med stöd av moderna IT-baserade tjänster.

MSB eftersträvar därför en löpande verksamhetsutveckling med syfte att skapa tydliga arbetsprocesser och en effektiv informationshantering i kombination med ett modernt IT-stöd.

Verksamhetsutvecklingsenheten har bland annat i uppgift att ge ett myndighetsgemensamt stöd för verksamhetsutveckling, processutveckling och verksamhetsarkitektur. På enheten finns även strategisk IT och digitalisering samt myndighetens projektkontor och samordning av IT-förvaltning.

Just nu söker vi en verksamhetsutvecklare som har erfarenhet av projektledning, processutveckling, förändringsledning och digitalisering. 

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom området verksamhetsarkitektur kommer du vara en bärande kraft i det stöd med processkartläggning som vår enhet erbjuder myndigheten. Du kommer också att tillsammans med andra roller driva utvecklingen av verksamhetsarkitekturen, så att dess funktioner möter myndighetens krav på processorienterat kvalitetsarbete, verksamhetsskydd och informationshantering samt ger relevant stöd åt vår IT-förvaltning. Verksamhetsarkitekturen byggs upp med hjälp av modelleringsverktyget 2c8 och uppdragen planeras och genomförs med hjälp av agil metodik.

Som verksamhetsutvecklare på vår enhet får du möjlighet och förväntas att leda eller delta i förändringsarbeten inom hela myndigheten, ofta inom digitalisering. Du arbetar med att inventera problem och förbättringsmöjligheter och ger stöd till verksamhetsutveckling inom hela myndigheten. En viktig framgångsfaktor för dig blir att hitta balansen mellan verksamhetsutveckling, IT och digitalisering med användaren i centrum.

Du arbetar nära andra verksamhetsutvecklare, verksamhetssamordnare, verksamhetsarkitekt, IT-strateg, IT-arkitekter, informationscontrollers, projekt- och förvaltningsledare. Du medverkar i arbetet med att väga samman verksamhetens behov, krav och önskemål för att skapa effektiva verksamhetsprocesser och IT- och digitaliseringsstöd. Du använder vårt process- och modelleringsverktyg i arbetet med vår verksamhetsarkitektur och driver processkartläggning och –utveckling och interagerar kontinuerligt med våra angränsande områden såsom informationshantering, säkerhet, system och organisation.

Din kompetensprofil:
För att söka anställning som verksamhetsutvecklare har du en relevant akademisk utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet inom verksamhetsutveckling. Vi har stort fokus på digitalisering och ser att din erfarenhet av processkartläggning kan användas som ett verktyg för att exempelvis kravställa digitala lösningar. Erfarenhet av process- och modelleringsverktyg är ett krav.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från projektledning, PPS och arbete enligt agil metodik
- erfarenhet av ärende- och dokumenthantering
- certifiering inom verksamhetsutveckling
- förståelse för IT-arkitektur, digitalisering och systemutveckling samt dess möjligheter och utmaningar

Vi tror att du har ett naturligt ledarskap, besitter ett stort eget driv och trivs med mycket ansvar. Du har integritet, är en serviceinriktad person och har ett konsultativt förhållningssätt. Du arbetar strukturerat, sätter stort värde på kvalitet och strävar efter verksamhetsnytta. Du är prestigelös och utåtriktad med god samarbetsförmåga. Vi önskar också att du har ett intresse och en bredd som gör att du uppskattar dialog kring enhetens angränsande verksamhetsområden. Omvärldsbevakning och nyfikenhet är en viktig del av både din och vår enhets utveckling. Tillsammans lär vi oss kontinuerligt nya saker. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsutvecklingsenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med verksamhetsutveckling genom att leda och utveckla myndighetens verksamhetsarkitektur, processkarta med tillhörande verksamhetsprocesser och digitala tjänster. I detta ingår strategier inom området samt inom it. I uppgiften ingår projekt- och förvaltningskontoret.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
anställningen är ett vikariat med placering i Karlstad till och med 23 februari 2023.  möjlighet till förlängning finns.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henric Aineström. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5 juni, märkt med referensnummer 2022/103.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kvalificerad jurist

Stadsjurist
Läs mer Maj 11
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.

Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter.
Rättsenhet 1. Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a offentlighet och sekretess, förvaltningslagstiftning, säkerhetsskydd, informations- och cybersäkerhet, GDPR, upphandlings- och avtalsjuridik samt hantering av visselblåsarärenden.
Rättsenhet 2. Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a. totalförsvars- och krisberedskapsjuridik, räddningstjänstjuridik, rättsligt stöd vid nationella och internationella insatser och övningar samt rättsliga frågor kopplade till brandfarliga och explosiva varor, storskalig kemikaliehantering, brandskydd och befolkningsskydd.
MSB söker nu kvalificerade jurister till båda enheterna. Motivera gärna i ansökan vilken av enheterna som du främst söker till.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att lämna kvalificerat rättsligt stöd till myndighetens övriga avdelningar inom de områden som enheten ansvarar för. Detta innebär bl.a. deltagande i samverkansgrupper och projekt, föreskrifts- och annat författningsarbete, att utarbeta och föredra förslag till beslut och yttranden, att upprätta och föredra rättsutredningar och rättsliga analyser, processföring i allmän förvaltningsdomstol, intern såväl som extern undervisning samt att i övrigt besvara juridiska frågor inom myndigheten.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Jur. kand eller juristexamen.
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete på bevakningsansvarig myndighet.
- Erfarenhet av totalförsvarsjuridik.

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.

MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär. Därför är det viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden. Du behöver ha ett intresse för svensk statsförvaltning, hur den fungerar och styrs och hur olika aktörer förhåller sig till varandra. Du ska känna dig bekväm med att tala inför andra och att bedriva undervisning för att trivas i tjänsten.
Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris. Det är nödvändigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Om anställningen
Anställningen är placerad på avdelningen för rättsligt stöd vid rättsenhet 1. eller rättsenhet 2.

Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler med närhet till bra kommunikationer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och strävar mot det papperslösa kontoret. https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tjänsterna är tillsvidare med start enligt överenskommelse. MSB tillämpar provanställning om 6 månader.

Ort: Karlstad eller Stockholm.

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Helene Klackenberg Ingrao (rättsenhet 1) eller Erik Lövrup Nordentjell (rättsenhet 2). Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 juni 2022, märkt med referensnummer 2022/104.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Bli en i vårt lag som arbetar med att skydda samhällsviktig verksamhet!

Civilingenjör, teknisk fysik
Läs mer Maj 11
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
I dagens samhälle ökar beroendet av tekniska och datoriserade lösningar.

Detta gäller inte minst inom samhällsviktig verksamhet där digitalisering sker mycket snabbt.  MSB arbetar med att stödja aktörerna förebyggande och operativt att öka säkerheten i cyberfysiska system, ett begrepp som omfattar industriella informations- och styrsystem, även känt som Operational Thechnology (OT), samt sakernas Internet, IoT.

Vi söker nu en junior handläggare för att stärka upp vårt arbete vid enheten säkerhet i cyberfysiska system vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer. I din anställning kommer du arbeta med att öka skyddet av samhällsviktig verksamhet i synnerhet  cyberfysiska system. .

Arbetsuppgifter
Som handläggare deltar du i utformning, planering och samordning av arbetet med att öka säkerheten i cyberfysiska system i samhället - vilket inkluderar industriella informations- och styrsystem och sakernas Internet.

Du kommer att vara en av fyra personer som arbetar med dessa frågor på enheten. Du kommer aktivt delta i arbetet med att utveckla och ta fram metoder, vägledningar och verktyg för att stödja aktörer som arbetar med cyberfysiska system. Du kommer att delta i planeringen och genomförandet av verksamheten samt löpande följa upp och avrapportera det till enhetschef. I arbetet ingår bland annat att dokumentera och ta fram skriftligt underlag, delta i möten med andra myndigheter och privata aktörer, initiera och följa upp studier inom området samt att stödja arbetet med utveckling av arbetsprocesser, rutiner, diarieföring, fakturahantering och budgetuppföljning. I arbetet ingår internationella kontakter.

Arbetet innehåller även kontakter med andra aktörer och att hålla föredrag för såväl tekniker som ledningsgrupper, att medverka i handläggning av remisser, uppdrag och utredningar inom enheten och avdelningen.

Du kan även komma att delta i planering och genomförande av konferenser eller delta i olika enhets- eller avdelningsöverskridande arbetsgrupper eller liknade inom avdelningen.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning som har ett stort intresse och kunnande inom teknik. Troligtvis har du något års erfarenhet av arbete inom myndighet eller industri med koppling till industriella informations- och styrsystem. Du ska ha vana av samordning, uppföljning och planering med en förmåga att tänka strategiskt och ha ett brett perspektiv på frågor. Du har erfarenhet av att göra presentationer för såväl tekniker som ledningsgrupper.

Det är meriterande om du har:

- arbetat med, eller studerat, informations- och cybersäkerhet, it-säkerhet eller skydd av samhällsviktig verksamhet. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper så som att du är samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Arbetet innebär många kontakter, och det är viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter. 

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för säkerhet i cyberfysiska system. Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår att ge råd och stöd om information- och cybersäkerhet i cyberfysiska system och kritisk informationsinfrastruktur till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår rymdsamordning med rymdväder och rymdinfrastruktur och nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Kontakta enhetschef Lars-Göran Emanuelson. Facklig företrädare är Carl Önne SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 maj, märkt med referensnummer 2022/101.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Förvaltningsledare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 10
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Arbetsuppgifter
Som förvaltningsledare för vårt förvaltningsobjekt Ärende- och dokumenthantering ansvarar du bland annat för att utarbeta och följa upp förvaltningsplaner, och vara kontaktperson mot leverantörer.

I förvaltningsobjektet ingår till exempel:

- Public 360 för ärende- och dokumenthantering
- Kundtjänstsystem byggt i JIRA Service Management
- Samarbetsverktyg i SharePoint
- E-tjänsteplattform

Du kommer att stödja MSB:s olika verksamheter i utvecklingen av deras informationshantering. Det innebär att jobba med verksamhetsutveckling genom att kravställa, driva projekt och uppdrag, samordna och delta i utvecklingen av de system som ingår i objektet. Arbetet sker i tät kontakt med våra slutanvändare.

Delta i framtagandet av nya e-tjänster vilket innebär allt från att utreda verksamheternas behov till att bygga e-tjänster ingår också i arbetet. Du kommer att få göra felsökning i systemen, vilket ställer krav på att du har förståelse och intresse för teknikfrågor.

I tjänsten ingår att utbilda och ge support och användarstöd inom de olika system och plattformar som används inom informationshanteringsområdet.

Din kompetensprofil:
För att söka tjänsten som förvaltningsledare har du en akademisk utbildning med inriktning som t ex systemvetenskap eller informatik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av informationshantering samt ärende- och dokumenthanteringssystem. Du ska ha förståelse för hur man med hjälp av IT-system kan stödja verksamheten för att öka kvalitet, effektivisera och underlätta för användarna.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av offentlig förvaltning
- flerårig erfarenhet av att arbeta med förvaltning och vidareutveckling av större IT-system.

Som person ska du vara van att driva frågor, ha lätt för att samarbeta, vara strukturerad och kunna ta egna initiativ. Arbetet är varierande så du bör vara flexibel och gilla problemlösning, samt kunna se både detaljer och helheter. Du bör ha en god förmåga att kommunicera förändringar och förstå användarnas behov.

Då tjänsten innehåller både utbildning och support måste du på ett tydligt och pedagogiskt sätt kunna förmedla ditt budskap. Du ska med ett gott omdöme och hög kvalitet kunna omsätta teori i praktik för att uppnå resultat. Utöver detta kommer vi att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Tjänsten är placerad på Informationshanteringsenheten som hör till Avdelningen för verksamhetsstöd. Enhetens uppdrag är att stötta kärnverksamheten inom MSB med stöd kring och utveckling av deras informationshantering. På enheten finns tre funktioner och tjänsten som förvaltningsledare är placerad inom funktionen ”informationsarkitekter”. Totalt är vi 17 medarbetare på enheten och vi finns både i Stockholm och Karlstad. Tjänsten som förvaltningsledare är placerad i Karlstad.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Maria Eriksson. Fackliga företrädare är Anna Anelius (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Niklas Bergqvist (Saco-S). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 29 maj, märkt med referensnummer 2022/100

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Medarbetare med inriktning säkerhetsskydd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 6
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Som handläggare med inriktning säkerhetsskydd få du en utmanande och utvecklade arbetsuppgift där du främst kommer att arbeta med övergripande säkerhetsskyddsfrågor inom myndigheten.

I arbetet ingår att stärka myndighetens verksamhetsskydd och utveckla verksamhetens förmåga till att självständigt kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete med målet att det ska ingå som en naturlig del i planeringen, utförandet och uppföljningen av sitt verksamhetsuppdrag.

Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande, alltifrån operativ till strategisk karaktär då enhetens uppdrag är att leda och samordna samt följa upp myndighetens säkerhetsskydd och övriga verksamhetsskydd. I det förebyggande arbetet ingår att leda och samordna olika aktiviteter inom säkerhetsskyddsområdet såsom analyser, bedömningar, att upprätta säkerhetskyddsavtal mm. Att ge råd och stöd till verksamheten samt planera och genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet ingår som en naturlig del i arbetsuppgifterna. Du kommer att stödja och granska verksamhetens framtagning av säkerhetskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar

Du kommer att få möjlighet att  vidareutveckla dig och bredda din kompetens inom övriga delar av myndighetens verksamhetsskyddsområde beroende på verksamhetens behov och ditt intresse

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant. Vidare har du god kunskap om aktuella författningar inom säkerhetsskyddsområdet samt flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten i att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Din goda erfarenhet av att leda och genomföra olika aktiviteter inom säkerhetskyddsområdet såsom analyser, bedömningar kommer väl till pass här. Liksom din förmåga att kunna sätta sig in i och förstå verksamhetsprocesser. Att planera och genomföra presentationer, utbildningar och workshops för olika målgrupper är något som du har erfarenhet av och känner dig bekväm med

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att bedriva uppföljning och kontroll av säkerhetsskyddsområdet 

Dina personliga egenskaper värderas högt såsom din integritet och lyhördhet. Du är initiativtagande och kan driva ditt arbete framåt både enskilt som med ett gott samarbete. Du förväntas representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete. Du kan uttrycka dig väl i tal och i skrift på svenska, engelska på en grundläggande nivå.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsskyddsenheten. Enhetens uppgift är att normera, stödja och följa upp myndighetens interna säkerhetsarbete. I detta ingår säkerhetsskydd, it- och informationssäkerhet, fysiskt skydd (inkl. brandskydd), personskydd och signalskydd samt kontinuitetshantering. I uppgiften ingår att stödja ett systematiskt säkerhetsarbete inom myndigheten vilket inbegriper informationsklassning, riskanalys, kontinuitetsplanering och incidenthantering. I uppgiften ingår samverkan med externa parter som behövs för myndighetens säkerhetsarbete samt för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning.  Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Mats Ekström, säkerhetschef, eller Håkan Nilsson, ställföreträdande säkerhetschef. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 29 maj, märkt med referensnummer 2022/97.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Vill du vara med och utveckla IT-stöd till kommunal räddningstjänst?

Systemförvaltare
Läs mer Apr 29
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du vara med och utveckla IT-stöd till kommunal räddningstjänst?
På MSB får du ett arbete som är meningsfullt och samhällsnyttigt med goda utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor.

Här får du arbeta med kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i ljusa, nya och moderna lokaler men också möjlighet att delvis arbeta hemifrån.

Om anställningen
Vi söker dig som vill arbeta med tekniska beslutsstöd i en roll som systemförvaltare/IT-projektledare. Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande, vid enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem.

Vi som arbetar med beslutsstödsystem har som uppgift att tillhandahålla, förvalta och utveckla beslutsstöden, vilka bland annat inkluderar databaser för bibliotek och farliga ämnen, samt att ge stöd till användarna som främst är de kommunala räddningstjänsterna. Det är därför viktigt att vi är lyhörda för våra användares behov.

Vårt beslutsstödsystem MSB RIB, som vi främst arbetar med, består av flera olika programdelar bland annat för informationsuppslag och beräkningar. Programdelarna finns som installerbara program, på webben och som appar.

Vi är inne i en dynamisk och utmanande flerårig period där MSB RIB och dess programdelar ska genomgå ett tekniskt, funktionalitets- och utseendemässigt lyft. Nu har du möjlighet att vara med i denna spännande process tillsammans med oss och våra användare.

Arbetsuppgifter
Du förväntas:

- kommunicera internt men också externt med användarna och externa konsulter
- ansvara för förvaltning, utveckling, testning och implementering av program för beslutsstödsystem
- ta fram utvecklingsplaner, behovsanalyser och kravspecifikationer
- upphandla externa konsulter vid behov
- genomföra egna tester samt producera diverse systemdokumentation
- stödja användarna av våra system genom teknisk felsökning och rådgivning
- delta i vidareutveckling och samverkan med andra beslutsstödsystem
- bidra i andra förekommande arbetsuppgifter på enheten och myndigheten

Din kompetensprofil
För anställningen krävs att du har:

- relevant akademisk ingenjörs- eller systemvetarutbildning eller motsvarande arbetserfarenhet som vi bedömer likvärdig
- några års arbetslivserfarenhet inom IT
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på såväl svenska som engelska

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, förvaltning eller testledning av IT-system, liksom om du har kunskap om användbarhet eller grafisk design. Om du har en bakgrund inom kommunal räddningstjänst kan din kunskap och erfarenhet komma väl till användning.

För att passa in hos oss måste du vara serviceinriktad och ha god samarbetsförmåga. Vi är ett team där allas specifika kunskaper och kompetenser behövs, och där vi måste fungera tillsammans för att lyckas. Det är också viktigt att du är självgående, eftersom mycket arbete görs på egen hand. Vidare behöver du vara mål- och resultatorienterad med ibland flera samtidiga uppgifter, samt att du har förmåga till helhetssyn, dvs. att du kan se allt i ett större perspektiv.  

Dina personliga egenskaper är av stor betydelse för oss och vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och hur vi tror att du kommer att passa in i gruppen.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem. Enhetens uppgift är att tillsammans med aktörer arbeta för att förebygga, begränsa och utveckla förmåga att hantera skogsbränder. Vidare ingår bedömning och hantering av översvämningsrisker, skydd mot översvämning och hantering av bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. I uppgiften ingår oljeskadeskydd samt att förvalta tekniska beslutsstöd innefattande kvalitetssäkrad data och att ge stöd till användare om tillämpning.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mette Lindahl Olsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 maj 2022, märkt med referensnummer 2022/92.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Vill du utveckla effektiva åtgärder inom skogsbrandsområdet?

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 29
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du utveckla effektiva åtgärder inom skogsbrandsområdet?
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla verksamheten inom området skogsbrand.

På MSB kan du göra skillnad och bidra till att anpassa Sverige till ett förändrat klimat samt stärka samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Har du ett stort samhällsintresse - då kan detta vara anställningen för dig.

På MSB får du en meningsfull och samhällsnyttig roll med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare. Du får möjlighet att bidra med din kunskap och arbeta med kollegor som har olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom intressanta arbetsuppgifter och trevliga arbetskamrater erbjuder vi ett flexibelt arbetssätt och stimulerande arbetsmiljö i nya och moderna lokaler och vissa möjligheter att arbeta hemifrån.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en grupp på 12 personer på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem som arbetar med naturolyckor och klimatanpassning och utvecklar stöd till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. Anställningen har fokus på vegetations- och skogsbränder, både förebyggande och metoder för släckning och taktisk utformning av släckinsatser. I uppgiften ingår också stöd till operativ hantering inom MSB och i det stöd MSB ger övriga aktörer.

I arbetsuppgifterna ingår att utveckla, administrera och följa upp skogsbrandsbevakning med flyg, vägleda och utveckla samverkan och taktik kring hantering av skogsbränder och att utveckla tidig detektering av skogsbränder. Därutöver kan också andra utvecklingsuppdrag inom området ingå beroende på tidigare erfarenhet och kompetens. Du förväntas kunna delta i och representera MSB i olika forum såväl nationellt som inom EU och internationellt . Du kommer även delta i enhetens och myndighetens övriga arbete inom området naturolyckor och klimatanpassning såsom remisshantering, utveckling och kommunikation.

Din kompetensprofil
Du har relevant akademisk utbildning troligen med inriktning mot naturvetenskap, teknik eller motsvarande och några års arbetserfarenhet. För rollen krävs det att du har erfarenhet från arbete med skogsbrandfrågor. Meriterande är också om du har kunskap om skogsbruk och naturmiljö. Du har god struktur och samarbetsförmåga samt god förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, främst på svenska men även på engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning och arbete med skogsbrandfrågor inom kommunal räddningstjänst, länsstyrelse eller motsvarande. Likaså om du har kunskap om brandbeteende, modellering, detektionsteknik och GIS och har arbetat med analyser och utvecklingsfrågor.

Vi söker dig som har förmåga att

- ta ansvar och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
- projektleda, organisera, samordna och ansvara för deadlines ha fokus på mål- och resultat, oftast med flera samtidiga uppgifter arbeta strukturerat, engagerat och tillitsfullt
- samverka och stödja kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och
aktörer
- dela med dig av kunskap i olika sammanhang
- företräda MSB i olika forum nationellt och internationellt

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och hur vi tror att du kommer att passa in i gruppen.

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO) huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet.

Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem (RO-NB)

Enhetens uppgifter är att, tillsammans med andra aktörer, utveckla förmåga att förebygga och hantera klimat- och naturrelaterade olyckor som skogsbränder, översvämningar, ras och skred, att förvalta och utveckla tekniska stödsystem (RIB) samt att förvalta och utveckla MSB:s bibliotek. I uppgiften ingår att samordna arbete med oljeskadeskydd och att vara kontaktpunkt mot EUs översvämningsdirektiv. Vi verkar också för att beakta riskfrågor i samhällsplaneringen och att anpassning sker till ett förändrat klimat. Enheten ansvarar dessutom för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpas provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Svensk medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mette Lindahl Olsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 maj 2022, märkt med referensnummer 2022/91.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Strategisk utvecklare inom samverkan och ledning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 25
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB söker en strategisk utvecklare inom samverkan och ledning.

Anställningen kommer att vara placerad vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, på enheten för samverkan och ledning. Enhetens uppdrag är att stödja aktörers förmåga till samverkan och ledning vid samhällsstörningar över hela hotskalan genom att utveckla strukturer, metoder och förberedande planering. Arbetet bygger på att vi samverkar med och tillvaratar perspektiv från våra målgrupper: centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och företag. Enheten består av en enhetschef samt medarbetare i Karlstad, Revinge och Stockholm.

Arbetsuppgifter
I anställningen som strategisk utvecklare inom enheten arbetar du med att stödja och utveckla enhetens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vårt uppdrag är att driva utvecklingsarbete och bidra till att uppsatta mål nås inom området samverkan och ledning. Utvecklingsarbetet varierar utifrån behovet men handlar i grunden om att utveckla metoder och förberedande planering för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Arbetsuppgifter som ingår är tex:

- delta i eller leda utvecklingsprojekt som bedrivs både inom MSB och externt av andra aktörer,
- utveckla former för ett systematiskt och strategiskt arbete för enheten gentemot våra olika målgrupper,
- skapa synergier och röda trådar mellan våra olika verksamhetsområden, projekt, m.m.
- hålla samman, kalla till och ta fram underlag för olika interna och externa möten,
- bidra i enhetens löpande arbete och uppföljning och hålla samman samt delta i arbetet med beredningar, remisser mm.

Som strategisk utvecklare är en prioriterad uppgift att skapa och upprätthålla goda relationer med relevanta verksamheter på MSB samt med andra aktörer.

Din kompetensprofil:
Vi vill skapa ett starkt team där våra erfarenheter och personliga egenskaper med fördel kan variera. För anställningen krävs att du har:

- relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
- flerårig erfarenhet av arbete inom området krisberedskap och civilt försvar,
- erfarenhet från arbete inom eller tillsammans med central myndighet, länsstyrelse, region eller kommun,
- erfarenhet från att delta i och leda utvecklingsarbete inom offentlig sektor, t.ex. som projektledare

Meriterande är om du har goda kunskaper kring strukturer och metoder för samverkan och ledning inom krisberedskap och civilt försvar samt erfarenhet av operativt arbete.

Arbetet kräver att du är strukturerad, målinriktad, analytisk och flexibel. Din kunskap inom området ger dig en trygghet och du är självgående i ditt arbete. Som person är du initiativrik och drivande samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga.

Det är nödvändigt att du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad, Revinge, Sandö eller Stockholm

Enhetens verksamhet är fördelad på tre tjänsteställen och anställningen kommer ställa vissa krav på arbetsresor.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Johan Hjelm. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 maj, märkt med referensnummer 2022/90.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Vill du jobba med explosiva varor?

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 14
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Till enheten för hantering av explosiva varor söker vi nu en ny medarbetare.

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för hantering av explosiva varor. Enheten arbetar med lagstiftning, stöd och utveck­ling av samhällets förebyggande arbete inom området explosiva varor, både olycksförebyggande och brottsförebyggande. Enheten ansvarar även för uppgifter inom området marknadskontroll.

Arbetsuppgifter
Inom funktionen explosiva varor arbetar vi huvudsak med att handlägga olika typer av tillståndsärenden och godkännande kopplat till hantering av explosiva varor och sprängämnesprekursorer och vi följer upp våra tillstånd med tillsyn av hanteringen.

Vi tar fram informationsmaterial och föreläser vid utbildningar arrangerade av MSB eller externa arrangörer. Arbetet omfattar även utformning av föreskrifter och vi bistår lokala myndigheter i tillsynsfrågor samt lämnar information och råd till företag och andra intressenter. Området styrs av EU-förordningar och EU-direktiv så på enheten förekommer även internationellt arbete, främst på EU-nivå. Digitaliseringen är även ett område för oss och vi strävar efter att underlätta för våra målgrupper genom att ta fram och utveckla befintliga elektroniska ansökningsförfaranden.

Arbetet omfattar så väl olycksförebyggande som brottsförebyggande delar, varav det senare har ökat i omfång de senaste åren.

Beroende på din erfarenhet och bakgrund kommer du inledningsvis att få fokusera på några delar av arbetet inom funktionen för att succesivt kunna växa in i rollen.

Din kompetensprofil
Vi söker dig med akademisk utbildning, med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, eller motsvarande kunskaper som myndigheten bedömer som likvärdiga för tjänsten. Du har några års arbetslivserfarenhet och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete med digitalisering. Eftersom det förekommer resor i anställningen med bil behöver du ha B-körkort.

Mycket av enhetens arbete består av myndighetsutövning, därför är det viktigt att du är noggrann och tycker om att följa rutiner. Förutom att du trivs med administrativa uppgifter, gillar du även att ge service samt utforma olika typer av skriftligt underlag.

För arbetet krävs att du är uthållig, tar ansvar för din uppgift och har förmåga att själv strukturera ditt arbete. En förutsättning för arbetet är att du har god samarbetsförmåga, samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Ann-Sofie Eriksson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko)

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 12 maj 2022, märkt med referensnummer 2022/87.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

IT-enheten expanderar och söker erfaren systemtekniker inom IAM

Kommunikationstekniker
Läs mer Apr 14
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
IT-enheten ansvarar för myndighetens hela IT-miljö.

Vi driver myndighetsgemensamma IT-frågor men vi är även partner till myndighetens olika verksamheter när det gäller IT och digitalisering.
 
IT-enheten består av 22 medarbetare och vi besitter både bred och djup expertis inom flera olika specialistområden. Vi samarbetar också gärna med andra både inom och utom MSB för att skapa så smarta och effektiva lösningar och tjänster som möjligt. Vår vision är att MSB ska ha tillgång till myndighetssveriges bästa IT! 

Vi expanderar och söker nu en erfaren systemtekniker.

Arbetsuppgifter
Som systemtekniker på MSB kommer du att arbeta med att utveckla och förvalta digitala lösningar, lösningar som är effektiva och säkra och som bidrar till MSB:s utveckling och leveranser. Du kommer att vara en viktig del i vidareutvecklingen av myndighetens övergripande IT-infrastruktur och våra digitala plattformar.

Några av MSB:s verksamheter har verksamhet 24/7 och du kan därför också bli en del av myndighetens beredskapsorganisation.

Din kompetensprofil:
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga. Du har också en bred teknisk kompetens med insikt och förståelse för komponenter i moderna IT-infrastrukturmiljöer.  Du har flerårig erfarenhet av och kunskap inom området identitets- och åtkomsthantering (IAM) gällande design, konfiguration, felsökning och underhåll inom PKI/certifikatshantering, katalogtjänster samt federationstjänster.

Det är meriterande om du har erfarenhet och kompetens inom följande områden:

- IT-infrastruktur och digitala lösningar för miljöer med höga säkerhetskrav
- Nätverk, lagring, virtualiseringsteknik eller databasteknik
- SAML, OpenID Connect, Oauth 2.0
- Monitorering och logghantering
- Agila ramverk
- Jira/Jira ServiceDesk
- Projektmodellen PPS
- Modeller och ramverk, t.ex. PM3, ITIL
- Offentlig verksamhet

Som person är du trygg och stabil. Du är analytisk och strukturerad och har integritet. Du kan väga samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Du har ett stort inre driv och kan planera och genomföra uppgifter som utförs av både dig själv eller tillsammans med kollegor och konsulter.

För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa dig en helhetssyn över en verksamhet och vara bra på att skapa goda relationer. Du behöver ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid IT-enheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med myndighetens IT-miljö och IT-system. Vidare ingår anskaffning och drift av myndighetens IT-miljö samt att upprätthålla IT-beredskap och att ansvara för IT-säkerhet. Vidare ingår myndighetens tekniska telefoniplattform.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mats Persson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 maj 2022, märkt med referensnummer 2022/79.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

IT-arkitekt med inriktning infrastruktur

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Apr 26
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Just nu söker vi en strategisk och problemlösande IT-arkitekt som vill arbeta med IT-infrastruktur.

Är det du som är vår nästa kollega?

Arbetsuppgifter
Som IT-arkitekt kommer du att delta i tidiga faser av myndighetens utveckling och förvaltning som rådgivande expert samt bevaka att de lösningar som tas fram följer vår agenda, strategi och våra krav. Du kommer agera spindel i nätet mellan beställare, leverantör, förvaltningsledare och olika projektdeltagare och är med och påverkar slutresultatet. Du har god förståelse för IT-tjänsters uppbyggnad samt förståelse för ett processorienterat arbetssätt. Du kommer ta fram kreativa lösnings- och designförslag på infrastruktur tillsammans med berörda tekniker. Du samarbetar dagligen med lösningsarkitekt, IT-strateg, IT-säkerhetsansvarig, verksamhetsarkitekt, förvaltningsorganisation, systemutvecklare och tekniker.

Vidare kommer du delta i en arkitektgrupp tillsammans med andra arkitekter, ett viktigt forum för förändringar inom bland annat infrastrukturen. Detta sammantaget gör att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt har god förmåga att kommunicera och skapa förtroende. Du är här en lagspelare men samtidigt en trygg ledare i din roll.

I arbetsuppgifterna ingåräven att:

- ansvara för arkitektur och design av infrastrukturtjänster
- leda tekniska utredningar och förändringsarbeten
- säkerställa att infrastrukturtjänsterna möter behoven avseende funktionalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet, verksamhetsnytta, kvalité och förvaltningsbarhet

Din kompetensprofil:
för att söka anställning har du en relevant akademisk utbildning samt minst 3 års erfarenhet som arkitekt i komplexa IT-projekt, förändringsarbeten eller verksamhetsutveckling med fokus på IT-infrastruktur. Vidare har du erfarenhet inom datacenterområdet med avseende på exempelvis IT service management, datahall, server, lagring, nätverksinfrastruktur, brandväggar, SDN, operativsystem samt virtualisering (med fördel kunskaper inom VMWare ESXi/Horizon) och integrationsplattformar. Vi värdesätter generellt kunskaper inom säkerhetsteknik och mer specifikt inom processer, identitet, behörigheter, certifikathantering, kryptering samt traditionell säkerhetsarkitektur.

I din vardag kommer det vara värdefullt för dig som IT-infrastrukturarkitekt om du har arbetat med tillgänglighet, kapacitet, operationell monitorering, spårbarhet, analys och automatisering. Likaså kan du behöva utföra kostnadsberäkningar för olika tekniska lösningar.

Det är meriterande om du har:

- certifiering som IT-arkitekt och/eller relevanta produktfamiljer
- LOU och avtalsfrågor med kunder och leverantörer
- outsourcing, katastrofsäkrade lösningar med cluster som spänner över flera datorhallar
- ITIL-processer (incident, problem och change)
- systemutveckling med agila arbetssätt samt ledarskap

Vi förväntar oss att du har ett naturligt ledarskap, stort eget driv, är en serviceinriktad person med integritet och som trivs med mycket ansvar. Du arbetar strukturerat, lär dig kontinuerligt nya saker, sätter stort värde på kvalitet och strävar efter verksamhetsnytta. Du är prestigelös och utåtriktad med god samarbetsförmåga. Vi önskar också att du har en bredd som gör att du uppskattar dialog kring angränsande områden som exempelvis gäller vår verksamhetsarkitektur och vårt processorienterade arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsutvecklingsenheten. Enheten ansvarar bland annat för myndighetens digitalisering och arkitektur på strategisk nivå. Enheten består av 9 medarbetare och samarbetar dagligen med övriga verksamheten inom myndigheten men framförallt med IT-enheten där vi tillsammans ansvarar för en strategisk, taktisk och operativ IT-leverans. Inom IT-området styr vi med ett tydligt fokus på vårt uppdrag som myndighet. Vi sätter användaren i centrum och arbetar för ett sammanhängande IT-stöd. Vi står inför en spännande digital transformation och nästa generations IT-arkitektur. Vårt arbete kännetecknas av utveckling och stora utmaningar.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen kan förekomma.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henric Aineström. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240. 

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 25 april, märkt med referensnummer 2022/73.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu